Wikier

Sider med tagg digital eksamen .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
Status Revisjon Bruker  
Digital skoleeksamen - for studenter Godkjent 2.7 Petter André Lykken 9 dager siden Skriv ut
Begrunnelse og klage i Inspera Assessment - for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.5 (Mindre endring) Vegard Fuglaas Andersen 24 dager siden Skriv ut
Opprette prøve i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 3.7 (Mindre endring) Vegard Fuglaas Andersen 24 dager siden Skriv ut
Digital vurdering ved NTNU Godkjent 1.5 Arild Sørum Hjelle 1 Måned siden Skriv ut
Digital hjemmeeksamen - for studenter Godkjent 2.5 Petter André Lykken 2 Måneder siden Skriv ut
Digital muntlig eksamen - for studenter Godkjent 1.3 (Mindre endring) Petter André Lykken 2 Måneder siden Skriv ut
Forfatte oppgavesett i Inspera Assessment - for vitenskapelige ansatte Godkjent 2.3 (Mindre endring) Vegard Fuglaas Andersen 2 Måneder siden Skriv ut
Prøvemaler i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 2.8 Vegard Fuglaas Andersen 2 Måneder siden Skriv ut
Opprette IA-prøve i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 1.1 Vegard Fuglaas Andersen 3 Måneder siden Skriv ut
Digital gruppeinnlevering - for administrativt ansatte Godkjent 1.5 (Mindre endring) Vegard Fuglaas Andersen 3 Måneder siden Skriv ut
Administrere bachelor- og masteroppgaver - for ansatte Godkjent 1.6 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 3 Måneder siden Skriv ut
School exam with hand drawings - for students Godkjent 1.3 (Mindre endring) Vegard Fuglaas Andersen 3 Måneder siden Skriv ut
Skoleeksamen med håndtegninger - for studenter Godkjent 1.6 (Mindre endring) Vegard Fuglaas Andersen 3 Måneder siden Skriv ut
Aktuell informasjon om eksamen - for ansatte Godkjent 2.1 (Mindre endring) Vegard Fuglaas Andersen 3 Måneder siden Skriv ut
Hjemmeeksamen med tredjeparts programvare Godkjent 1.2 Tonny Olsen 4 Måneder siden Skriv ut
Plagieringskontroll - Bruke Urkund i Inspera Godkjent 1.3 Vegard Fuglaas Andersen 6 Måneder siden Skriv ut
Eksamen og vurdering - kurs og opplæring for ansatte Godkjent 1.5 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 7 Måneder siden Skriv ut
Zoom videoundervisning Godkjent 2.3 Rachel Segura Elliot 7 Måneder siden Skriv ut
Digital muntlig eksamen - for ansatte Godkjent 1.3 (Mindre endring) Amelia Dixie Matre 9 Måneder siden Skriv ut
Digital eksamen og undervisning på NV Godkjent 2.8 Per Henning 1 År siden Skriv ut