Wikier

Innlevering av bachelor- og masteroppgave - for studenter

På denne siden finner du som student informasjon som gjelder spesifikt for innlevering av bachelor-, master- og hovedfagsavhandlinger i Inspera Assessment.

English version - Submitting bachelor's and master's theses - for students

Temaside om eksamen | Gruppeinnlevering i Inspera for studenter

Logg inn i Inspera

Bachelor-, master- og hovedfagsavhandlinger i Inspera Assessment

Når du skal levere bachelor-, master- eller hovedfagsavhandling i Inspera Assessment møtes du av et standardoppgavesett som er delt i to seksjoner: én seksjon med utfylling av metadata, og én seksjon hvor du leverer fil(er) og velger hvorvidt de(n) skal publiseres.

I forbindelse med levering er det viktig å ta hensyn til følgende punkter:

 • Tid - Sett av nok tid til ferdigstilling og innlevering. Dette hverken kan eller bør gjøres i siste liten.
 • Ferdigstilling - Før selve innleveringen skal avhandlingen ferdigstilles. Dette foregår ikke i Inspera, men er viktig for å sørge for at du får et ferdig produkt som kan leveres i Inspera. Les mer på wikisiden Ferdigstille bachelor- og masteroppgave.
 • Levering skjer når fristen går ut - I likhet med mange innleveringsoppgaver, kan du levere ny versjon av avhandlingen din så mange ganger du vil før innleveringsfristen går ut. Det er den versjonen som ligger inne når fristen går ut som leveres. Dersom du har lastet opp versjoner tidligere erstattes de av den versjonen du la inn sist. Dette betyr at du kan gå inn å rette eventuelle feil i metadataen helt frem til innleveringsfrist.
 • Publisering - Det er du som velger om oppgaven og eventuelle vedlegg skal publiseres eller ikke.
 • Det er viktig at du ikke leverer fortrolig eller strengt fortrolig materiale via Inspera Assessment. Dersom du er usikker på om din besvarelse skal leveres i Inspera eller via alternative metoder, tar du kontakt med din veileder og/eller institutt.

Under er en gjennomgang av det gjeldende oppgavesettet, med forklaring til de ulike feltene/delene du vil møte ved innlevering. Merk at skjermbildene som er brukt er hentet fra masterinnleveringen. Innleveringen for bachelor ser helt lik ut, men der ordet "master" er brukt i denne veiledningen, vil det stå "bachelor" i bachelorinnleveringen i Inspera.

Del 1: Informasjon om oppgaven (metadata)

Denne delen inneholder en rekke felter hvor du skal fylle inn metadata. Denne informasjonen brukes både i sensurprosessen, til vitnemålet ditt, og til arkivering og eventuell publisering av oppgaven i NTNU Open.

Informasjon om obligatorisk forarbeid

Det første bildet du møter i Inspera inneholder informasjon om at det er viktig å ferdigstille avhandlingen din. Dette innebærer å lage en PDF som har en standard NTNU-forside. Du kan bruke enten NTNU Grafisk senter eller Skipnes sin løsning. Denne lenka viser hvordan begge løsningene fungerer. Bildet under viser hvordan det ser ut i Inspera, med et eksempelbilde på hvordan oppgaven vil se ut med NTNU-forside.

Tittel og språk

I det neste bildet blir du bedt om å legge inn tittel og språk på avhandlingen din, som vist i bildet under.

 

 • Tittel: Oppgavetittel skal være identisk med tittelen som står på selve oppgaven din. Om oppgaven originalt ikke er skrevet på engelsk, kan feltet for "Engelsk tittel" benyttes i tillegg. Det som skrives inn i begge disse feltene overføres direkte til systemet vitnemålet skrives ut fra, det er derfor viktig at dette er korrekt skrevet. Om du har en undertittel i tillegg til tittel, så kan du legge til denne som "Tittel - Undertittel", om du ønsker å ha med begge på vitnemålet.
 • Språk: Merk av for hvilket språk oppgaven din er skrevet på. Dette benyttes for oppslag og sortering når oppgaven er arkivert og publisert.

