Wikier

Digital skoleeksamen - for studenter

På denne siden finner du som student informasjon om digital skriftlig skoleeksamen. NTNU bruker den digitale eksamensplattformen Inspera Assessment.

English version - Digital school exam - for students

Temaside om eksamenSider merket med eksamen

Logg inn i Inspera Assessment

1. Forberedelse

For informasjon om generelle eksamensforberedelser, se temasiden om eksamen. Lista under viser hva du må forberede deg spesielt på til digital skriftlig skoleeksamen.

 1. Anbefalte nettleser for bruk av Inspera: Google Chrome.

 2. Om ikke annet er opplyst i Studentweb, skal du bruke din egen bærbare PC/Mac under eksamen. Dersom du blir plassert på datasal, skal du bruke NTNUs stasjonære PC'er. I slike tilfeller vil dette stå spesifikt på Studentweb som tilleggsinformasjon bak romkoden til rommet du skal sitte på.

  Ved digital skriftlig skoleeksamen benyttes Safe Exam Browser (SEB). Denne programvaren låser PC'en din, så du ikke har tilgang til annet enn Inspera, og eventuelle tillatte tilleggsressurser. Når du skal bruke SEB på egen PC/Mac, må maskinen oppfylle noen krav:
   
  1. Windows 10 (Safe Exam Browser v3.1.1.250 64bit Høst 2022)
  2. MacOS 10.14 eller nyere (Safe Exam Browser v2.3.2, Høst 2022 NB: last alltid ned riktig versjon via https://ntnu.inspera.no)
  3. Du må ha administratorrettigheter på maskinen for installasjon av Safe Exam Browser (SEB).
  4. Linux, Android, iOS, ChromeOS er ikke støttet. Å kjøre Safe Exam Browser via VM er grunnlag for å bli tatt for juks under eksamen.
   

  NB! Om du har Safe Exam Browser fra før, er det lurt å sjekke at du har riktig versjon før eksamen. Versjon oppdateres som regel hvert semester og er ikke alltid bakoverkompatibel.

 3. Det er alltid lurt å sørge for at maskinen din er oppdatert. Kjør en Windows-oppdatering / MacOS-oppdatering en dag eller to før eksamensdagen.

 4. Logg deg på Inspera Assessment og gjennomfør en demoeksamen med SEB - her finner du mange nyttige tips for hvordan du bruker verktøyet under eksamen.

 5. Om du ikke har PC, eller har en PC som ikke fungerer, ber vi deg kontakte Orakeltjenesten. De kan bistå med god hjelp, og har kjennskap til eksamenssystemet Inspera Assessment. Dersom det viser seg at du ikke kan benytte egen PC under eksamen, kan du søke om å låne-PC via dette skjemaet . Antall låne-PC-er er begrenset. Søk derfor så tidlig som mulig. Skjemaet sender ut et automatisk svar på søknaden.

 6. Internett: Vi anbefaler at alle fjerner nettverkene 'ntnu' og 'ntnuguest' fra sine nettverkskort. Riktig nettverk er eduroam. Huk av for 'koble til automatisk'. Husk at du må logge på eduroam med brukernavn@ntnu.no og ditt NTNU-passord.

  Eksamensbesvarelsen din lagres jevnlig til en server og krever nettilgang gjennom hele eksamen. Programvaren lagrer også en lokal kopi av besvarelsen, i tilfelle det skulle oppstå nettverksproblemer.

 7. På noen skoleeksamener vil det være lagt opp til innlevering av utregninger/håndtegninger på papir. Se nærmere informasjon om innlevering av håndtegninger på digital skriftlig skoleeksamen.

2. På eksamensdagen

For generell informasjon og gjeldende regler på eksamensdagen, se temasiden om eksamen. Lista under viser hva du spesielt må tenke på, når du skal ha digital skriftlig skoleeksamen.

 1. Husk å ha med bærbar PC og lader, med mindre annet er spesifikt opplyst på Studentweb. Er du plassert på datasal, skal du bruke NTNUs stasjonære PC'er.

 2. Ta med blå eller svart penn. Du vil få muligheten til å kladde for hånd, og i noen tilfeller vil man kunne levere håndtegninger/utregninger på papir.

 3. Koble til Eduroam.

 4. Passord du trenger for å åpne eksamen oppgis i eksamenslokalet.

 5. Når du er ferdig med eksamen, klikk "Lever nå" og tilkall en eksamensvakt. I motsetning til på digital hjemmeeksamen, er det ikke ikke slik at besvarelsen din leveres automatisk ved prøveslutt.

 6. Husk å avslutte Safe Exam browser når du er ferdig med eksamen, før du forlater eksamenlokalet.

Hjelp på eksamensdagen

Dersom noe skulle skje med PC'en din, eller med strøm/nettilgang på eksamensdagen, har vi IT-støtte som hjelper til for å løse problemene. Dersom PC'en slutter å fungere, vil IT-støtten skaffe til veie NTNU-eid utstyr, slik at du likevel får gjennomført eksamen. Hvis det tar tid å løse problemet, vil du kunne få tilleggstid tilsvarende den tiden du har mistet.

3. Etter eksamen

Du kan se over besvarelsen din ved å klikke "Vis besvarelse" umiddelbart etter innlevering. Senere vil du finne besvarelsen din i "Arkiv" i Inspera Assessment. I emner med skanning, kan det ta inntil et par virkedager før papirene er skannet og tilgjengelige i Arkiv.

 

Tilrettelegging på digital skriftlig skoleeksamen

Se Tilrettelegging på eksamen.

De som er innvilget PC som tilrettelegging på eksamen, vil bli plassert på datasaler med NTNU-eide PC'er og vil ikke kunne bruke egen PC såfremt annet ikke er avtalt.

Dersom du ønsker å legge en dysleksiattest ved eksamensbesvarelsen din, kan vi laste opp en attest til din besvarelse. Du må varsle om dette via et eget skjema. Merk at du må fylle ut ett skjema per emnekode/eksamen.

Skrivestøtteprogram: NTNU har for tiden lisens på LingIT. Programmet er installert på NTNU-eide PC’er. Dersom du har fått innvilget skrivestøtteprogram, er det denne programvaren som er tilgjengelig under eksamen. Det er også mulig å benytte Inspera Assessment eller Word.

Orientering om juks

Juks på eksamen kan medføre annullering av eksamen, samt at studenten kan bli utestengt fra institusjonen og fratatt retten til å gå opp til eksamen ved alle utdanningsinstitusjoner som er underlagt universitets- og høyskoleloven, i inntil ett år. Se NTNU sine sider om juks.

Kontakt & brukerstøtte

Child Pages (2)

 • Gjennomføre digital testeksamen

  English version - Digital test exam Temaside om eksamen | Sider merket med eksamen Innholdsfortegnelse [-] Test av digital eksamen for studenter Logg inn i Inspera Test av digital eksamen for...

 • Spørsmål og svar om digital skoleeksamen - for studenter

  English version - FAQ digital school exam - for students Temaside om eksamen | Sider merket med eksamen Ofte stilte spørsmål før og etter eksamen Man åpner Safe Exam Browser og får melding om at...