Wikier

Vitnemål

Fra 1. juni 2022 går vi over til digitale vitnemål for bachelorprogrammer, norske masterprogrammer og PPU. Det digitale vitnemålet kan lett deles med arbeidsgivere og utdanningsinstitusjoner gjennom Vitnemålsportalen.

Studenter på internasjonale masterprogrammer, fellesgrader og ph.d. vil fortsatt få vitnemålet i papirversjon.

English version - Diplomas

Du får automatisk vitnemål ved fullført grad

Vitnemål utstedes automatisk etter at graden din er avsluttet. Kravet til graden beskrives av studieplanen. Som vedlegg til vitnemålet, får du et Diploma Supplement. Det er en beskrivelse på engelsk av studieprogrammet, graden du har oppnådd og det norske utdanningssystemet.

Før du fullfører graden - sjekk følgende informasjon i Studentweb:

  • hjemstedadressen må være riktig, slik at papirvitnemålet kommer frem
  • utdanningsplanen din må være oppdatert og korrekt
  • eventuelle navnendring og nytt personnummer må være registrert i våre systemer

Har du har sendt inn en klage på karakter eller formelle feil før vitnemålet er produsert, vil vitnemålet holdes tilbake til klagen er ferdigbehandlet. Dersom du allerede har mottatt vitnemålet, må du returnere papirvitnemålet før NTNU kan behandle klagen.

Digitalt vitnemål for bachelorprogram, norske masterprogram og PPU

Det digitale vitnemålet og Diploma Supplement blir tilgjengelig i Studentweb og Vitnemålsportalen. Du vil få brev/e-post når vitnemålet er klart.

Et digitalt vitnemål er et vitnemål i PDF med en digitalt sikret signatur. Signaturen er en forsikring mot forfalskede papirer, og gyldig så lenge ingen forsøker å endre dokumentet.

Du kan lett dele vitnemålet med arbeidsgivere og norske utdanningsinstitusjoner gjennom Vitnemålsportalen.

 Logg på Vitnemålsportalen

Les mer om Vitnemålsportalen - Slik kan du kontrollere en digitalt signert PDF.

Trenger du papirversjonen av det digitale vitnemålet?

Det digitale vitnemålet skal i utgangspunktet godtas av alle norske utdanningsinstitusjoner og arbeidsgivere. Hvis du søker høyere utdanning i Norge, henter de aller fleste institusjonene automatisk inn dine resultater uten at du trenger å gjøre noe.

Søker du opptak ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon eller arbeid utenfor Norge, kan noen kreve papirvitnemål.

Søk i god tid, gjerne 1-2 måneder før du må ha papirvitnemålet. Vi vil først produsere det digitale vitnemålet, før vi produserer papirvitnemålet.

Utsette produksjon av bachelorvitnemål

Hvis du skal forbedre karakteren på emner som inngår i bachelorgraden, har du mulighet til å utsette produksjon av vitnemålet i inntil to semestre. Dette vil du få nærmere beskjed om fra ditt fakultet i løpet av siste semester av utdanningen din.

Nye emner som du tar senere kan ikke inngå i graden, men du kan dele resultatene via Vitnemålsportalen eller ved å bestille en vanlig karakterutskrift.

Eldre resultater kan mangle i Vitnemålsportalen

En del eldre resultat er ikke registrert digitalt. Hvis du ikke finner informasjon om graden din i Vitnemålsportalen, kan du be fakultetet ditt om kopi av vitnemålet. Dette kan ta litt tid. På noen eldre utdanninger kan vi ikke gi kopi, da vil du få en bekreftelse på oppnådd grad.

Vitnemål på papir for internasjonal masterpogram, fellesgrader og ph.d.

Vitnemålet blir sendt som rekommandert brev til hjemstedsadressen du har oppgitt i Studentweb, under Min profil. Du må vise legitimasjon når du henter vitnemålet, og vitnemålet vil bli returnert til NTNU hvis du ikke henter det innen fristen.

Ta godt vare på papirvitnemålet ditt, det utstedes bare en gang!

Studenter som tidligere har fått utstedt papirvitnemål vil ikke få vitnemålet digitalt.

Har du mistet vitnemålet?

NTNU har kopier av vitnemålene som er utstedt. Hvis du har mistet vitnemålet, sender vi deg kopi.

Dersom vi ikke har en kopi, kan vi i noen tilfeller lage et duplikat av vitnemålet. Et duplikat er en delvis gjenskaping av vitnemålet, og vil være stemplet "DUPLIKAT" i rødt på alle sider. Du må kunne dokumentere at vitnemålet er tapt, eksempelvis med kopi av politianmeldelsen hvis det er stjålet eller forsikringsselskap ved brann.

I noen tilfeller er det ikke mulig å lage et duplikat, eksempelvis hvis vitnemålet ditt er utstedt av en utdanningsinstitusjon som ikke lenger eksisterer (f.eks. Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Sør-Trøndelag). Da vil du få en karakterutskrift og en skriftlig bekreftelse fra NTNU på hvilken grad du har oppnådd.

For øvrig anbefaler vi at du bruker Vitnemålsportalen.

Emnestudierett etter fullført grad

Hvis du har fullført og bestått en bachelor, master eller ph.d. ved NTNU, har du mulighet til å søke om en emnestudierett som gir adgang til å ta åpne emner. Hvis du bruker denne muligheten til å forbedre karakter på et emne etter at vitnemålet er produsert, kan du dokumentere resultatene med en karakterutskrift.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål tilknyttet vitnemålet, må du ta kontakt med ditt fakultet (merk at Institutt for lærerutdanning har en egen e-postadresse):

For spørsmål om kopi av vitnemål fra tidligere høgskoler som nå er endel av NTNU:

Se også