Sammendrag

Som en del av metadataen som samles inn for publisering, forventes det at det legges inn et sammendrag av oppgaven på et skandinavisk språk, og på engelsk (ref. Studieforskriften §5-8). Disse sammendragene skal være identiske med sammendragene som er inkludert i oppgaven din.

Bildet under viser hvordan det ser ut i Inspera når det etterspørres at sammendrag på et skandinavisk språk og engelsk legges inn.

Forfatter(-e) og veileder(-e)

Du må også legge inn navnene på både forfatter(-e) og veileder(-e). Dette skal skrives på formen Etternavn, Fornavn for å dukke opp i NTNU Open på riktig og søkbar form.

Bildet under viser hvordan det ser ut i Inspera når du skal legge inn informasjon om forfatter(e) og veileder(e). Det ligger også et eksempel i Inspera, som viser hvordan det ser ut når det er lagt inn på riktig form.

Del 2: Opplasting av fil(-er) og samtykke til publisering

Levering av fil(-er)

Når du har lagt inn de nødvendige metadataene er det på tide å laste opp avhandlingen din, og eventuelle vedlegg. Avhandlingen være i PDF-format, og den bør ha en standard NTNU-forside, som informert om tidligere i oppgavesettet. Se artikkelen Ferdigstille bachelor- og masteroppgave for brukerveiledning.

Eventuelle vedlegg lastes opp som en ZIP-fil. En ZIP-fil er en komprimert versjon av én eller flere filer som kan være av ulik filtype og størrelse. Det betyr at du kan levere vedlegg av omtrent hvilken som helst filtype og -størrelse ved å lage en ZIP-fil.

Er du usikker på hvordan du lager en ZIP-fil, kan du se denne brukerveiledningen.

Bildet under viser hvordan innleveringen av selve avhandlingen og eventuelle vedlegg ser ut i Inspera Assessment.

Publisering

Til sist blir du bedt om å ta stillng til hvorvidt du ønsker å publisere avhandlingen og eventuelle vedlegg. Metadataen til avhandlingen din blir alltid publisert i NTNU Open. Det vil si at informasjon om tittel, språk og sammendrag av oppgaven, samt hvem som har skrevet og veiledet oppgaven blir synlig og søkbart for offentligheten.

Du er eier av oppgaven, og velger derfor selv hvorvidt du ønsker å publisere oppgaven og eventuelle vedlegg. I Inspera kommer dette som to separate spørsmål. Du bestemmer først om du ønsker å publisere selve oppgaven. Dernest vil du kunne svare på om du vil publisere eventuelle vedlegg.

 • Du kan velge å publisere oppgaven, men ikke vedleggene, eksempelvis dersom du vil beskytte noe som ligger i vedleggene
 • Dersom du velger å ikke publisere oppgaven, vil vedleggene "følge oppgaven", og derfor ikke bli publisert
 • Dersom du ikke svarer noe på hvorvidt du vil publisere vedleggene, følger vedleggene svaret du har gitt for publisering av oppgaven
 • Dersom du ikke svarer noe på hvorvidt du vil publisere verken oppgaven eller eventuelle vedlegg, blir verken oppgave eller vedlegg publisert

NTNU oppfordrer alle til å publisere sin oppgave. Merk at om din oppgave har en egen avtale om utsatt publisering (også kjent som båndlegging eller klausulering), så vil oppgaven bli publisert når den avtalte datoen er passert. NB! Vær særlig oppmerksom på at metadata publiseres selv om selve avhandlingen og eventuelle vedlegg er båndlagt/klausulert.

Se wikisiden Publisering og båndlegging av oppgaver for flere detaljer.

Bildet under viser hvordan det ser ut i Inspera, og hvordan man huker av for publisering, eller ikke-publisering av oppgave og eventuelle vedlegg.

Kontakt og brukerstøtte