Wikier

Oppstart av masteroppgave - sivilingeniør

På denne siden finner du informasjon om oppstart av masteroppgave og viktige frister.

English version - Start your MA thesis - graduate engineer programmes

Temaside om skrive og levere masteroppgave

Frister

Masteroppgaven utføres normalt i 10. semester.

Frist for registrering av masteravtalen er 15. januar.  Masteravtale sammen med en eventuell standardavtale for samarbeid med bedrift/ekstern virksomhet (se under) leveres til instituttet ditt når alle parter har signert. Du kan søke om utsatt oppstart av mastergraden, se mer informasjon under.

Frist for innlevering av masteroppgaven er 20 uker fra oppstartsdato. Du kan søke om utsatt innlevering.

Innlevering og utsatt innlevering


Unntak:

  • Kandidater som utfører masteroppgaven i utlandet får forlenget tid til 26 uker.
  • Studenter som er ansatt som vitenskapelig assistent eller undervisningsassistent får forlenget tid ut fra hvor mye de arbeider. Studentassistentstillinger i enkeltemner gir ikke rett til utvidet frist for innlevering av masteroppgaven. Du søker om forlenget tid ved å sende en epost til instituttet ditt. Studenter ved IV-fakultetet må sende søknaden til postmottak@iv.ntnu.no.

Veileder og masteravtale 

Du må gjøre en avtale om oppgaven med en veileder innenfor det aktuelle fagområdet. Instituttet ditt vil holde orienteringer om valg av oppgave.

Hovedveileder, skal være NTNU-ansatt i stilling som professor, professor II, førsteamanuensis eller amanuensis og tilhøre det instituttet som du skal skrive oppgaven ved. Dette gjelder også hvis du skriver oppgaven utenfor NTNU.

Formell dato for oppstart er den datoen masteravtalen er registrert ved ditt instituttkontor.

Utsatt oppstart av masteroppgaven

Har du behov for utsatt oppstart av masteroppgaven ber vi deg om likevel om å følge prosedyren over og levere innen fristen. Ta så kontakt med fakultetet ditt for å søke om utsettelse. Studenter ved Industriell økonomi kontakter instituttet.

Risikovurdering

Alle studenter ved Fakultet for naturvitenskap skal levere en risikovurdering sammen med skjemaet for masterkontrakten. Dette gjelder også teoretiske masteroppgaver.

Masteroppgave utenfor NTNU

Skal du utføre oppgaven for en bedrift/ekstern virksomhet skal du fylle ut navn på bedriften/virksomheten og noen flere detaljer som en del av masteravtalen. Dette vil resultere i at du i tillegg til masteravtalen også får en samarbeidsavtale til nedlasting når du er ferdig med å registrere innhold. Samarbeidsavtalen skrives ut i fire eksemplarer og undertegnes av alle parter, som får et eksemplar hver. Avtalen leveres til instituttkontoret sammen med masterkontrakten.  Slik får dere fastsatt partenes rettigheter og plikter.

Masteroppgave i utlandet

Dersom du utfører masteroppgaven i utlandet har du 26 uker på å levere oppgaven fra fristen for oppstart. Fakultetet vil gjerne være tilgjengelig for deg mens du er borte, send epost hvis du har spørsmål og ha jevnlig kontakt med fakultetet.

Dersom du ikke er tilbake på NTNU i forbindelse med innleveringen av oppgaven, ber vi deg om å levere nøkler og annet utstyr før du reiser fra Trondheim.