Wikier

Selvbetjeningspor...

Årsoppgave lønn

Alle som har mottatt lønn og skattepliktige utbetalinger over ett tusen kroner fra NTNU i løpet av ett kalenderår skal motta en årsoppgave ved starten av neste år. Du finner årsoppgaven i Selvbetjeningsportalen i nettleser.


In English: Certificate of pay and tax deducted

Temaside om lønn | Selvbetjeningsportalen | Sider merket skatt | Sider merket lønn


Finn årsoppgaven din

Årsoppgaven fra og med året 2023 finner du i Selvbetjeningsportalen. Se veiledning: lese og søke opp årsoppgaven din på dfo.no. Du finner det kun i Selvbetjeningsportalen i nettleser, ikke i DFØ-appen.

Inntektsopplysninger for tidligere år finner du ved å logge inn på Skatteetatens sider "arbeid og inntekt".

Rapportering av lønn mv

Utbetalt lønn eller annen godtgjørelse eller fordel blir rapportert til skattemyndighetene.

Forklaring på skattemeldingen - ofte stilte spørsmål

1. Hvorfor er beløpet oppført under kode 111-A større enn det jeg har tjent i løpet av året?

Dette skyldes oftest utbetaling av feriepenger. Feriepenger er normalt ikke trekkpliktige, med andre ord skal det ikke foretas et forskuddstrekk på disse pengene, men de inngår likevel i skattegrunnlaget for året. Utbetalte feriepenger skal derfor alltid tas med i det grunnlaget som føres i denne rubrikken.

Lønn innberettes det året det utbetales, ikke når arbeidet er utført. I beløpet på 111-A kan det derfor inngå lønn for arbeid utført før 1. januar i inntektsåret. Det gjelder for eksempel når det etterbetales lønn for et lønnsopprykk i fjoråret.

2. Hvorfor er det oppførte feriepengegrunnlaget så mye lavere enn innberettet lønn på 111-A?

I lønn på 111-A inngår feriepengene for året før. Disse inngår ikke i feriepengegrunnlaget.

3. Hvorfor står det et beløp under kode 116-A?

Som en del av arbeidsvilkårene har alle statsansatte en livsforsikring i Statens Pensjonskasse. Det betales ikke premie for denne forsikringen, men den har en skattemessig verdi som skal innberettes.

4. Hvorfor er jeg trukket skatt selv om jeg bare har levert reiseregninger?

Noen refusjoner er trekkpliktige. Det gjelder for eksempel overnatting godtgjort etter sats for nattillegg der overnatting har skjedd privat eller i hybel. Se Overnatting reise og kostgodtgjørelse

Kontakt

Ved spørsmål, kontakt Tjenestesenteret.