Wikier

Vitnemål

Er du fortsatt student og har spørsmål om vitnemålet, eller har du oppnådd en grad ved NTNU? På denne siden finner du informasjon om vitnemålet ditt.

English version - Diplomas

Vitnemål utstedes automatisk etter at graden er avsluttet. Kravet til graden reguleres av studieplanen til utdanningen. Som vedlegg til vitnemålet, får du et Diploma Supplement. Det utstedes på engelsk og gir en beskrivelse av studieprogrammet, graden du har oppnådd og det norske utdanningssystemet.

Fra og med 1. juni 2022 vil du som fullfører PPU, bachelor- og norsk masterprogram, få et digitalt vitnemål og Diploma Supplement. Du som fullfører et internasjonalt masterprogram, en fellesgrad eller doktorgradsprogram vil få vitnemålet i papirformat.

Studenter som tidligere har fått utstedt papirvitnemål vil ikke få vitnemålet digitalt.

Ta godt vare på papirvitnemålet ditt, det utstedes bare en gang!

Hva er et digitalt vitnemål?

Et digitalt vitnemål er et vitnemål i PDF med en digitalt sikret signatur. Signaturen er en forsikring mot forfalskede papirer, og gyldig så lenge ingen forsøker å endre dokumentet. Har du fått et digitalt vitnemål vil du alltid ha det lett tilgjengelig som en PDF-fil du kan laste opp på egen PC, eller du kan dele det med andre fra Vitnemålsportalen. Les mer om hvordan du kontrollerer en digitalt signert PDF.

Hvordan mottar du vitnemålet?

  • For studenter på PPU, bachelor- og norske masterprogram:

Fra og med 1. juni 2022 vil du motta et digitalt vitnemål. Du vil få tilsendt et brev/e-post når vitnemålet er utstedt og da vil det være tilgjengelig i Studentweb og Vitnemålsportalen.

  • For studenter på internasjonale masterprogram, fellesgrader og ph.d.:

Vitnemålet vil bli sendt per brev til hjemstedsadressen du har oppgitt i Studentweb (under Min Profil). Husk at adressen må være oppdatert og korrekt.

Vitnemålet blir sendt som rekommandert brev. Det vil si at du må vise legitimasjon når du henter vitnemålet, og vitnemålet vil bli returnert til NTNU hvis du ikke henter det. På hentemeldingen du får fra Posten vil du se siste frist for henting. Ta kontakt med fakultet hvis det er returnert til NTNU.

Hvordan bruker jeg det digitale vitnemålet?

Du kan sende/dele/laste opp vitnemålet ditt til dem som har behov for det. Når du søker jobb i dag må du normalt laste opp en fil som viser vitnemålet. I stedet for å scanne vitnemålet eller få en «rett kopi», kan du nå bare sende filen med vitnemålet ditt.

Trenger du papirversjonen av det digitale vitnemål?

Det digitale vitnemålet skal i utgangspunktet godtas av alle norske utdanningsinstitusjoner og arbeidsgivere. Har du søkt høyere utdanning i Norge? De aller fleste institusjonene henter automatisk inn dine resultater digitalt uten at du trenger å gjøre noe. Søker du opptak ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon eller arbeid utenfor Norge, kan noen kreve papirvitnemål.

Bestillingsskjemaet vil være tilgjengelig her innen 1. juni 2022.

Søk i god tid, gjerne 1-2 måneder før du må ha papirvitnemålet. Vær oppmerksom på at vi vil først produsere det digitale vitnemålet, før vi produserer papirvitnemålet.

Har du spørsmål til bestillingen? Ta kontakt med ditt fakultet.

Reservasjon mot utstedelse av bachelorgradsvitnemål

Du har mulighet for å reservere deg mot å få vitnemålet utskrevet i inntil to semestre for å forbedre karakteren på emner som inngår i bachelorgraden. Dette vil du få nærmere beskjed om fra ditt fakultet i løpet av siste semester av utdanningen din. Nye emner som blir tatt senere kan ikke inngå i graden, men kan dokumenteres via Vitnemålsportalen eller ved å bestille en vanlig karakterutskrift.

Vitnemålsportalen

Du kan dele resultat på emner og dokumentere utdanningen du har tatt med arbeidsgivere og andre gjennom den offentlige tjenesten Vitnemålsportalen.

 Logg på Vitnemålsportalen

 Les mer om Vitnemålsportalen

Jeg finner ikke resultatene mine i Vitnemålsportalen - hva gjør jeg?

En del eldre resultat er ikke registrert digitalt. Dersom du ikke finner informasjon om graden din i Vitnemålsportalen, kan du be fakultetet ditt om kopi av vitnemålet. Vær oppmerksom på at dette kan ta litt tid. På en del eldre utdanninger kan vi ikke gi kopi, men du vil da få en bekreftelse på oppnådd grad.

Har du mistet vitnemålet?

NTNU har kopier av vitnemålene som er utstedt. Hvis du har mistet vitnemålet, sender vi deg kopi.

Dersom vi ikke har en kopi, kan vi i noen tilfeller lage et duplikat av vitnemålet. Du må kunne dokumentere at vitnemålet er tapt, eksempelvis med kopi av politianmeldelsen hvis det er stjålet eller forsikringsselskap ved brann. Et duplikat er en delvis gjenskaping av vitnemålet, og vil være stemplet "DUPLIKAT" i rødt på alle sider. I en del tilfeller er det ikke mulig å lage et duplikat, eksempelvis hvis vitnemålet ditt er utstedt av en utdanningsinstitusjon som ikke eksisterer (eksempelvis Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Sør-Trøndelag). I slike tilfeller vil du få en karakterutskrift og en skriftlig bekreftelse fra NTNU på hvilken grad du har oppnådd.

For øvrig anbefaler vi at du bruker Vitnemålsportalen.

Emnestudierett etter fullført grad

Hvis du har fullført og bestått en bachelor, master eller ph.d. ved NTNU, har du mulighet til å søke om en emnestudierett som gir adgang til å ta åpne emner. Hvis du ønsker å forbedre karakter etter at vitnemålet er produsert, vil emnene kunne dokumenteres med en karakterutskrift.

Sivilingeniør og siviløkonom som tilleggsbetegnelse på vitnemål

Sivilingeniør og siviløkonom er beskyttede titler. Det betyr at tittelen bare kan brukes av den som har fått tittelen tildelt fra en utdanningsinstitusjon.

NTNU kan gi sivilingeniør og siviløkonom som tilleggsbetegnelse på vitnemål, dvs. i tillegg til graden master. Dette gjelder for masterprogram (også internasjonale) som tilfredsstiller Universitets- og høgskolerådets (UHR) vilkår til opptakskrav og fagsammensetning.

Universitets- og høgskolerådets vilkår for bruk av tilleggsbetegnelsen sivilingeniør (pdf)
Universitets- og høgskolerådets vilkår for bruk av tilleggsbetegnelsen siviløkonom (pdf)

Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS) har fått delegert myndighet fra rektor til å avgjøre hvilke masterprogram ved NTNU som tilfredsstiller kravene for å gi tilleggsbetegnelsen sivilingeniør på vitnemålet.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål tilknyttet vitnemålet, må du ta kontakt med ditt fakultet (merk at Institutt for lærerutdanning har en egen e-postadresse):

For spørsmål om kopi av vitnemål fra tidligere høgskoler som nå er endel av NTNU:

Se også