Wikier

Åpne og pakke zip-filer

På denne siden lærer du å åpne og pakke ZIP-filer i Windows 10 og Mac OSX.

English version - Pack and unpack zip files

Temaside om IT-hjelp | Sider merket med zip

Hva er en ZIP-fil?

ZIP er et komprimerings- og arkiveringsfilformat. En ZIP-fil inneholder en eller flere filer og/eller mapper. Ved å sette sammen flere filer til en ZIP-fil, oppnår man både å spare diskplass og at filene fremstår samlet. ZIP-filer kjennetegnes ved at de har navn som slutter på .ZIP.

Det finnes mange programmer som bruker ZIP-formatet og flere operativsystemer har integrert støtte for ZIP. Denne siden viser deg hvordan du kan bruke Filutforsker i Windows 10 for å åpne og pakke ZIP-filer, samt for Mac. 

Slik åpner du en ZIP-fil (Windows10 )

 1. Velg ZIP-filen du ønsker å åpne (pakke ut) i Filutforsker med ett klikk
 2. Høyreklikk på filen for å få tilgang til menyen
 3. Velg Pakk ut alle... fra menyen
 4. I dialogboksen som kommer opp, velg hvilken mappe du ønsker å pakke ut filene til
 5. Velg Pakk ut og innholdet i ZIP-filen legges i angitt mappe

Slik pakker du en ZIP-fil (Windows 10)

 1. Fra Filutforsker velger du filene/mappene du ønsker å pakke (hold nede Ctrl-tasten for å velge flere)
 2. Når alle filene er valgt, høyreklikker du på en av filene for å åpne menyen
 3. Velg Send til -> Komprimert (zippet) mappe
 4. Skriv inn navnet du ønsker ZIP-filen skal hete
 5. Trykk Enter og ZIP-filen vil lagres i stående mappe

Slik åpner du en ZIP-fil (Mac)

Det å åpne et ZIP-arkiv på Mac er en enkel prosess.

 1. Naviger til mappen hvor arkivet er og dobbeltklikk på arkivet.
 2. Arkivet pakkes da ut i den mappen du befinner deg i. 

Slik pakker du en ZIP-fil (Mac)

 1. I Finder velger du de filene/mappene du ønsker å pakke (hold nede command-tasten for å velge flere).
 2. Når alle filene er valgt, høyreklikker du på en av filene for å åpne menyen. 
 3. Velg Komprimer X objekter.

 4. Et ZIP-arkiv dukker da opp i den mappen du befinner deg i. 

Kontakt

Orakeltjenesten kan hjelpe deg om du har spørsmål eller opplever problemer.

17890 Visninger
Målgruppe: Studenter Medarbeidere Tema: IT-hjelp