Wikier

Sider med tagg digital eksamen .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
status Revisjon Bruker  
Aktuell informasjon om eksamen - for ansatte Godkjent 2.8 Rasmus Grønbæk Jensen 12 dager siden Skriv ut
Zoom videoundervisning Godkjent 2.6 (Mindre endring) Trygve Standal Farstad 1 Måned siden Skriv ut
Digital skoleeksamen - for studenter Godkjent 3.1 Magnus Svorkås Pedersen 1 Måned siden Skriv ut
School exam with hand drawings - for students Godkjent 1.5 (Mindre endring) Arild Sørum Hjelle 1 Måned siden Skriv ut
Skoleeksamen med håndtegninger - for studenter Godkjent 1.8 (Mindre endring) Arild Sørum Hjelle 1 Måned siden Skriv ut
Innlogging i Inspera Assessment - for ansatte og sensorer Godkjent 1.3 (Mindre endring) Sara Ylva Louise Edin 1 Måned siden Skriv ut
Eksamen og vurdering - kurs og opplæring for ansatte Godkjent 1.7 (Mindre endring) Sara Ylva Louise Edin 1 Måned siden Skriv ut
Prøvemaler i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 2.9 (Mindre endring) Vegard Fuglaas Andersen 2 Måneder siden Skriv ut
Opprette prøve i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 3.9 (Mindre endring) Vegard Fuglaas Andersen 2 Måneder siden Skriv ut
Gjennomføre digital testeksamen Godkjent 1.1 Eirin Neergaard Oldernes 5 Måneder siden Skriv ut
Begrunnelse og klage i Inspera Assessment - for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.5 (Mindre endring) Vegard Fuglaas Andersen 6 Måneder siden Skriv ut
Digital vurdering ved NTNU Godkjent 1.5 Arild Sørum Hjelle 7 Måneder siden Skriv ut
Digital hjemmeeksamen - for studenter Godkjent 2.5 Petter André Lykken 8 Måneder siden Skriv ut
Digital muntlig eksamen - for studenter Godkjent 1.3 (Mindre endring) Petter André Lykken 8 Måneder siden Skriv ut
Forfatte oppgavesett i Inspera Assessment - for vitenskapelige ansatte Godkjent 2.3 (Mindre endring) Vegard Fuglaas Andersen 8 Måneder siden Skriv ut
Opprette IA-prøve i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 1.1 Vegard Fuglaas Andersen 9 Måneder siden Skriv ut
Digital gruppeinnlevering - for administrativt ansatte Godkjent 1.5 (Mindre endring) Vegard Fuglaas Andersen 9 Måneder siden Skriv ut
Administrere bachelor- og masteroppgaver - for ansatte Godkjent 1.6 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 9 Måneder siden Skriv ut
Hjemmeeksamen med tredjeparts programvare Godkjent 1.2 Tonny Olsen 10 Måneder siden Skriv ut
Plagieringskontroll - Bruke Urkund i Inspera Godkjent 1.3 Vegard Fuglaas Andersen 1 År siden Skriv ut