Wikier

Utfylling av masteravtale

Denne veiledningen inneholder informasjon om utfylling og digital godkjenning av masteravtale på SharePoint, samt utfylling av standardavtalen for samarbeid med bedrifter/eksterne virksomheter som en del av masteravtaleskjemaet.

En master-/ hovedoppgaveavtale er en formalisering av avtalen mellom student, veileder og institutt om rettigheter og plikter de tre partene har i gjennomføringen av en masteroppgave, eller hovedoppgave. Arbeidet er regulert av Universitets- og høgskoleloven, NTNUs studieforskrift og gjeldende studieplan for masterprogrammet.

Prosessering: Master-/ hovedoppgaveavtalen inngås i SharePoint, og vil gå på en digital godkjenningsrunde hos veileder og instituttet. Avtalen kan avvises, eller godkjennes av både veileder og instituttet.

Status: Informasjon om status på avtalen vil ligge i SharePoint. Informasjon om at status er endret vil komme per mail til din NTNU-epost. Det er derfor viktig å sjekke den jevnlig.

Krav til signatur: Standardavtalen for samarbeid med bedrift/ekstern virksomhet kan også inngås som en del av master- hovedoppgaveavtalen i SharePoint. Signatur fra bedriften/ den eksterne virksomheten må framskaffes utenfor systemet. Dette kommer det informasjon om per mail, når avtalen er ferdig godkjent av veileder og institutt.

Fyll ut master-/ hovedoppgaveavtale

Dette kan du gjøre i avtaleløsninga:

Trykk på "fyll ut master-/ hovedoppgaveavtale", og velg deretter "ny avtale". Det er kun mulig å ha én avtale i omløp av gangen. Etter at du har levert avtalen, vil den gå på en digital godkjenningsrunde til veilederen din og instituttet ditt.

  1. Fylle inn og lagre som utkast - dersom du ikke er klar for å sende inn innholdet enda. Husk å ikke godkjenn vilkårene, da vil avtalen bli levert til godkjenning
  2. Levere avtalen - huk av for at du godkjenner vilkårene, og avtalen vil bli levert til godkjenning
  3. Revidere innholdet i en avtale som er avvist, og levere på nytt. Dersom avtalen din blir avvist får du mulighet til å gjøre endringer i den, og levere på nytt
  4. Trekke avtalen - dersom du har gjort en feil

Under står det beskrevet hvordan du skal fylle ut avtalen. Denne informasjonen ligger også under informasjonsknappene ved siden av feltene i avtalen, og det er derfor ikke nødvendig å pugge dette innholdet.

Noe innhold kommer automatisk for noen av fakultetene.

Hvordan trekke avtalen dersom du har gjort en feil

Dersom du har gjort en feil, kan du trekke avtalen.

1. Ved siden av avtalen din i SharePoint vil det være en kolonne med en lenke som heter "trekk tilbake avtalen/withdraw the agreement". Trykk på lenka og det vil komme opp et bilde på høyre side av skjermen. Denne tar det noen sekunder å laste.

2. I dette bildet må du sette igang flyten som trekker avtalen ved å trykke "kjør flyt"/ "run flow". Første gang du kjører flyten blir du bedt om å "Logg på"/"Sign in" med ntnu-bruker, ved å trykke "fortsett"/"continue"

3. Det vil da komme opp en beskjed under menylinja om at flyten jobber, og deretter vil du få redigeringsrettigheten tilbake for avtalen, og kan levere en ny versjon

Hvordan legg inn du er sivilingeniørstudent

Spørsmål om du er sivilingeniørstudent kommer opp for NV, IE, IV, AD og ØK

Feltet brukes for beregning av innleveringsfrist, hvor du som går et sivilingeniørstudie har et par unntak som har innvirkning på beregningen av denne.
Om du skriver oppgaven i utlandet vil x antall dager legges til innleveringsfristen din.
Har du jobb som vit. ass. eller und. ass. i perioden? Om du jobber som vitenskapelig assistent eller undervisningsassisten samtidig som du skriver masteroppgave vil x antall dager legges til innleveringsfristen din. Antall dager avhenger av omfanget på jobben, og dette er noe studenten må søke til fakultet om. Fakultetet vil da si hvor mange dager som kan legges til på innleveringsfristen.

