Wikier

Verifisering av studentopplysninger

Arbeidsgivere og eksterne kan få vurdert gyldigheten av et vitnemål eller karakterutskrift utstedt fra NTNU. Her finner du informasjon om hvordan du kan få verifisert studentopplysninger ved NTNU.

English version - Verification of education


Hvis du har behov for å få verifisert studentopplysninger ved NTNU, kan du be om en vurdering av dette. Dette gjør du enten ved å be studenten/den tidligere studenten om å sende deg resultatene fra Vitnemålsportalen eller kontakte NTNU direkte.

Vitnemålsportalen

Resultater på oppnådde grader og beståtte emner kan hentes direkte fra studiestedenes database gjennom Vitnemålsportalen. Det er kun studenten selv/den tidligere studenten som kan dele informasjonen gjennom denne tjenesten.

Vitnemålsportalen:

  • gjør det enkelt for en student/tidligere student å tilgjengeliggjøre sine resultater med arbeidsgivere og andre eksterne
  • sikrer at resultatene som blir delt, er korrekte

Vitnemålsportalen er en sikker tjeneste. For at du som mottaker skal være trygg på at resultatene kommer fra Vitnemålsportalen, er det flere ting du kan sjekke:

  • E-post med lenke som sendes fra Vitnemålsportalen skal ha avsenderen ikkesvar@vitnemalsportalen.no
  • Lenkeadressen (URL-en) skal begynne med "https://vitnemalsportalen.no/...
  • Etter å ha trykket på lenken skal et ikon som indikerer en hengelås vises ved siden av lenkeadressen 

Resultater som deles, kan lastes ned som en PDF-fil. Denne PDF-en er digitalt signert. Les mer om hvordan du kan kontrollere en digitalt signert PDF.

Når studenter ikke kan benytte Vitnemålsportalen

Dersom studenten/den tidligere studenten ikke kan benytte Vitnemålsportalen, kan NTNU bekrefte studentopplysninger. Send oss opplysninger om personen det gjelder til Orakeltjenesten. Du kontakter oss ved å sende mail til studentservice@adm.ntnu.no eller gjennom kontaktskjema i NTNU Hjelp.

Vennligst inkluder følgende informasjon i henvendelsen:

  • Studentens fulle navn, inkludert eventuelle tidligere navn og fødselsdato
  • Graden som er oppnådd
  • Året graden ble oppnådd
  • Signert fullmakt fra studenten
  • Kopi/ scannet versjon av dokumentet (dersom tilgjengelig)

Se også:

298 Visninger
Målgruppe: Medarbeidere Tema: Administrativt
Vedlegg