Wikier

Digital skoleeksamen - for studenter

På denne siden finner du som student informasjon om digital skriftlig skoleeksamen. NTNU bruker den digitale eksamensplattformen Inspera Assessment.

English version - Digital school exam - for students

Temaside om eksamenSider merket med eksamen

Logg inn i Inspera Assessment

1. Forberedelse

For informasjon om generelle eksamensforberedelser, se temasiden om eksamen. Lista under viser hva du må forberede deg spesielt på til digital skriftlig skoleeksamen.

 1. Nettleseren for bruk av Inspera være Google Chrome.

 2. Om ikke annet er opplyst i Studentweb, skal du bruke din egen bærbare PC/Mac under eksamen. Dersom du blir plassert på datasal, skal du bruke NTNUs stasjonære PC'er. I slike tilfeller vil dette stå spesifikt på Studentweb som tilleggsinformasjon bak romkoden til rommet du skal sitte på.

  Ved digital skriftlig skoleeksamen benyttes Safe Exam Browser (SEB). Denne programvaren låser PC'en din, så du ikke har tilgang til annet enn Inspera, og eventuelle tillatte tilleggsressurser. Når du skal bruke SEB på egen PC/Mac, må maskinen oppfylle noen krav:
   
  1. Windows 10/11 (Safe Exam Browser v3.5.0, 64bit, vår 2024)
  2. MacOS 12 eller nyere (Safe Exam Browser v3.2.5, vår 2024)
  3. Du må ha administratorrettigheter på maskinen for installasjon av Safe Exam Browser (SEB).
  4. Linux, Android, iOS, ChromeOS er ikke støttet. Å kjøre Safe Exam Browser via VM er grunnlag for å bli tatt for juks under eksamen 

 3. For å laste ned riktig SEB-versjon, logg deg på Inspera Assessment og gjennomfør en demoeksamen med SEB ("demo school exam - Safe Exam Browser"). Her får du også innsikt i hvordan en eksamen i Inspera Assessment kan se ut.

  NB! Om du har Safe Exam Browser installert fra før, er det lurt å sjekke at du har riktig versjon før eksamen. Versjon oppdateres som regel hvert semester og er ikke alltid bakoverkompatibel.
   
 4. Det er alltid lurt å sørge for at maskinen din er oppdatert. Kjør en Windows-oppdatering / MacOS-oppdatering en dag eller to før eksamensdagen.

 5. Om du har en PC som ikke fungerer, ber vi deg kontakte Orakeltjenesten. De kan bistå med god hjelp, og har kjennskap til eksamenssystemet Inspera Assessment. Vi har et begrenset antall maskiner i reserve tilgjengelig i lokalene under campuseksamen for kriseutlån, men dessverre ikke for bruk til hjemmeeksamen.
  Har du ikke egen maskin så kan du prøve å få lånt deg en maskin andre steder eller gå til anskaffelse av en.

  § 3-10.Bærbar datamaskin
  Studentene skal ha egen standard bærbar datamaskin for bruk i undervisning og vurdering
  .

 6. Internett: Vi anbefaler at alle fjerner nettverkene 'ntnu' og 'ntnuguest' fra sine nettverkskort. Riktig nettverk er eduroam. Huk av for 'koble til automatisk'. Husk at du må logge på eduroam med brukernavn@ntnu.no og ditt NTNU-passord.

  Eksamensbesvarelsen din lagres jevnlig til en server og krever nettilgang gjennom hele eksamen. Programvaren lagrer også en lokal kopi av besvarelsen, i tilfelle det skulle oppstå nettverksproblemer.

 7. På noen skoleeksamener vil det være lagt opp til innlevering av utregninger/håndtegninger på papir. Se nærmere informasjon om innlevering av håndtegninger på digital skriftlig skoleeksamen.

2. På eksamensdagen

For generell informasjon og gjeldende regler på eksamensdagen, se temasiden om eksamen. Lista under viser hva du spesielt må tenke på, når du skal ha digital skriftlig skoleeksamen.

 1. Husk å ha med bærbar PC og lader, med mindre annet er spesifikt opplyst på Studentweb. Er du plassert på datasal, skal du bruke NTNUs stasjonære PC'er.

