Wikier

Gruppeinnlevering i Inspera - for studenter

Denne siden inneholder veiledning for studenter som skal ha gruppeinnlevering i Inspera.

English version: Group submission in Inspera - for students

Temaside om eksamen | Sider merket med eksamen

Logg inn i Inspera

Om gruppeinnlevering i Inspera Assessment

Ved gruppeinnleveringer i Inspera vil alle gruppemedlemmer ha mulighet til å laste opp/levere besvarelse i prøven, men vær oppmerksom på at en opplastet besvarelse gjelder for hele gruppa. Man leverer altså på vegne av hele gruppa når man leverer en besvarelse.

Merk at prøven kun kan åpnes av ett gruppemedlem om gangen!

Dersom prøven er satt opp med automatisk innlevering, vil den fila som er lagret i Inspera når eksamenstiden går ut, være den som leveres.

Du vil alltid kunne se hvilken fil som er lastet opp/levert. Så lenge prøven er åpen kan du se det under "Mine prøver", og etter at prøven er stengt vil du se det i arkivet.

Grupper i Inspera kan settes opp på ulike måter: forhåndsdefinerte grupper og kandidatstyrte grupper.

NB! Alle kandidater, også de som eventuelt skal skrive alene, må knyttes til en gruppe. Dette gjelder uavhengig av om det er forhåndsdefinerte eller kandidatstyrte grupper.

Forhåndsdefinerte grupper

Ved forhåndsdefinerte grupper, er det administrasjonen ved instituttet som har fastsatt hvilken gruppe du som kandidat tilhører. I Inspera vil dette se slik ut:

Dashbordet i Inspera når en student er forhåndstildelt en gruppe

 

Dersom du ikke er tildelt en gruppe, vil du heller ikke kunne åpne prøven i Inspera når den starter. Hvis du ser at du ikke er tildelt en gruppe når du klikker "Se flere detaljer", må du ta kontakt med instituttet som administrerer emnet.

Dashbordet i Inspera når en student ikke er forhåndstildelt en gruppe

Kandidatstyrte grupper

Det finnes to typer kandidatstyrte grupper - med og uten passordbeskyttelse. Begge typene lar kandidatene selv definere gruppesammensetningen. Du kan opprette en ny gruppe, eller bli med i en eksisterende gruppe. Vær oppmerksom på at en gruppe kun kan opprettes én gang, så det er viktig å avklare hvem som oppretter gruppa.

Kandidatstyrte grupper uten passordbeskyttelse

Klikk deg inn på prøven, og videre til "Se flere detaljer".

Dashbordet når en student skal administrere kandidatstyrte grupper. Se flere detaljer er uthevet.

 

Viser Inspera når en student kan bli med i eksisterende gruppe eller lage en ny gruppe

 

Hvis du skal opprette en ny gruppe, klikker du "Lag ny gruppe". Da må du selv definere en firesifret PIN-kode som de andre gruppemedlemmene trenger for å kunne bli med i gruppa.

 

Viser hvordan en student definerer en egen PIN-kode når en ny gruppe opprettes

 

Når du har definert PIN-koden og opprettet gruppa, må du formidle PIN-koden til de andre gruppemedlemmene.

Dersom du skal bli med i en allerede opprettet gruppe, klikker du "Bli med i eksisterende gruppe". Deretter skriver du inn PIN-koden du har fått fra gruppemedlemmet som opprettet gruppa. Klikk deretter "Bli med i gruppe".

Merk! PIN-koden du velger blir også navnet på gruppa, som er synlig for sensor.

 

Viser hvordan en student blir med i eksisterende gruppe

 

Når du har blitt med i en gruppe, vil du se kandidatnumrene til de andre gruppemedlemmene. Avhengig av prøveinnstillingene vil du også kunne se navnene til de andre gruppemedlemmene. Du kan også forlate gruppa, dersom du behøver å bytte gruppe.

 

Viser hvor studenten ser kandidatnummer til de andre gruppemedlemmene, samt muligheten for å forlate gruppa

 

Kandidatstyrte grupper med passordbeskyttelse

Passordbeskyttede kandidatstyrte grupper lages og fungerer på samme måte som kandidatstyrte grupper uten passordbeskyttelse. Forskjellen er at det genereres et passord i Inspera idet gruppa opprettes. Nye medlemmer trenger både passordet og PIN-koden for å bli med i en slik gruppe.

 

Viser en opprettet passordbeskyttet gruppe, der passordet er skjult

 

Viser en opprettet passordbeskyttet gruppe der passordet er synlig, og man har mulighet til å generere et nytt passord

 

Når du skal bli med i en eksisterende gruppe må du oppgi korrekt gruppe-ID (PIN-kode), og passord. Klikk deretter "Bli med i gruppe"

Merk! Passordene som genereres består av 16 tegn, som kan være både tall, bokstaver og tegn, så vær nøye når du skriver inn passordet.

Viser hvordan en student blir med i en eksisterende passordbeskyttet gruppe