Hvordan legg inn at du er LUR-student

Muligheten til å velge at du er LUR-student kommer opp for SU, NV og IE

Her kan du huke av for at du er LUR-student. Dette gjør det lettere for fakultetet å identifisere alle det gjelder, og minner deg på at du må legge til emnenene du allerede har tatt, og skal ta, som en del av masteroppgaven.

Samarbeider du med ekstern bedrift/virksomhet?

Velger du at du skal samarbeide med ekstern bedrift/virksomhet vil følgende spørsmål komme opp.

Signatur fra bedriften/ den eksterne virksomheten må framskaffes utenfor systemet. Dette kommer det informasjon om per mail, når avtalen er ferdig godkjent av veileder og institutt.

  1. Bedrift/ekstern virksomhet: Navnet på virksomheten skal skrives her.
  2. Bedriftens kontaktperson: Bedriften skal stille med en kontaktperson som har nødvendig veiledningskompetanse og gi studenten tilstrekkelig veiledning i samarbeid med veileder ved NTNU. Navnet på din kontaktperson/veileder/el. hos virksomheten du skriver for skal skrives i dette feltet, på formen Fornavn EventuelleMellomnavn Etternavn.
  3. Utgifter knyttet til utførelse av oppgaven: Formålet med oppgaven er studentarbeid. Oppgaven utføres som ledd i studiet, og studenten skal ikke motta lønn eller lignende godtgjørelse fra bedriften. Dersom det er noen avtalte utgifter knyttet til utførelsen av oppgaven, utgifter som virksomheten/bedriften skal dekke, så skal disse beskrives så detaljert som mulig her..
  4. Utsatt offentliggjøring: Hovedregelen er at studentoppgaver skal være offentlige. I særlige tilfeller kan partene bli enig om at hele eller deler av oppgaven skal være undergitt utsatt offentliggjøring i maksimalt 3 år, dvs. ikke tilgjengelig for andre enn student og bedrift i denne perioden. Her velges fra de fastsatte alternativene ett, to eller tre år med utsettelse for publiseringen. Dette gjøres i samråd med virksomhetene og din veileder på NTNU.l
  5. Begrunnelse for utsatt offentliggjøring: Her skal begrunnelsen for behovet for utsatt offentliggjøring beskrives i detalj

Den generelle masteravtalens felter:

