Wikier

Masteroppgave ved MH

Her finner du informasjon om innlevering, eksamen og sensur, samt skjema og retningslinjer for masteroppgaven ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH).

English version - Master's Thesis at the Faculty of Medicine and Health Sciences (MH)

Du bør også lese temasiden om å skrive masteroppgave som gjelder for hele NTNU.

Retningslinjer for masteroppgave ved MH

Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) har utarbeidet retningslinjer for masteroppgaven som alle studenter skal følge:

 Retningslinjer for masteroppgave ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Retningslinjene er under revisjon og vil bli noe endret før studieåret 2024/2025. Vi gjør oppmerksom på at innleveringsdato i høstsemesteret allerede er besluttet endret til den 15. november i 2024. Fullstendig revidert retningslinje som vil gjelde fra 1. august 2024 vil imidlertid bli publisert her i god tid før studieåret starter.

Masteravtale

Etter at du har funnet deg et prosjekt og fått en veileder som er godkjent av instituttet, må du levere en masteravtale. Sammen med masteravtalen må du levere en kort prosjektbeskrivelse. Noen masterprogram har også krav om andre dokumenter som må lastes opp, f.eks. budsjett. Du vil få nærmere informasjon hvis dette gjelder for deg.

Masteravtalen skal leveres innen en angitt frist, normalt i løpet av første studieår. Studiekonsulenten ved ditt institutt vil gi deg nærmere informasjon om hvilken frist som gjelder for deg.

Før du fyller ut masteravtalen, må du gjøre deg kjent med veiledning for utfylling av masteravtale.

 Fyll ut NTNUs digitale masteravtale

Oppmelding til eksamen

Masteroppgaven regnes som et ordinært emne, og du må melde deg opp til eksamen på StudentWeb innen de fastsatte fristene: 15. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret.

Innlevering

Masteroppgaven leveres i Inspera Assessment. Det er viktig at du setter deg godt inn i hvordan du ferdigstiller oppgaven før du laster den opp i Inspera.

Utsatt innlevering av masteroppgave

Ved sykdom, fødsel eller verneplikt må du søke om permisjon. Innleveringsfristen vil da bli forlenget tilsvarende den permisjonstiden som er innvilget.

Ved andre tvingende grunner, slik som problemer med datainnsamling eller sykdom av kortere varighet, kan du søke instituttet om inntil tre måneder utsatt innleveringsfrist. Hvis du ikke blir ferdig innen den nye fristen, er det mulig å søke om ytterligere tre måneder utsettelse. Det er ikke mulig å søke om utsettelse mer enn to ganger.

Muntlig presentasjon/eksamen

Muntlig eksamen avholdes så snart det er praktisk mulig, og senest tre måneder etter innlevering. Muntlig eksamen er normalt åpen for publikum. Du vil få beskjed om tid og sted for muntlig eksamen.

Sensur

Masteroppgaven skal vurderes av to sensorer, som oppnevnes av ditt institutt. Av disse kan kun én være ansatt ved NTNU. Sensorene setter en foreløpig karakter på det skriftlige arbeidet ditt i forkant av muntlig eksamen. Du som student får ikke vite den foreløpige karakteren. Endelig karakter skal foreligge umiddelbart etter muntlig eksamen.

Klage på karakter

Du har rett til å klage på karakteren du har fått. Klagen fremmes skriftlig til instituttet ditt innen tre uker etter muntlig eksamen. Ved en eventuell klage vil masteroppgaven din bli sendt til to nye sensorer. Disse setter en ny karakter, som kan være bedre, dårligere eller uendret i forhold til opprinnelig karakter. Dersom ny karakter er uendret, vil det ikke bli innkalt til ny muntlig eksamen. Hvis ny karakter er bedre eller dårligere, vil du derimot bli innkalt til muntlig eksamen.

Hvis du velger å klage, vil du ikke få tilsendt vitnemål før klagesensuren er avsluttet.

Se egen temaside om klage på karakter

Trykking

Masteroppgaven skal leveres i digital versjon i Inspera, og ikke i trykt papirversjon. Hvis du likevel ønsker å trykke opp masteroppgaven din til privat bruk, må du betale for dette selv. Oppgaven kan for eksempel trykkes ved NTNU Grafisk senter.

Studieveiledere

StudieprogramStudieveileder
Aktivitet og bevegelseMarit Terese Balstad
Avansert klinisk allmennsykepleie - Ålesund Jannike Vold
Barn og unges psykiske helseKari Meli
BevegelsesvitenskapMarit Terese Balstad
Exercise PhysiologyPer-Erling Movik
FarmasiKirsti Haave Singsaas - Angela Pirnbaum
Folkehelse - TrondheimSindre Aasheim Norås
Global HealthRagnhild Lier
HelseinformatikkMarit Terese Balstad
HelseledelseSiv Suleiman
Helsesykepleie - TrondheimCathrine Pettersen
Helsesykepleie - ÅlesundJannike Vold
JordmorfagKirsti Margrethe Olsen
Klinisk helsevitenskap - AudiologiHans Olav Damstuen
Klinisk helsevitenskap - FysioterapiHans Olav Damstuen
Klinisk helsevitenskap - ErgoterapiHans Olav Damstuen
Klinisk helsevitenskap - fedme og helseKirsti Haave Singsaas - Angela Pirnbaum
Klinisk helsevitenskap -smerte og palliasjonPer-Erling Movik
Klinisk sykepleie - GjøvikGro Jeppestøl Vatne
Klinisk sykepleie - TrondheimCathrine Pettersen - Hanne Bostad
Klinisk sykepleie - ÅlesundJannike Vold
Medisinsk bildeteknologiTonje Christin Svendsen
Medisinsk MR-avbildningTonje Christin Svendsen
Molecular MedicineKirsti Haave Singsaas - Angela Pirnbaum
NeuroscienceMussie Debesai
Physical Activity and Health - Exercise PhysiologyPer-Erling Movik
Physical Activity and Health - Movement ScienceMarit Terese Balstad
Physical Activity and Health - Occupational ScienceMarit Terese Balstad
Psykisk helseAnne Kristin Bratlie
Spesialsykepleie - ÅlesundSiv Suleiman

Child Pages (1)