Språkvelger

English

Banner - skrive og levere bacheloroppgave

Skrive og levere bacheloroppgave

For studenter

Hva er en bacheloroppgave?

Hva er en bacheloroppgave?

Illustrasjon av prosessbeskrivelse. Veiskilt med info om avtale, skrive, ferdigstille og levere.

Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid som studentene gjennomfører under veiledning av vitenskapelig ansatte, som regel i det siste semesteret av bachelorgraden.

Du finner mer informasjon i emnebeskrivelsen.

Fra oppstart til innlevering

  1. Avtale - Det kan være at noen avtaler skal inngås før du begynner å skrive. Se «Informasjon for ditt studieområde» lengre ned på siden
  2. Skrive - Se «Hjelp til oppgaveskriving» lengre ned på siden.
  3. Ferdigstille - Før oppgaven leveres skal bl.a. generering av omslag og tittelside gjennomføres, og eventuell trykking av oppgaven kan deretter bestilles.
    Se hvordan du ferdigstiller bacheloroppgaven her.
  4. Levere -  Til slutt skal det endelige produktet leveres. Se «Informasjon for ditt studieområde» på denne siden. Dersom du skal levere gjennom eksamenssystemet Inspera Assessment, se «Innlevering av bachelor- og masteroppgave – for studenter» for veiledning. Se også informasjon om arkivering og publisering.

Informasjon for ditt studieområde

Skrive oppgave for bedrift eller organisasjon?

Skrive oppgave for bedrift eller organisasjon?

Publisering og båndlegging

Publisering og båndlegging

Noen av bacheloroppgavene som leveres ved NTNU blir publisert i NTNU Open.

Finn tidligere oppgaver

Etikk, personvern, plagiering, juks, økonomisk støtte og feltarbeid

Etikk og personvern

Plagiering og juks

Økonomisk støtte og feltarbeid

Det fins ulike støtteordninger for deg som skal skrive oppgave, og deg som skal gjøre feltarbeid (HMS, feltkort, forsikring, visum etc.).

Learning portal portlet