Wikier

Opphavsrett i oppgaver

Opphavsrett oppstår ved skapelsen av et åndsverk, dvs et litterært eller kunstnerisk verk. Den som skaper verket betegnes som opphaver. Vernetiden for opphavsrett varer i opphaverens levetid og 70 år etter utløpet av opphaverens dødsår.

English version - Copyright in theses


Bibliotektjenester for studenter | Bibliotektjenester for ansatteNår du selv har opphavsretten til en tekst

Når du skriver en tekst, for eksempel en oppgave, er det du som har opphavsretten. Denne kan du forvalte som du vil, bortsett fra at du ikke kan si i fra deg dine ideelle rettigheter.

Opphavsrett for bilder / fotografier / illustrasjoner i digitale oppgaver

Digital tilgjengeliggjøring av bilder / fotografier (definert som kunstverk) i oppgaver dekkes i stor grad av BONO-avtalen som er inngått mellom Billedkunstopphavsrett i Norge og Universitets- og høgskolerådet. Ønsker du å gjengi kunstverk som ikke er dekket av avtalen, må du søke om tillatelse i hvert enkelt tilfelle (se https://www.bono.no/sok-etter-kunstner).

Mer informasjon om bildebruk finner du i nettkurs om opphavsrett.

Eksempel på hvordan refere til bilder i NTNU Oppgaveskriving.

Kontakt

Følg vår kanal på Innsida - Nytt fra Universitetsbiblioteket.

Se også

Intellektuelle rettigheter

Opphavsrett