 2. Du vil få muligheten til å kladde på kladde-ark, disse vil det ikke være mulig å levere.

 3. På enkelte eksamener vil det være lagt opp for å lage håndtegninger, se mer her: Skoleeksamen med håndtegninger - for studenter. Ta med blå eller svart penn til å skrive med.

 4. Koble til Eduroam.

 5. Passord du trenger for å åpne eksamen oppgis i eksamenslokalet.

 6. Når du er ferdig med eksamen, klikk "Lever nå" og tilkall en eksamensvakt. I motsetning til på digital hjemmeeksamen, er det ikke ikke slik at besvarelsen din leveres automatisk ved prøveslutt.

 7. Husk å avslutte Safe Exam browser når du er ferdig med eksamen, før du forlater eksamenlokalet.

Hjelp på eksamensdagen

Dersom noe skulle skje med PC'en din, eller med strøm/nettilgang på eksamensdagen, har vi IT-støtte som hjelper til for å løse problemene. Dersom PC'en slutter å fungere, vil IT-støtten skaffe til veie NTNU-eid utstyr, slik at du likevel får gjennomført eksamen. Hvis det tar tid å løse problemet, vil du kunne få tilleggstid tilsvarende den tiden du har mistet.

3. Etter eksamen

Du kan se over besvarelsen din ved å klikke "Vis besvarelse" umiddelbart etter innlevering. Senere vil du finne besvarelsen din i "Arkiv" i Inspera Assessment. I emner med skanning, kan det ta inntil et par virkedager før papirene er skannet og tilgjengelige i Arkiv.

 

Tilrettelegging på digital skriftlig skoleeksamen

Se Tilrettelegging på eksamen.

De som er innvilget PC som tilrettelegging på eksamen, vil bli plassert på datasaler med NTNU-eide PC'er og vil ikke kunne bruke egen PC såfremt annet ikke er avtalt.

Dersom du ønsker å legge en dysleksiattest ved eksamensbesvarelsen din, kan vi laste opp en attest til din besvarelse. Du må varsle om dette via et eget skjema. Merk at du må fylle ut ett skjema per emnekode/eksamen.

Skrivestøtteprogram: NTNU har for tiden lisens på LingIT. Programmet er installert på NTNU-eide PC’er. Dersom du har fått innvilget skrivestøtteprogram, er det denne programvaren som er tilgjengelig under eksamen. Det er også mulig å benytte Inspera Assessment eller Word.

Orientering om juks

Juks på eksamen kan medføre annullering av eksamen, samt at studenten kan bli utestengt fra institusjonen og fratatt retten til å gå opp til eksamen ved alle utdanningsinstitusjoner som er underlagt universitets- og høyskoleloven, i inntil ett år. Se NTNU sine sider om juks.

Låne-PC på digital skoleeksamen

Dersom du har en PC som ikke fungerer, ber vi deg ta kontakt med Orakeltjenesten. I henhold til NTNU sitt lovverk § 3-10 Bærbar datamaskin, skal du ha en egen standard bærbar datamaskin for bruk i undervisning og vurdering. Har du ikke egen maskin, er det lurt å gå i anskaffelse av en eller prøve å låne en datamaskin andre steder. 

Vi har et begrenset antall maskiner i reserve tilgjengelig i lokalene under campuseksamen for kriseutlån. Vi anbefaler deg å møte opp tidlig på eksamensdagen slik at du har større sannsynlighet for å kunne låne. Det kan ikke garanteres at du får låne-pc.

Kontakt & brukerstøtte

Child Pages (2)

 • Gjennomføre digital testeksamen

  English version - Digital test exam Temaside om eksamen | Sider merket med eksamen Innholdsfortegnelse [-] Test av digital eksamen for studenter Logg inn i Inspera Test av digital eksamen for...

 • Spørsmål og svar om digital skoleeksamen - for studenter

  English version - FAQ digital school exam - for students Temaside om eksamen | Sider merket med eksamen Ofte stilte spørsmål før og etter eksamen Man åpner Safe Exam Browser og får melding om at...