Wikier

Levere masteroppgave - sivilingeniør

Frist for innlevering er 20 uker fra oppstartsdato + 1 uke for enten påske eller jul hvis det faller inn i perioden.  Den eksakte innleveringsdatoen skal avtales, og vil stå på din masteravtale. Du kan søke om utsatt innlevering.

English version - Submit your master's thesis (Graduate Engineer Programmes)

Temaside om skrive og levere masteroppgave

Levere masteroppgave

Masteroppgaven skal leveres i NTNU sitt eksamenssystem (Inspera Assessment). En veiledning for hvordan innlevering foregår finnes på wikisiden Innlevering av bachelor- og masteroppgave - for studenter.

Masteroppgaver vil arkiveres og publiseres automatisk, dersom dette er aktuelt; les om hvordan dette foregår på wikisiden Publisering og båndlegging av oppgaver.

Utsatt innlevering

Utfører du masteroppgaven i utlandet, eller er du vit.ass/und.ass, får du forlenget tid; dette skal reflekteres i din avtalte innleveringsfrist i masteravtalen.

Dersom du blir forsinket med oppgaven må du søke om utsettelse. Dersom du ikke overholder fristen uten å ha søkt om dette - og fått innvilget, forlenget frist, kan dette medføre at oppgaven vurderes som ikke bestått.

Oppstart av masteroppgave - sivilingeniør inneholder detaljer om frister og utsettelser. 

Studenter ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) må søke fakultetet om forlenget frist. Send søknad til din studieveileder. Liste over studieveiledere ved IE-fakultetet.

Studenter ved Fakultet for ingeniørvitenskap (IV) må søke fakultetet om forlenget frist. Søknadsskjema for utsatt innlevering - for IV-studenter. Send søknad til postmottak@iv.ntnu.no.

Studenter ved Fakultet for arkitektur og design (AD) må søke fakultetet om forlenget frist. Søknadsskjema for utsatt innlevering - for AD-studenter. Send søknad til postmottak@ad.ntnu.no.

Studenter ved Fakultet for naturvitenskap (NV) må søke til respektive institutt om forlenget frist. Liste over studieveiledere på instituttene ved NV-fakultetet

Hvis du stryker på masteroppgaven

Hvis du stryker på masteroppgaven har du lov til å levere ny eller revidert masteroppgave én gang.
Dersom du ikke er fornøyd med karakteren, kan du ikke forbedre karakteren ved frivillig gjentak. Det gis imidlertid adgang til å klage - som ved vanlig eksamen. Se mer informasjon på wikisiden om Begrunnelse og klage.