Språkvelger

English

Banner skrive masteroppgave

Skrive og levere masteroppgave

For studenter

Hva er en masteroppgave?

Hva er en masteroppgave?

Illustrasjon av prosessbeskrivelse. Veiskilt med info om avtale, skrive, ferdigstille og levere.

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid som studentene gjennomfører under veiledning av vitenskapelig ansatte som avslutning på en mastergrad.

Fra oppstart til innlevering

  1. Avtale - Avtaler, som f.eks. en masteravtale, inngås før du begynner å skrive. Se også «Informasjon for ditt studieområde» lengre ned på siden.
  2. Skrive - Se «Hjelp til oppgaveskriving» lengre ned på siden. Det anbefales å bruke malen for masteroppgave.
  3. Ferdigstille - Før oppgaven leveres skal bl.a. generering av omslag og tittelside gjennomføres, og eventuell trykking av oppgaven kan deretter bestilles.
    Se hvordan du ferdigstiller masteroppgaven her.
  4. Levere -  Til slutt skal det endelige produktet leveres. Se «Informasjon for ditt studieområde» på denne siden. Dersom du skal levere gjennom eksamenssystemet Inspera Assessment, se «Innlevering av bachelor- og masteroppgave – for studenter» for veiledning. Se også informasjon om arkivering og publisering.

Informasjon for ditt studieområde

Informasjon for ditt studieområde

Informasjon for ditt studieområde

Oppstart

Levere masteroppgaven

Utsettelse av masteroppgaven

 

Sjekk også emnet i Blackboard for eventuell informasjon.

Går du industriell design, gjelder informasjonen under "Sivilingeniør/teknologi" for deg.

Oppstart

Levere masteroppgaven

Sjekk også emnet i Blackboard for eventuell informasjon.

Oppstart

Levere masteroppgaven

Sjekk også emnet i Blackboard for eventuell informasjon.

Oppstart

Levere masteroppgaven

Sjekk også emnet i Blackboard for eventuell informasjon.

Retningslinjer for oppgaveskriving

Levere masteroppgaven

  • Oppgave leveres digitalt i Inspera Assessment, hvor innleveringen fungerer som andre digitale eksamener ved NTNU

Sjekk også emnet i Blackboard for eventuell informasjon.

Hjelp til oppgaveskriving

Hjelp til oppgaveskriving

Oppgaven skrives under veiledning av veileder, som er en viktig støttespiller i dette arbeidet. Veiledningsressursen du har tilgjengelig vil framgå av masteravtalen.

Skrive oppgave i samarbeid med bedrift/ekstern virksomhet?

Skrive oppgave i samarbeid med bedrift/ekstern virksomhet?

Sensur og karakter

Karakter og sensur

Dersom masteroppgaven vurderes til Ikke bestått eller F, kan en ny eller omarbeidet oppgave med vesentlige endringer leveres til sensur én gang til.

Sensurfrist for masteroppgaver er 3 måneder. Les mer på temasida for eksamen under fanen "etter eksamen" for informasjon om sensur.

Plagiering, juks, økonomisk støtte og feltarbeid

Plagiering og juks

Økonomisk støtte og feltarbeid

Det fins ulike støtteordninger for deg som skal skrive oppgave, og deg som skal gjøre feltarbeid (HMS, feltkort, forsikring, visum etc.).

Learning portal portlet