Wikier

Forutsetning for masteroppgave - teknologi

(Videresendt fra Forutsetning for masteroppgave - sivilingeniør)

English version - Prequisites for starting your master's thesis - graduate engineer programmes

For at du skal kunne begynne på masteroppgaven, kreves det som hovedregel at

  • alle emner i utdanningsplanen er bestått. Du kan søke fakultetet om å fravike kravet om bestått eksamen. Søknad sendes til fakultetet og skal være anbefalt av veileder.
  • praksis på 12 uker er opparbeidet og godkjent av fakultetet. For studenter på 2-årig masterstudium er kravet 6 uker. Alt om praksis.
  • eventuell obligatorisk feltarbeid må være gjennomført.

Hvis du ikke har bestått alle emner

Har du ikke bestått alle emner, kan du likevel søke om å begynne med masteroppgaven. Søknaden må anbefales med signatur av den aktuelle veilederen for masteroppgaven. Veilederen bekrefter med signaturen at gjenstående emne(r) ikke vil ha innvirkning på din mulighet til å gjennomføre masteroppgaven - og at søknaden dermed anbefales. Merk at:

  • Det gis ikke dispensasjon for manglende fordypningsprosjekt.
  • Antall gjenstående emner må ikke overstige 2 emner.
  • De gjenstående emnene må heller ikke være vesentlige for gjennomføring av masteroppgaven.

Se utfyllende regler i studieforskriften for 5-årige og 2-årige masterprogram i teknologi for mer informasjon.

For studenter ved IV-fakultetet: Søknad om oppstart av masteroppgaven med gjenstående emner

15344 Visninger