Wikier

Publisering og båndlegging av oppgaver

Informasjon til studenter og ansatte om publisering og utsatt publisering av master- og bacheloroppgaver, samt metadata, ved NTNU.

English version - Publishing and delayed publication of theses

Temaside om å skrive og levere masteroppgave | Temaside om å skrive og levere bacheloroppgave

 Studiekonsulent - hvordan gå fram for å manuelt publisere

Til studiekonsulent: dersom du får en henvendelse om at studenten ønsker å publiser manuelt, da det haster med publisering før utgangen av februar gjør du følgende: 

 1. Båndlegg oppgaven i "uendelig", eks. 50-60 år, i Inspera. dette for å hindre dobbel publisering når integrasjonen skrus på. Dette er ikke krise om skjer, men er litt uryddig.
 2. Hente ut filen(e), og all metadata, fra Inspera og send til Universitesbiblioteket via NTNU hjelp og be om manuell publisering. 

Publisering i NTNU Open

Alle bachelor- og masteroppgaver som leveres gjennom bruk av oppgavesettene for bachelor- og masteroppgaver i Inspera Assessment vil kunne publiseres automatisk i NTNU Open - NTNU sitt institusjonelle arkiv. Dette vil skje når sensuren er endelig for den enkelte oppgave, og du tar valg knyttet til detaljene rundt dette når du leverer oppgaven i Inspera. Her kan du velge hvorvidt du ønsker å publisere, samt om det er behov for utsatt publisering (båndlegging).

Merk dersom oppgaven får vurderingen "ikke bestått/F", altså stryk, vil det ikke publiseres noe.

Publisering

Med publisering menes å gjøre oppgaven og eventuelle vedlegg åpent tilgjengelig i NTNU Open. Oppgaven vil da være søkbar og nedlastbar for alle.

NTNU oppfordrer sterkt til publisering av alle bachelor- og masteroppgaver. Dette er synliggjøringen av NTNU sin produksjon.

De tre kravene som må være på plass for at publisering skal skje er:

 • Oppgaven må være bestått
 • Oppgaven må ikke inneholde fortrolig/strengt fortrolig informasjon (se informasjon om dette lenger ned på denne siden)
 • Studenten må godta publisering av sin oppgave gjennom leveringen i Inspera Assessment. Informasjon (gjøres ved innlevering i Inspera Assessment, veiledning finnes på wikisiden "Innlevering av bachelor- og masteroppgave - for studenter")
  • Merk at uansett om man velger ja eller nei til publisering av egen oppgave, så vil metadata (bl.a. tittel, forfatter, veileder, og sammendrag) bli tilgjengeliggjort i NTNU Open

Publiseringsavtale

 • Publiseringsavtalen er avtalen studenten inngår med NTNU om publisering
 • Avtalen inngås i Inspera som en del av innleveringa. Det vil si at det du svarer i Inspera på spørsmålet om du ønsker å publisere oppgaven din er en godkjenning av gjeldende publiseringsavtale 
 • Gjeldende publiseringsavtale er versjon 1.0, og den ligger som vedlegg nederst på denne wikisiden, eller du kan laste ned publiseringsavtalen her

Studentens valg

 • Studenten eier sitt eget åndsverk, og er derfor den som avgjør hvorvidt oppgaven skal publiseres. Mer informasjon om opphavsrett til studentoppgaver kan finnes ved å følge denne lenken. Dette er et valg som gjelder i et ubegrenset tidsrom. Informasjon om endring av publiseringsavtalen kan finnes nederst på denne siden
 • NTNU oppfordrer sterkt til publisering av alle bachelor- og masteroppgaver. Dette er synliggjøringen av NTNU sin produksjon. For studentens del er det en verdi i å senere kunne laste ned og se på - eller dele - oppgaven med familie, venner og andre interesserte. Dette kan eksempelvis være en framtidig arbeidsgiver 

Utsatt publisering (båndlegging)

 • Utsatt publisering (ofte omtalt som båndlegging) er noe som kan avtales før innlevering. Dette kan skje gjennom en samarbeidsavtale med en bedrift/ekstern virksomhet, eller gjennom andre avtaler hvor instituttet er involvert. Oppgaven vil da ligge på vent til datoen for utsatt publisering er passert, og deretter sendes til arkivering/publisering. 
 • Om du har valgt utsatt publisering/båndlegging for oppgaven din, vil sammendraget ikke publiseres før båndleggingsdato er passert. Istedenfor sammendrag, vil følgende tekst vises: "Abstract will be available on YYYY-mm-dd". Merk at oppgavetittel og navn på forfatter(e) publiseres selv om oppgaven er båndlagt.
 • Utsettelsen registreres i Inspera Assessment av administrasjonen på ditt institutt. Det er derfor viktig at slike avtaler gjøres i samarbeid med instituttet 
 • Vanlige årsaker for utsatt publisering kan være dersom oppgaven er tenkt benyttet i senere arbeid med tanke på publikasjon eller høyere grad, eller at man samarbeider med en bedrift som jobber på dette området i et konkurranseutsatt marked 

Merk! Utsatt publisering kan settes på studenten frem til oppgaven hentes ut til publisering. I praksis vil det si at det må settes utsatt publisering senest et par dager etter at sensur foreligger. Dersom det er ønske om båndlegging etter at oppgaven er publisert, må Universitetsbiblioteket kontaktes. Kontaktinformasjon til bibliotekets publiseringsgruppe

Fortrolig, eller strengt fortrolig

Hovedregelen er at besvarelser kan og skal leveres gjennom bruk av Inspera Assessment. Dersom en besvarelse klassifiserer som fortrolig eller strengt fortrolig, skal den ikke leveres i Inspera Assessment. Definisjonen NTNU legger til grunn for fortrolig og strengt fortroliger å finne på wikiside om informasjonsklassifisering. Snakk med din veileder, og ditt institutt dersom du mistenker at din oppgave er fortrolig, eller strengt fortrolig. De vil hjelpe deg med å finne alternativ innleveringsmetode.

