Wikier

Sider med tagg inspera assessment .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
status Revisjon Bruker  
Sensurprosessen i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 5.1 Thomas Tessem Knudsen 6 dager siden Skriv ut
Aktuell informasjon om eksamen - for ansatte Godkjent 3.5 (Mindre endring) Anette Lindi 1 Måned siden Skriv ut
Menyvalg og nyttige funksjoner i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 1.9 (Mindre endring) Anette Lindi 1 Måned siden Skriv ut
Prøvemaler i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 3.8 (Mindre endring) Anette Lindi 1 Måned siden Skriv ut
Mappevurdering i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 2.9 (Mindre endring) Kristian Sandøy Lyster 2 Måneder siden Skriv ut
Administrere bachelor- og masteroppgaver - for ansatte Godkjent 2.0 (Mindre endring) Kristian Sandøy Lyster 3 Måneder siden Skriv ut
Digital eksamen og undervisning på NV Godkjent 3.0 Ida Johanne Ulseth 3 Måneder siden Skriv ut
Opprette prøve i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 4.0 Rasmus Grønbæk Jensen 4 Måneder siden Skriv ut
Digital gruppeinnlevering - for administrativt ansatte Godkjent 1.6 (Mindre endring) Anette Lindi 4 Måneder siden Skriv ut
School exam with hand drawings - for students Godkjent 1.5 (Mindre endring) Arild Sørum Hjelle 7 Måneder siden Skriv ut
Skoleeksamen med håndtegninger - for studenter Godkjent 1.8 (Mindre endring) Arild Sørum Hjelle 7 Måneder siden Skriv ut
Begrunnelse og klage i Inspera Assessment - for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.5 (Mindre endring) Vegard Fuglaas Andersen 1 År siden Skriv ut
Forfatte oppgavesett i Inspera Assessment - for vitenskapelige ansatte Godkjent 2.3 (Mindre endring) Vegard Fuglaas Andersen 1 År siden Skriv ut
Opprette IA-prøve i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 1.1 Vegard Fuglaas Andersen 1 År siden Skriv ut
Create question set in Inspera Assessment - for academic staff Godkjent 1.8 (Mindre endring) Vegard Fuglaas Andersen 1 År siden Skriv ut
Plagieringskontroll - Bruke Urkund i Inspera Godkjent 1.3 Vegard Fuglaas Andersen 1 År siden Skriv ut
Mappevurdering i Inspera Assessment Godkjent 1.0 Sara Ylva Louise Edin 1 År siden Skriv ut
Digital exam and teaching at NV Godkjent 2.7 Per Henning 2 År siden Skriv ut
Explanation of grades and appeals in Inspera Assessment - for academic staff Godkjent 1.9 Christine A. Sætre 2 År siden Skriv ut
Spørsmål og svar om digital skoleeksamen - for studenter Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 2 År siden Skriv ut