Wikier

Skattetrekk

NTNU er pliktig til å vurdere skattetrekkplikten på alle utbetalinger av lønn og godtgjørelser.


English version - Taxes

Ser du etter noe annet? Temaside om lønn | Skatt ved forskningstermin


NTNU får skattekortet fra Skatteetaten

Arbeidstaker skal ikke levere skattekortet sitt i papirutgave. NTNU som arbeidsgiver innhenter skatteopplysninger for alle sine ansatte elektronisk fra Skatteetaten. Arbeidstaker vil bli varslet av Skatteetaten når arbeidsgiver henter skattekort.

Du mottar informasjon om hvilket skattekort du har i en skattetrekksmelding fra Skatteetaten. Den er kun til informasjon og skal ikke gis til arbeidsgiver. Sjekk at alle opplysninger som ligger til grunn for det elektroniske skattekortet er korrekt.

Se info om skattekort på Skatteetatens sider.

Endre skattekort

Du kan endre skattekortet ditt på skatteetaten.no

NTNU vil få beskjed om endringen via lønnssystemet som oppdateres med skattekortopplysninger. Arbeidstaker må bestille/endre skattekort i god tid før lønnskjøring for at det skal bli tatt hensyn til i beregningen av forskuddstrekket.

Ekstra skattetrekk

Hvis du ønsker ekstra skattetrekk, kan du registrere det selv i Selvbetjeningsportalen. Se forklaring på dfo.no. Du må legge det inn på nytt for hvert kalenderår.

Gi beskjed dersom du ønsker hel skatt i desember

Skattetrekket i desember er halvparten av hva det er ellers. Hvis du ønsker at det trekkes hel skatt også fra din desember-lønn, må du gi beskjed til Tjenestesenteret for lønn og HR via Andre henvendelser - NTNU Hjelp.

Det gjelder ansatte med ordinært skattekort. Hvis du har kildeskatt for utenlandske arbeidstakere, kan vi ikke endre skattetrekket for desember.

Skattetrekk når du har flere arbeidsgivere

Har du tabelltrekk, må du avklare hvem som er hoved- og biarbeidsgiver. Har du frikort, må du gå inn på skatteetaten.no/frikort og fordele beløpet. Ved prosentkort får alle arbeidsgivere samme prosent.

Frikort

Frikort må søkes om hvert år på skatteetaten.no. Beløpsgrensen varierer fra år til år. Tjener du mer, må du ha vanlig skattekort.

Skattekort for utenlandske arbeidstakere

Utenlandske arbeidstakere med D-nummer eller som har mottatt norsk fødselsnummer innen forutgående år, må søke om skattekort.

Har du ikke søkt om skattekort, vil det trekkes 50 prosent av skattetrekkpliktige utbetalinger. Det er fordi arbeidsgiver ikke får hentet ut skattetrekkopplysninger.

Du kan enten ha kildeskatt eller ordinær skatt

Som utenlandsk arbeidstaker i Norge kan du velge mellom to måter å betale skatt på: kildeskatt på lønn-ordningen eller den ordinære skatteordningen. De fleste utenlandske arbeidstakere blir automatisk med i kildeskatt på lønn-ordningen ved korte arbeidsopphold i Norge, eller hvis det er det første året de bor i Norge. Med kildeskatt skal du ikke levere skattemelding for lønnen, og du får ikke skatteoppgjør.

Ønsker du ordinært skattetrekk istedenfor kildeskatt, må du krysse av for det når du søker om skattekort. Det er da ikke mulig å gå tilbake til kildeskatt samme året.

Du bør så tidlig som mulig i Norge, skaffe deg elektronisk ID, slik at du enkelt kan se hvilken skatteordning du har.

Les mer på Skatteetatens sider: Kildeskatt på lønn for utenlandske arbeidstakere - Skatteetaten

Utenlandske arbeidstakere må ha skattekort fra dag 1 i kontrakten

For at midlertidige, utenlandske arbeidstakere og oppdragstakere skal få riktig skattetrekk på sin utbetaling, må de ha skattekort som samsvarer med oppstartsdatoen i kontrakten sin.

Ifølge reglene skal datoen på skattekortet samsvare med den perioden arbeidet blir utført, ikke tidspunktet for utbetaling. Denne regelen er bygd inn i NTNUs lønnssystem. Det vil si at selv om opptjent lønn i januar blir utbetalt i april, så vil dette rapporteres med «opptjent i januar».

Overgangen til et nytt kalenderår

For å unngå at det trekkes 50 prosent skatt av lønna di, bør du undersøke at du har gyldig skattekort for nytt kalenderår. Du vil ikke nødvendigvis få automatisk fornyelse av skattekortet. Det kommer an på arbeidsforhold og status i Norge. Du kan se skattekortet ditt, og eventuelt bestille nytt på Skatteetatens sider:

https://www.skatteetaten.no/person/utenlandsk/skal-du-arbeide-i-norge/skattekort/

Få hjelp med skattekort

For å få hjelp med skattekort, kan den utenlandske ansatte/oppdragstakeren kontakte Servicesenter for utenlandske arbeidstakere. Der finnes det også nyttig informasjon til arbeidsgiver.

Husk å informere NTNU når du får fødsels- eller D-nummer

Personer som er registrert med fiktivt fødselsnummer og internasjonal ID, må informere NTNU når de får fødsels- eller D-nummer.

For å få innhentet skattekort automatisk i lønnssystemet, må Tjenestesenteret for lønn og HR ha registrert et gyldig fødsels- eller D-nummer på personen i SAP. Det er derfor viktig at Tjenestesenteret får beskjed så snart den ansatte har et slikt nummer. Uten det, vil den ansatte få 50 prosent skattetrekk.

Hvordan informere Tjenestesenteret: Vi anbefaler at den ansatte gir beskjed til HR ved enheten (den som opprinnelig sendte inn kontrakten). Lokal HR kan legge inn fødselsnummeret/D-nummeret som merknad på arbeidskontrakten i ePhorte, og deretter sende sak til oss i NTNU Hjelp* om ephortenummeret. Da kan vi lete opp fødselsnummeret i journalposten.

* Hvis HR allerede har sendt inn sak om arbeidskontrakten via skjemaet «Nyansettelse», så er det fint om dere oppdaterer samme saken. Hvis det ikke er samme person som sender inn arbeidskontrakten og fødselsnummeret, så kan det sendes inn via skjemaet «Andre henvendelser».

Fra 2022 får alle D-nummer status som inaktive etter fem år

Den ansatte må selv bestille time på et Skattekontor for ID-kontroll og reaktivering av D-nummer. Dersom personen oppholder seg i utlandet og selv ikke har anledning til å møte til ID-kontroll, må HR-medarbeideren søke på vegne av den ansatte. Dette gjøres via skjema RF-1355 – med vedlagt stemplet fargekopi av pass og arbeidskontrakt.

Hvis D-nummeret ikke aktiveres, vil det gi 50 prosent skattetrekk på lønn, samt at arbeidstakeren ikke vil motta skattemelding neste år.