Wikier

Karakterutskrift

På denne siden finner du informasjon om karakterutskrift og deling av resultat via Vitnemålsportalen.

English version - Transcript of records

Informasjon om vitnemål | Temaside om eksamen

Du kan dele resultatene dine digitalt fra Vitnemålsportalen eller du kan bestille digital karakterutskrift eller karakterutskrift på papir via Studentweb. Orakeltjenesten kan ikke gi deg karakterutskrift.

Del resultatene dine digitalt fra Vitnemålsportalen

 • Vitnemålsportalen er en offentlig tjeneste der personer med høyere utdanning selv kan velge å dele resultatene sine digitalt (emner og grader) med andre.
 • Du kan logge på Vitnemålsportalen med ID-porten, selv om du ikke lenger er student.
 • Dersom arbeidsgivere, studiesteder i utlandet eller andre trenger karakterutskriften din fra NTNU, kan du dele resultatene dine fra Vitnemålsportalen i stedet for å sende en karakterutskrift på papir.

 Logg på Vitnemålsportalen

Mer informasjon om Vitnemålsportalen

Bestill karakterutskrift i Studentweb

Du kan bestille karakterutskrift når som helst gjennom Studentweb.

Hvis din studierett er utgått, kan du logge deg på Studentweb via ID-porten eller med fødselsnummer og PIN (ikke via Feide). Du benytter PIN-koden du mottok i e-post da du startet studiene ved NTNU.

 Logg på Studentweb

Klikk på Mer-ikonet øverst til venstre, deretter velg Bestillinger.

Karakterutskrift med digital signatur

 • Velg "Karakterutskrift med digital signatur".
 • Hvis du ønsker å synliggjøre hvilket studieprogram du er tilknyttet og hvilke emner som inngår i studiet, må du hake av for "Grupper etter utdanningsplan".
 • Den digitale karakterutskriften er tilgjengelig ca 10 minutter etter at du bestilte den.
 • Du finner den i menyvalget "Dokumenter" i Studentweb. Den kan leses og lastes ned derfra.
 • Det er ikke nødvendig for deg å bestille ny karakterutskrift hvis det ikke har skjedd endringer.

Karakterutskrift på papir

 • Velg "Karakterutskrift på papir".
 • Velg hvilken adresse du ønsker at karakterutskriften skal bli sendt til. Karakterutskriften kan også bli sendt til utlandet. Du kan endre hjemstedsadresse og semesteradresse i Studentweb.
 • Hvis du ønsker å synliggjøre hvilket studieprogram du er tilknyttet og hvilke emner som inngår i studiet, må du hake av for "Grupper etter utdanningsplan".
 • Du mottar den normalt sett etter 3 til 4 virkedager.
 • Du kan ikke bestille ny karakterutskrift før det har gått 7 dager siden siste bestilling.

Har du problemer med å bestille karakterutskrift via Studentweb kan du kontakte Orakeltjenesten.

Karakterutskriften viser resultatene i alle dine beståtte emner ved NTNU. Den viser også karakterfordelingen på det enkelte emne. Se beskrivelse av bakgrunnen for og formålet med karakterfordelingen.

Se også

25484 Visninger