Wikier

Gravide og ergonomi

Lover og forskrifter for HMS | HMS-politikk | HMS-retningslinjer | HMS temaside


Gravide ansatte og studenter og deres ledere får her råd og veiledning om tilrettelegging av arbeidssituasjonen for gravide.

English version - Pregnancy and ergonomics

Generelt

Du som er gravid

Gravide må være spesielt oppmerksomme på belastninger i arbeidssituasjonen som kan påvirke fosteret eller den gravides helse. Slike belastninger er for eksempel tungt fysisk arbeid og tunge løft.

Du som er leder

Enkelte arbeidsoppgaver kan være belastende for den gravide, slik at de påvirker fosteret eller den gravides helse. Ettersom den gravides kropp er i forandring, er det viktig å justere arbeidsbelastningen for den gravide underveis i svangerskapet

I vurdering av arbeidsforholdene skal det også tas hensyn til den gravides egen oppfatning av situasjonen. Hvis den gravide ønsker det, skal arbeidsgiver så langt det er praktisk mulig, tilby alternative oppgaver eller omplassering.

Se også overordnet retningslinje for gravide ansatte, studenter i praktisk arbeid og ledere med ansvar. Her står informasjon om tilrettelegging, risikovurdering, permisjon med mer.

Ergonomi

Kroppen er skapt for bevegelse, også under graviditet. Utfordringer i arbeidet kan oppstå på forskjellige stadier i graviditeten og etter at kvinnen er tilbake i arbeid, avhengig av den enkelte kvinne og hennes arbeidssituasjon. Det betyr at det er viktig å justere arbeidsoppgavene og arbeidsbelastning.

Mange opplever plager i perioder av svangerskapet. Det kan for eksempel være kvalme, hodepine, trøtthet, rygg- og bekkensmerter, halsbrann, åreknuter, svimmelhet, tette luftveier og rastløse bein. Dette er ufarlige plager, men kan påvirke den ansattes arbeidsevne midlertidig. I mange tilfeller vil små tilretteleggingstiltak gjøre arbeidssituasjonen bedre for den gravide.

Belastninger i arbeidssituasjonen som kan påvirke fosteret eller den gravides helse

 • tungt fysisk arbeid og tunge løft
 • kontinuerlig stående og/eller gående aktiviteter i lange perioder i løpet av arbeidsdagen
 • hektisk arbeidstempo der det er få muligheter for pause
 • sittestillende arbeid over lang tid
 • trang arbeidsplass (kan føre til uhensiktsmessige arbeidsstillinger)
 • stress
 • vibrasjoner

Tilrettelegging

 • Regelmessige avbrekk i løpet av dagen. Strekke på kroppen eller gå litt.
 • Variasjon i arbeidsstilling er viktig for å redusere belastning spesielt på rygg og bekken, og for å ivareta god blodsirkulasjon.
 • Komfortabel stol med mulighet for å justere rygg/setevinkelen. Magen vokser, noe som fører til at sittestillingen kanskje må endres.
 • Hev- og senkebord og avlastningsmatte kan gi variasjon i arbeidsstillinger ved at den gravide kan sitte, stå-sitte eller stå alt etter behov. Avlastningsmatten demper belastningen fra underlaget.
 • Mat og drikke er viktig. Er det behov for hyppigere matpauser/avbrekk i løpet av arbeidsdagen?
 • Fleksibel arbeidstid. Er det noen tidspunkt på dagen der formen er bedre/verre? Kan arbeidsdagen legges opp slik at den gravide har flere muligheter til små pauser?
 • Det er viktig å ta hensyn til hvordan den gravide selv opplever og reagerer på arbeidsbelastningen. Er det noen oppgaver som oppleves tunge, belastende, stressende, ubehagelige eller lignende? Hvordan oppleves arbeidsdagen totalt sett? Reduser oppgaver som oppleves belastende eksempelvis tunge løft, bæring med mer.

Hjelp

NTNU-bestemmelser

Lovverk

Kontakt

Godkjenning/signatur

Godkjent av HMS-sjef - 29. oktober 2014 - HMSRV5107