Wikier

Skattetrekk

NTNU er pliktig til å vurdere skattetrekkplikten på alle utbetalinger av lønn og godtgjørelser.

English version - Taxes

Ser du etter noe annet? Temaside om lønn | Sider merket med lønn

NTNU får skattekortet fra Skatteetaten

Arbeidstaker skal ikke levere skattekortet sitt i papirutgave. NTNU som arbeidsgiver innhenter skatteopplysninger for alle sine ansatte elektronisk fra Skatteetaten. Arbeidstaker vil bli varslet av Skatteetaten når arbeidsgiver henter skattekort.

Se info om skattekort på Skatteetatens sider.

Får arbeidstaker skattekort?

Nei, i stedet sender Skatteetaten en skattetrekksmelding i posten i slutten av desember. Den er kun til informasjon og skal ikke gis til arbeidsgiver.

Skal arbeidstaker foreta seg noe med brevet om skattrekksmeldingen?

Ja. Arbeidstaker skal sjekke at alle opplysninger som ligger til grunn for det elektroniske skattekortet er korrekt.

Hvordan kan arbeidstaker endre skattekortet?

Endre skattekortet gjøres ved å gå inn på skatteetaten.no

Ekstra skattetrekk

Hvis du ønsker ekstra skattetrekk, kan du registrere det selv i Selvbetjeningsportalen. Se forklaring på hvordan du legger inn ekstra skattetrekk på dfo.no

Hva om arbeidstaker endrer skattekortet sitt?

Da vil arbeidsgiver få beskjed om dette via lønnssystemet som oppdateres med skattekortopplysninger. Arbeidstaker må bestille/endre skattekort i god tid før lønnskjøring for at det skal bli tatt hensyn til i beregningen av forskuddstrekket.

Hva om jeg har flere arbeidsgivere?

Har du tabelltrekk, må du avklare hvem som er hoved- og biarbeidsgiver. Har du frikort må du gå inn på skatteetaten.no/frikort og fordele beløpet. Ved prosentkort får alle arbeidsgivere samme prosent.

Frikort

Frikort må søkes om hvert år på skatteetaten.no. Beløpsgrensen varierer fra år til år. Tjener du mer, må du ha vanlig skattekort.

Skattekort for utenlandske arbeidstakere

Utenlandske arbeidstakere med D-nummer eller som har mottatt norsk fødselsnummer innen forutgående år, må søke om skattekort via skjemaet "Søknad om skattekort, skjema RF 1102", til skatteetaten.no.

Har du ikke søkt om skattekort, vil det trekkes 50 prosent av skattetrekkpliktige utbetalinger. Dette er fordi arbeidsgiver ikke får hentet ut noe skattetrekkopplysninger.

Utenlandske arbeidstakere må ha skattekort fra dag 1 i kontrakten

For at midlertidige, utenlandske arbeidstakere og oppdragstakere skal få riktig skattetrekk på sin utbetaling, må de ha skattekort som samsvarer med oppstartsdatoen i kontrakten sin.

Ifølge reglene skal datoen på skattekortet samsvare med den perioden arbeidet blir utført, ikke tidspunktet for utbetaling. Denne regelen er bygd inn i NTNUs lønnssystem. Det vil si at selv om opptjent lønn i januar blir utbetalt i april, så vil dette rapporteres med «opptjent i januar».

Få hjelp med skattekort

For å få hjelp med skattekort, kan den utenlandske ansatte/oppdragstakeren kontakte Servicesenter for utenlandske arbeidstakere. Der finnes det også nyttig informasjon til arbeidsgiver.

Husk å informere NTNU når du får fødsels- eller D-nummer

Personer som er registrert med fiktivt fødselsnummer og internasjonal ID, må informere NTNU når de får fødsels- eller D-nummer.

For å få innhentet skattekort automatisk i lønnssystemet, må Tjenestesenteret for lønn og HR ha registrert et gyldig fødsels- eller D-nummer på personen i SAP. Det er derfor viktig at Tjenestesenteret får beskjed så snart den ansatte har et slikt nummer. Uten det, vil den ansatte få 50 prosent skattetrekk.

Hvordan informere Tjenestesenteret: Vi anbefaler at den ansatte gir beskjed til HR ved enheten (den som opprinnelig sendte inn kontrakten). Lokal HR kan legge inn fødselsnummeret/D-nummeret som merknad på arbeidskontrakten i ePhorte, og deretter sende sak til oss i NTNU Hjelp om ephortenummeret. Da kan vi lete opp fødselsnummeret i journalposten.

* Hvis HR allerede har sendt inn sak om arbeidskontrakten via skjemaet «Nyansettelse», så er det fint om dere oppdaterer samme saken. Hvis det ikke er samme person som sender inn arbeidskontrakten og fødselsnummeret, så kan det sendes inn via skjemaet «Andre henvendelser».

Fra 2022 får alle D-nummer status som inaktive etter fem år

Den ansatte må selv bestille time på et Skattekontor for ID-kontroll og reaktivering av D-nummer. Dersom personen oppholder seg i utlandet og selv ikke har anledning til å møte til ID-kontroll, må HR-medarbeideren søke på vegne av den ansatte. Dette gjøres via skjema RF-1355 – med vedlagt stemplet fargekopi av pass og arbeidskontrakt.

Hvis D-nummeret ikke aktiveres, vil det gi 50 prosent skattetrekk på lønn, samt at arbeidstakeren ikke vil motta skattemelding neste år.