Wikier

Språk og målform på masteroppgave - sivilingeniør

Masteroppgaven skrives på det språket som er mest relevant for innholdet i oppgaven og de praktiske forholdene for hver enkelt masterstudent. Fakultetet avgjør hvilket språk som kan godkjennes innenfor disse rammene.

English version - Language requirements in master's theses - Graduate Engineer Programmes

Masteroppgaver som skrives på norsk skal ha et sammendrag på engelsk eller et annet relevant fremmedspråk.

Masteroppgaver som skrives på et ikke-skandinavisk språk skal ha et sammendrag på norsk. Fakultetet kan gi unntak fra denne regelen dersom studenten er fremmedspråklig og ikke behersker et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk).

Se også:

6538 Visninger