Wikier

Ferdigstille bachelor- og masteroppgave

På denne siden finner du som student informasjon om det du skal gjøre med din bachelor-/masteroppgave før den skal leveres inn.

English versionFinalizing the bachelor and master thesis

Temaside om å skrive og levere masteroppgave | Temaside om å skrive og levere bacheloroppgave

Poenget med ferdigstilling av oppgaven er at du skal levere et produkt i Inspera Assessment uten formatteringsfeil og at produktet har NTNUs omslag og tittelside. Dette gjør at oppgaven du leverer har samme utforming som alle oppgaver som leveres på NTNU, og er klar for levering, publisering, og eventuell trykk.

Prosessen med å ferdigstille oppgaven for levering vil ta litt tid, så sett av tid til dette i innspurten. Ferdigstilling er det du gjør mellom tidspunktet du er ferdig med å skrive oppgaven, og tidspunktet du leverer oppgaven.

Lagre som PDF

Når du er ferdig med å skrive din bachelor-/masteroppgave skal du lagre denne i PDF-format. Wikisiden "Lagre dokument som PDF" forteller deg hvordan du gjør dette.

Slik lager du en leveringsklar fil

  1. Lag din leveringsklare fil via Grafisk senter
  2. Last opp din oppgave.
  3. Dersom du ikke skal trykke oppgaven din, fjerner du avhukinga for "Jeg ønsker å bestille trykking i tillegg til å laste ned digital utgave". (Kostnaden for trykt eksemplar må du ta selv, og betalingen skjer til slutt i prosessen.)
  4. Nå skal omslag og tittelside lages. 
  5. Fyll ut informasjonen som skal stå på omslaget i høyremenyen. Du skal nå se en forhåndsvisning av omslaget ditt.
  6. Dersom du har skrevet oppgaven i samarbeid med en annen institusjon/virksomhet, kan du legge på en ekstra logo, i tillegg til NTNU sin logo.
  7. Tittelsiden lages automatisk basert på omslaget. 
  8. Du kan nå laste ned din leveringsklare oppgave som består av din opprinnelige fil, omslag og tittelside. 

Se også "Innlevering av bachelor- og masteroppgave - for studenter"