Wikier

Masteroppgave i matematiske fag - IMF

English version: Master's thesis in mathematical sciences - IMF

For masteroppgave i industriell matematikk, se: Oppstart av masteroppgave - sivilingeniør

For masteroppgave i lektorutdanning i realfag, se: Masteroppgave for lektorutdanningen - LUR

 

Masteroppgave i matematiske fag består av ett emne, som utgjør 45 studiepoeng over to semester:

 

Praktisk gjennomføring

  1. Finn oppgave og veileder (frist for å velge veileder, 1. mars)
  2. Levere signert masterkontrakt i samråd med veilder (frist 15. september)
  3. Levere masteroppgave (frist 1. juni

 

1. Finn en masteroppgave du ønsker å skrive

Oversikt over masteroppgaver gitt av faglærere ved institutt for matematiske fag (IMF) finner du på instituttets oppgavekatalog.

Før 15. januar i andre semester vil det bli lagt ut et søknadsskjema for å velge veileder. Det anbefales å selv ta kontakt med faglærer som gir en masteroppgave du er interessert i for å diskutere samarbeid. Skjemaet blir publisert her.

Du kan også skrive masteroppgave i samarbeid med en bedrift, men du er avhengig av å ha en hovedveileder ved instituttet. Les mer om dette på siden Standardavtale mellom bedrift og student.

 

2. Signere masterkontrakt i samråd med veileder

Innen 15. september i 3. semester av graden må du levere en signert masterkontrakt til IMF. 

Masterkontrakten fyller du ut i SharePoint. Etter utfylling blir kontrakten sendt digitalt til veileder for signering før den går til instituttet for godkjenning.

Spørsmål om masterkontrakt? Kom innom resepsjonen eller ta kontakt på postmottak@math.ntnu.no

 

3. Levere masteroppgave

Fristen for å levere masteroppgave er normalt 1. juni, kl. 14.00.

Om innleveringsdato faller på en lørdag eller søndag, vil innleveringsfrist være påfølgende mandag. 

Masteroppgaven leveres digitalt som pdf-fil i Inspera.

Husk å følge rutinene for ferdigstilling av oppgaven, se: Ferdigstille bachelor- og masteroppgave

 

Utsettelse av innlevering

Blir du forsinket på grunn av sykdom, tekniske problemer med oppgaven/utstyret eller andre forhold, kan du søke om forlenget frist.

Skriftlig søknad om utsettelse sendes IE-fakultetet (studier@ie.ntnu.no) etter avtale med veileder. Det kreves skriftlig dokumentasjon eller redegjørelse, samt ny plan for fullføring.

For å få utsatt frist i forbindelse med jobb som læringsassistent hos NTNU ta kontakt med administrasjon ved IMF (postmottak@math.ntnu.no).

Dersom du ikke overholder innleveringsfristen, uten å ha søkt om og fått innvilget forlenget frist, kan dette medføre at masteroppgaven vurderes som ikke bestått. (Se §5-9 i utfyllende regler til forskrift om studier ved NTNU for realfagstudier av 15.08.2017 – pdf)

 

Sensur

Sensurfristen er 3 måneder etter innlevering.

 

Les mer

For mer informasjon og ressurser i forbindelse med skriving av masteroppgave anbefales siden «Skrive og levere masteroppgave»

4877 Visninger
Målgruppe: Studenter