Wikier

Ompostering og kontering av lønn og reise

På denne siden beskrives framgangsmåten for å endre kontering fram i tid og ompostere bilag tilbake i tid. Rutinen er ny fra november 2023.


Målgruppen for denne informasjonen er controllere, prosjektøkonomer, BDM og andre som behandler lønn- og reiseutgifter ved NTNU.

Kontering av lønn

Hovedregelen er at all kontering frem i tid gjøres i SAP. Det gjelder endring i kostnadssted og/eller delprosjekt på lønn for ansatte med fast månedslønn. Det inkluderer både hovedstilling og eventuell tilleggsstilling.

Se også: Organisasjon og kontering | Regnskap - kontering.

Fristen for å endre kontering

Bilag til omposteringsløsningen har frist 27. hver måned. Fristen for endringer på lønn må forholde seg til disse fristene i NTNUs lønnskjøringsplan.

Ompostere lønn og variable tillegg

Hvis du skal endre konteringen på et bilag innenfor lønn eller reiseregning tilbake i tid, må du gi beskjed til Tjenestesenteret for lønn og HR via NTNU Hjelp.

Noen omposteringer gjøres i lønnssystemet SAP, andre går via omposteringsløsningen. Tjenestesenteret trenger derfor en del opplysninger av deg for å kunne velge riktig framgangsmåte. Disse sender du i NTNU Hjelp (se skjema nederst)

Tjenestesenteret endrer konteringer fastlønn i lønnssystemet SAP

Det gjelder:

 • fast månedslønn hovedstilling
 • fast månedslønn tilleggsstilling
 • faste tillegg (fungeringstillegg, EKOM, bredbånd, stipend)
 • fremtidig endring der det ikke har gått en lønnskjøring (uansett type ansatt)
 • timelønte som er aktive

Tjenestesenteret endrer kontering på variable tillegg i omposteringsløsningen, kontoklasse 5* og 7*

Det gjelder:

 • reiser
 • utlegg
 • utgiftsrefusjon
 • utbetalt honorar
 • stipend
 • hvis vedkommende er fratrådt/sluttet på NTNU (uansett type ansatt).

Føringer på kontoklasse 6 gjøres av controllere og prosjektøkonomer på enheten.

Velg riktig skjema i NTNU Hjelp

Du finner fire ulike skjema i NTNU Hjelp

Ompostere fast månedslønn: Bruk dette skjemaet for å endre kostnadssted og/eller delprosjekt på lønn til ansatte med fast månedslønn.

Ompostere reise, refusjon eller stipend: Bruk skjemaet for å endre kontering på reiser, utlegg, stipend og andre manuelle lønnsbilag som er utbetalt og regnskapsført. Det vil si utbetalinger som er kostnadsført på 5-er og 7-er konto.

Ompostere oppdragskontrakt: Bruk skjemaet til å endre kontering på honorar som er utbetalt og regnskapsført.

Ompostere time- og månedskontrakter fra TOA-løsningen: Bruk skjemaet til å endre kontering på time- og månedskontrakter inngått via løsningen for tilsetting og arbeidskontrakt.

Kontakt

Har du spørsmål om endring av kontering om ompostering av lønn, kontakt Tjenestesenteret.

2593 Visninger