Ofte stilte spørsmål — hvorfor er ikke oppgaven min publisert enda?

 • Hvorfor er ikke oppgaven min publisert? 
  • Publiseringstidspunkt bestemmes ut ifra sensurdato, og når klagefristen, og eventuelt begrunnelsesfristen, har løpt ut, samt at det ikke er registrert utsatt publisering. Systemet spør jevnlig etter denne informasjonen, frem til metadata og/eller oppgaven kan publiseres
  • Dersom du har levert oppgaven i et emne som leveres som en mappe, altså at det er flere deler som resulterer i én karakter, eksempelvis en oppgave og muntlig forsvar, oppleves det problemer med publisering. Ta kontakt med instituttet dersom du mistenker at dette kan være problemet

Ofte stilte spørsmål om publisering

Dersom en student endrer mening om publisering etter innlevering, skal dette håndteres på følgende måte, avhengig av om metadata/oppgave er publisert eller ikke.

Ønsket endring FØR publisering av metadata/oppgave ETTER publisering av metadata/oppgave
  Før sensur Etter sensur  
Studenten har endret mening fra "ikke publiser" til "publiser" Studiekonsulent åpner for ny innlevering. Studenten endrer publiseringsavtalen og leverer på nytt. Studiekonsulent lukker for ny innlevering. Det må utarbeides en ny publiseringsavtale. Denne skal arkiveres i NTNUs arkivsystem. Studiekonsulent sender deretter filen(e) som skal publiseres til publiseringsgruppa ved Universitetsbiblioteket. Det må utarbeides en ny publiseringsavtale. Denne skal arkiveres i NTNUs arkivsystem. Studiekonsulent sender deretter filen(e) som skal publiseres til publiseringsgruppa ved Universitetsbiblioteket.
Studenten har endret mening fra "publiser" til "ikke publiser" Studiekonsulent åpner for ny innlevering. Studenten endrer publiseringsavtalen og leverer på nytt. Studiekonsulent lukker for ny innlevering. Studiekonsulent utarbeider en ny publiseringsavtale. Denne skal arkiveres i NTNUs arkivsystem. Studiekonsulent kontakter deretter publiseringsgruppa ved Universitetsbiblioteket og ber om at de publiserte filen(e) fjernes. Studiekonsulent utarbeider en ny publiseringsavtale. Denne skal arkiveres i NTNUs arkivsystem. Studiekonsulent kontakter deretter publiseringsgruppa ved Universitetsbiblioteket og ber om at de publiserte filen(e) fjernes.
Studenten ønsker at oppgaven skal ha utsatt publisering/være båndlagt likevel Studiekonsulent registrerer ønsket båndlegging i Inspera. Studiekonsulent registrerer ønsket båndlegging i Inspera. Studiekonsulent registrerer ønsket båndlegging i Inspera. Studiekonsulent kontakter publiseringsgruppa ved Universitetsbiblioteket og ber om at de publiserte filen(e) fjernes. Studiekonsulent sender deretter en e-post til kontakt@sikt.no med lenke til metadata i NTNU Open og ber om at det kjøres en ny spørring mellom Inspera og NTNU Open.
Studenten ønsker ikke utsatt publisering/båndlegging likevel Studiekonsulent fjerner båndlegging i Inspera. Studiekonsulent fjerner båndlegging i Inspera. Studiekonsulent fjerner båndlegging i Inspera. Studiekonsulent sender en e-post til kontakt@sikt.no med lenke til den publiserte metadataen i NTNU Open og ber om at oppgaven publiseres.
Det er mangler i metadata som er lagt inn i Inspera Studiekonsulent åpner for ny innlevering. Studenten gjør nødvendige endringer i metadata og leverer på nytt. Studiekonsulent lukker for ny innlevering. Mulig, men vær obs på at denne løsningen krever involvering av sensor. Studiekonsulent gjenåpner vurdering for gitt kommisjon og åpner for ny innlevering for kandidat, kandidat gjør endring i metadata, studiekonsulent lukker innlevering for kandidat, sensor godkjenner vurdering. Studiekonsulent kontakter publiseringsgruppa ved Universitetsbiblioteket med lenke til publisert metadata og opplysninger om hvilke endringer som skal gjøres.
Studenten ønsker å få publisert en annen versjon av oppgaven enn den som ble vurdert, for eksempel en anonymisert versjon Praktiseres normalt ikke, men studiekonsulent kan kontakte publiseringsgruppa ved Universitetsbiblioteket ved eventuelle henvendelser. Praktiseres normalt ikke, men studiekonsulent kan kontakte publiseringsgruppa ved Universitetsbiblioteket ved eventuelle henvendelser. Praktiseres normalt ikke, men studiekonsulent kan kontakte publiseringsgruppa ved Universitetsbiblioteket ved eventuelle henvendelser.