Felt Forklaring på hva som skal legges inn i feltet
Navnet ditt Legges inn automatisk gjennom innloggingen i Feide
Eposten din Legges inn automatisk gjennom innloggingen i Feide
Fødselsdato Dersom denne ikke legges inn automatisk, kan du velge riktig dato i feltet.
Fakultet Fakultetet du leverer oppgave ved, dersom dette ikke blir hentet automatisk velger du riktig fakultet fra lista i feltet (se: «huk av for å fyll emnekode, studieprogram, institutt og fakultet manuelt»)
Institutt Instituttet du leverer oppgave ved, dersom dette ikke blir hentet automatisk velger du riktig institutt fra lista i feltet (se: «huk av for å fyll emnekode, studieprogram, institutt og fakultet manuelt»)
Emnekode Emnekoden er koden til emnet du skriver oppgaven som en del av. For de fleste vil det automatisk komme opp en liste med aktuelle emnekoder. Om dette gjelder deg velger du riktig emnekode. Om det ikke kommer noe opp, huker du av feltet «fyll inn emnekode», og legger inn emnekoden manuelt
Studieprogram Alle studier er et studieprogram, og har en studieprogramkode. Denne skal komme opp automatisk, men dersom den ikke gjør det, eller det er feil kode, legg det inn manuelt (se: «huk av for å fyll emnekode, studieprogram, institutt og fakultet manuelt»)
Huk av for å fylle inn emnekode, studieprogramkode, institutt og fakultet manuelt Dersom du huker av her, vil du kunne legge inn en rekke felter manuelt. Dette gjør du dersom det ikke kommer inn innhold manuelt, eller at det er feil i det som kommer opp for deg. Dette er ikke unormalt.
Oppstartsdato Datoen du startet arbeidet med master-, eller hovedoppgaven din. Dette er ikke aktuelt å fylle inn for alle studieområder, og du skal ha fått informasjon om dette på forhånd. På grunn av det er ikke dette feltet obligatorisk. Velg dato i feltet
Leveringsfrist Innleveringsfristen din. Velg dato i feltet.
Oppgavens arbeidstittel Din oppgave skal på dette tidspunktet ha en arbeidstittel. Dette trenger ikke være den endelige tittelen når du leverer oppgaven din.
Oppgavetekst/problembeskrivelse Her legger du inn problembeskrivelsen på oppgaven din. Denne kan, i konsultasjon med din veileder, endres i løpet av arbeidet med oppgaven.
Hovedveileder ved NTNU Søk opp navnet på din NTNU-veileder her. Dersom du ikke finner vedkommende her, tar du kontakt med veileder. Kanskje har personen et mellomnavn du ikke vet om, og derfor ikke kommer opp når du søker uten dette. Dersom du bare har en ekstern veileder tar du kontakt med instituttet ditt slik at du kan få en intern veileder også.
Medveileder(e) ved NTNU Søk opp navnet på din NTNU-medveileder, om du har en medveileder, her. Dersom du ikke finner vedkommende her, tar du kontakt med veileder. Kanskje har personen et mellomnavn du ikke vet om, og derfor ikke kommer opp når du søker uten dette. Huk av i feltet «kryss av her dersom du ikke finner medveileder(e) i systemet» for å fylle inn medveileder(e)s navn manuelt
Medstudent(er) Her skal du legge inn navnet/ene på studenten/studentene du eventuelt skal skrive oppgaven sammen med. Dersom du skriver alene lar du feltet ligge tomt. Huk av i feltet «kryss av her dersom du ikke finner medstudent(er) i systemet» for å fylle inn medstudent(er)s navn manuelt
Skal det gjennomføres risikovurdering? For en andel master- og hovedoppgaver skal det gjennomføres en risikovurdering. Snakk med instituttet og/eller veileder om dette gjelder deg dersom du er usikker. Dersom du svarer «ja», vil du få opp spørsmål om du allerede har gjennomført en risikovurdering. Dette bruker instituttet til å holde oversikt, så du kan også inngå denne etter at du har levert avtalen.
Skal det søkes om godkjenninger (REK, Sikt) For en andel master- og hovedoppgaver skal det søkes om databehandlingsgodkjenning fra eksempelvis REK og Sikt for databehandling som skal foregå som en del av arbeidet med oppgaven. Ta kontakt med veileder, og/eller institutt dersom du er usikker på om dette gjelder deg.
Skal det skrives en konfidensialitetsavtale i forbindelse med oppgaven? For noen oppgaver inngås det konfidensialitetsavtaler. Dette er vanlig for eksempel om du jobber med sensitive data eller informasjon som en ekstern organisasjon eller NTNU ønsker at ikke skal bli kjent. Du vil få beskjed om dette gjelder deg. Dersom du svarer «ja», vil du få opp spørsmål om du allerede har inngått en konfidensialitetsavtale. Dette bruker instituttet til å holde oversikt, så du kan også inngå denne etter at du har levert masteravtalen.
Skrives oppgaven i samarbeid med bedrift/ekstern virksomhet

Dersom du skriver oppgaven for, eller i samarbeid med, en bedrift eller ekstern virksomhet/organisasjon skal du fylle ut en ekstra del av avtalen, som vil resultere i en samarbeidsavtale med bedrift/ekstern virksomhet. Dersom du svarer «ja» får du opp en rekke nye felter som du skal svare på. Se nedtrekksmeny øverst på siden om "Standardavtale for samarbeid med ekstern bedrift/virksomhet"

Legge til emner som en del av mastergraden Dersom du følger et studieprogram hvor du velger emner skal du legge inn hvilke emner som inngår, og skal inngå i din mastergrad. Dette gjelder ikke alle studenter, men eksempelvis Lektor i realfag-studenter må huske å gjøre dette. Dette feltet vil ikke komme opp for HF, samt de som velger siv.ing.
Vilkår Dette feltet beskriver alle rettigheter og plikter avtalen utløser i forbindelse med oppgaveskriving. Du må huke av for at du aksepterer vilkårene i dette feltet for å få lov til å levere avtalen din. Om du ikke godtar vilkårene, kan du bare lagre avtalen. Dersom du ikke er ferdig med avtalen din, venter du med å godkjenne vilkårene og lagrer avtalen.