Wikier

Karakterutskrift - nå med karakterfordeling

Eksempel på karakterfordelingKarakterfordeling på det enkelte emne vises på karakterutskrifter produsert etter juni 2013. Karakterfordelingen vises for emner med 10 eller flere studenter for inntil fem år tilbake i tid fra eksamenstidspunktet. 

Formålet med å vise karakterfordelingen per emne er å gi informasjon om hvordan karaktersystemet brukes ved lærestedene. Dette gjør et enklere å sammenligne karakterer mellom institusjoner og mellom land.

Ved bruk av ulike karaktersystem, internasjonalt og mellom fagområder, er det viktig at karakterene blir forstått. Når karakterfordelingen vises, er det enklere å gi studenter en rettferdig vurdering av sine prestasjoner. Dette gjelder både for studenter som beveger seg mellom institusjoner og for ferdige kandidater som skal søke jobb i eget eller andre land.

At karakterfordeling fremgår er en oppfølgning av anbefalinger fra EU. Universitets- og høgskolerådet (UHR) har, på vegne av universitets- og høgskolesektoren i Norge, vurdert hvordan informasjon om karakterfordeling burde innarbeides og anbefalt et felles system for alle institusjonene. Se brev fra UHR nedenfor.

Karakterfordeling vises både på karakterutskrift og på grunnlag for vitnemål (den karakterutskriften som er en del av vitnemålet).

Brev fra universitets- og høgskolerådet (UHR) 03.05.2013