Wikier

Sider med tagg ub .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
status Revisjon Bruker  
The Virtual Library Godkjent 12.7 Anne Lillevoll Lorange 3 dager siden Skriv ut
Det virtuelle biblioteket Godkjent 19.0 Anne Lillevoll Lorange 3 dager siden Skriv ut
Opphavsrett for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.2 Ida Eir Lauritzen 10 dager siden Skriv ut
Metadata og dokumentasjon av datasett Godkjent 1.5 Anja Johansen 11 dager siden Skriv ut
Fair forskningsdata Godkjent 1.3 (Mindre endring) Ane Møller Gabrielsen 12 dager siden Skriv ut
Dele digitale læringsressurser Godkjent 1.1 Anja Johansen 17 dager siden Skriv ut
Avtaler for publisering med åpen tilgang Godkjent 10.1 (Mindre endring) Lene Johansen Løkkhaug 20 dager siden Skriv ut
Agreements for Publishing Open Access Godkjent 7.9 (Mindre endring) Lene Johansen Løkkhaug 20 dager siden Skriv ut
Kickstart Your Thesis Godkjent 3.3 Ida Eir Lauritzen 27 dager siden Skriv ut
Courses and help from the library Godkjent 1.5 Stine Thordarson Moltubakk 1 Måned siden Skriv ut
Kurs og veiledning ved biblioteket Godkjent 2.8 Stine Thordarson Moltubakk 1 Måned siden Skriv ut
Sign in to Oria Godkjent 1.4 Ragnar Pedersen 1 Måned siden Skriv ut
Logge på Oria Godkjent 1.4 Ragnar Pedersen 1 Måned siden Skriv ut
Copyright for teachers Godkjent 1.2 Ida Eir Lauritzen 1 Måned siden Skriv ut
Opphavsrett for forelesere Godkjent 1.3 Ida Eir Lauritzen 1 Måned siden Skriv ut
Standards Godkjent 1.8 Marit Brodshaug 1 Måned siden Skriv ut
Copyright for academic staff Godkjent 1.2 Marit Brodshaug 1 Måned siden Skriv ut
Publish with Open Access Godkjent 1.8 Marit Brodshaug 1 Måned siden Skriv ut
Arrangement i bibliotekets lokaler Godkjent 1.4 (Mindre endring) Trond Øyum 2 Måneder siden Skriv ut
Communicate your research in the library Godkjent 1.2 Marit Brodshaug 3 Måneder siden Skriv ut