Wikier

Standardavtale mellom bedrift og student

English version - Student and business cooperative agreements.

Ser du etter noe annet? Temaside om oppgaveskriving | Sider merket med oppgaveskriving

Standardavtale om samarbeid mellom en student og en bedrift, eller ekstern virksomhet

Hvis du som student skal skrive en oppgave i samarbeid med en bedrift, eller ekstern virksomhet, skal du inngå en avtale med dem om dette. Dette gjør du på èn av to måter:

 1. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med bedriften/ den eksterne virksomheten
  • Du skal fylle ut standardavtalen om samarbeid som en del av masteravtalen i SharePoint. Huk av for at du skal samarbeide med bedrift/ekstern virksomhet, og fyll inn tilleggsinformasjonen du blir bedt om.
  • Merk at det genereres to separate avtaler etter at de er godkjent av veileder og instituttet i systemet. Du vil deretter få et varsel per epost om at du må hente ut standardavtalen om samarbeid som pdf, og få denne signert av bedriften i fire eksemplar, som leveres til partene (deg, veileder, institutt, og bedrift) før den er gyldig.
  • Veiledning og informasjon om hvor avtalen fylles inn finner du ved å følge denne lenka.
 2. Du skal samarbeide med en bedrift/ekstern virksomhet om en oppgave som ikke er en masteroppgave:
  • Avtalen inngås ved å fylle ut dette dokumentet, og få det signert av partene (deg, veileder, institutt, og bedrift) pdf.-dokument | doc.-dokument
  • Oppgaver dette kan gjelde er eksempelvis bacheloroppgaver, semesteroppgaver, eller andre arbeidskrav

Fylle ut samarbeidsavtalen

Denne lysbildeserien tar deg gjennom vanlige hensyn i samarbeidsoppgaver og bakgrunnen for standardavtalen. Den besvarer også flere vanlige spørsmål om deler av avtalen, rettigheter, ansvar og mulige konflikter.

Veiledning til samarbeidsavtalen (PPTX)

Fila er blabar, har klikkbar innholdsfortegnelse og lenker til ressurser, og gir deg følgende viktige informasjon for å fylle ut samarbeidsavtalen:

 • generelt om samarbeidsavtale
 • dine rettigheter som student
 • patenterbare rettigheter
 • bedriftens/den eksterne virksomhetens rettigheter
 • NTNUs rettigheter
 • offentliggjøring
 • oppsummering av det viktigste

Taushetsplikt

Mange bedrifter eller organisasjoner vil ha behov for at du som student forplikter deg til konfidensialitet rundt virksomheten. Bruk dette for å avtale taushetsplikt:

Erklæring om overføring av IP-rettigheter til NTNU

Dette er et akseptskjema som skal brukes hvis du som student skal overføre IP-rettigheter til NTNU. IP-rettigheter eller åndsverk er en samlebetegnelse for blant annet opphavsrett, patentrett, designrett, varemerkerett.

Typisk vil det være behov for dette hvis du som student skal delta i et EU-prosjekt eller prosjekt som er finansiert av Forskningsrådet. Disse krever at deltakere i prosjekter overfører rettigheter til resultater til NTNU.

Konfidensialitetsavtale mellom student og NTNU – særlig sensitive prosjekter

I enkelte prosjekter kan det være behov for unntak fra utgangspunktet om åpen og fri forskning grunnet særlig viktige eller verdifulle patenterbare oppfinnelser. Offentliggjøring av informasjon angående prosjektet kan føre til at retten til å patentere oppfinnelsen ødelegges. For at studenter skal kunne involveres i slike særlig sårbare prosjekter, er det en forutsetning at vedkommende signerer en konfidensialitetsavtale.