Wikier

Sider med tagg digital eksamen .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
status Revisjon Bruker  
Zoom videoundervisning Godkjent 3.1 (Mindre endring) Xinyi Melissa Wang 16 dager siden Skriv ut
Opprette prøve i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 4.2 Cicilie Nordvik 21 dager siden Skriv ut
Digital exam glossary - for employees Godkjent 1.1 (Mindre endring) Sara Ylva Louise Edin 22 dager siden Skriv ut
Ordliste for digital eksamen - for ansatte Godkjent 1.1 (Mindre endring) Sara Ylva Louise Edin 22 dager siden Skriv ut
Prøvemaler i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 3.9 (Mindre endring) Sara Ylva Louise Edin 22 dager siden Skriv ut
Menyvalg og nyttige funksjoner i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 2.0 (Mindre endring) Sara Ylva Louise Edin 22 dager siden Skriv ut
Opprette IA-prøve i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 1.2 (Mindre endring) Sara Ylva Louise Edin 22 dager siden Skriv ut
Administrere bachelor- og masteroppgaver - for ansatte Godkjent 2.1 (Mindre endring) Sara Ylva Louise Edin 22 dager siden Skriv ut
Forfatte oppgavesett i Inspera Assessment - for vitenskapelige ansatte Godkjent 2.4 (Mindre endring) Sara Ylva Louise Edin 22 dager siden Skriv ut
Plagieringskontroll - Bruke Urkund i Inspera Godkjent 1.4 (Mindre endring) Sara Ylva Louise Edin 22 dager siden Skriv ut
Begrunnelse og klage i Inspera Assessment - for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.6 (Mindre endring) Sara Ylva Louise Edin 22 dager siden Skriv ut
Digital hjemmeeksamen - for studenter Godkjent 3.1 Marit Brodshaug 1 Måned siden Skriv ut
Aktuell informasjon om eksamen - for ansatte Godkjent 3.5 (Mindre endring) Anette Lindi 2 Måneder siden Skriv ut
Digital eksamen og undervisning på NV Godkjent 3.0 Ida Johanne Ulseth 4 Måneder siden Skriv ut
Digital gruppeinnlevering - for administrativt ansatte Godkjent 1.6 (Mindre endring) Anette Lindi 5 Måneder siden Skriv ut
Eksamen og vurdering - kurs og opplæring for ansatte Godkjent 1.8 (Mindre endring) Anette Lindi 5 Måneder siden Skriv ut
Digital skoleeksamen - for studenter Godkjent 3.2 Magnus Svorkås Pedersen 5 Måneder siden Skriv ut
Innlogging i Inspera Assessment - for ansatte og sensorer Godkjent 1.4 (Mindre endring) Kristian Sandøy Lyster 5 Måneder siden Skriv ut
School exam with hand drawings - for students Godkjent 1.5 (Mindre endring) Arild Sørum Hjelle 8 Måneder siden Skriv ut
Skoleeksamen med håndtegninger - for studenter Godkjent 1.8 (Mindre endring) Arild Sørum Hjelle 8 Måneder siden Skriv ut