Wikier

Lønnstabeller

Lønnsutbetalinger er bestemt av lønnstrinnet i stillingen du har eller oppdraget du skal utføre.

Temaside om lønn | Sider merket lønn

Lønnstabeller

Lønnstabeller (ekstern side)

Se også: Hovedtariffavtalen i Staten.

Endringer i lønnstabellene

Kronebeløpet for hvert lønnstrinn justeres som regel 1. mai hvert år som følge av lønnsforhandlingene i staten.

Lønnstrinnet for din stilling kan bli endret som følge av sentrale eller lokale forhandlinger, eller på grunn av ansiennitet.

Satsene for eksamensvakter og statspensjonister endres 1. januar hvert år.

Kontakt

Har du spørsmål? Kontakt Tjenestesenteret.