Wikier

Sider med tagg bibliotek .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
Status Revisjon Bruker  
Det virtuelle biblioteket Godkjent 9.5 Anne Lillevoll Lorange 1 Dag siden Skriv ut
The Virtual Library Godkjent 7.1 Anne Lillevoll Lorange 1 Dag siden Skriv ut
Leganto - digital reading lists Godkjent 1.5 Ilaria Canova Calori 12 dager siden Skriv ut
Leganto - digitale pensumlister Godkjent 1.3 Ilaria Canova Calori 12 dager siden Skriv ut
Leseplasser - bokskap - hvilerom - campus Øya Godkjent 1.4 (Mindre endring) Anna Kittel 14 dager siden Skriv ut
Tilgang til digitalt materiale fra Nasjonalbiblioteket Godkjent 1.8 Marit Brodshaug 14 dager siden Skriv ut
Leseplasser og datasaler - Tyholt Godkjent 1.1 Tonje Serine Serine Bua 19 dager siden Skriv ut
Leseplasser og datasaler - Dragvoll Godkjent 1.3 Tonje Serine Serine Bua 19 dager siden Skriv ut
Borrow and order from the library Godkjent 1.3 Peggy Fürtig 25 dager siden Skriv ut
Låne og bestille fra biblioteket Godkjent 1.8 Peggy Fürtig 25 dager siden Skriv ut
Agreements for Publishing Open Access Godkjent 4.3 Ståle Sand Kalkvik 1 Måned siden Skriv ut
Avtaler for publisering med åpen tilgang Godkjent 6.2 Ståle Sand Kalkvik 1 Måned siden Skriv ut
Publication funding arrangements Godkjent 1.5 Marit Brodshaug 1 Måned siden Skriv ut
Publiseringsordning Godkjent 2.0 Marit Brodshaug 1 Måned siden Skriv ut
Kurs og veiledning ved biblioteket Godkjent 1.5 Marit Brodshaug 1 Måned siden Skriv ut
Tools for academic writing Godkjent 1.4 Marit Brodshaug 1 Måned siden Skriv ut
Verktøy for oppgaveskriving Godkjent 1.3 Marit Brodshaug 1 Måned siden Skriv ut
Datahåndteringsplan Godkjent 1.7 (Mindre endring) Ane Møller Gabrielsen 2 Måneder siden Skriv ut
Data management plan Godkjent 1.5 (Mindre endring) Ane Møller Gabrielsen 2 Måneder siden Skriv ut
Equipment in the library Godkjent 1.1 Marit Brodshaug 2 Måneder siden Skriv ut