Wikier

Skoleeksamen med håndtegninger - for studenter

Noen ganger vil du oppleve at du kan levere håndtegninger/håndskrevne ark, selv om du har en digital skoleeksamen. På denne siden finner du informasjon om hvordan du fyller ut arkene korrekt, slik at de i ettertid kan knyttes til den digitale besvarelsen din.

English version: School exam with hand drawings - for students

Temaside om eksamen | Sider merket med eksamen

Logg inn Inspera Assessment

Bruk av håndtegninger

Det er faglærer som avgjør om det skal være mulig å levere håndtegninger på din digitale eksamen. Dette er spesifisert på forsiden av oppgavesettet. Dersom det er åpnet for bruk av håndtegninger, vil du ved å klikke "Vis oppgavekode" se en syvsifret kode nederst på hver enkelt oppgave. 

OBS! Får du ved en feil utlevert ark for håndtegninger (se bilde av ark lengre nede), der det ikke er angitt på forsiden, vil arkene ikke bli akseptert for innlevering. Det er ditt ansvar å lese informasjonen gitt på forsiden til hver enkelt eksamen. 

 

Utfylling av arkene

Arkene du får utdelt på eksamensdagen, ser slik ut:

Det aller viktigste er å fylle ut oppgavekoden som du finner i oppgaven. Koden skal både skrives og skraveres i feltet øverst til venstre på arket. Vær oppmerksom på at kodene er unike per oppgave, så det er viktig at du starter på et nytt ark for hver nye oppgave.

Videre fyller du ut eksamensdato, emnekode, kandidatnummer, oppgavenummer, sidetall og totalt antall ark i besvarelsen.

Bruk tusj, penn eller kulepenn for å fylle ut oppgavekodene og eksamensinformasjonen. Unngå all bruk av blyant eller rødt blekk. Det gjelder både utfylling av oppgavekoder og selve besvarelsen.

Beskrivelse av hvordan arkene fylles ut finnes også i omslagsarket du får utdelt på eksamensdagen.

Innlevering

Når du er ferdig med din eksamen, tilkaller du eksamensvakt, som kontrollerer at arkene er korrekt utfylt. Eksamensvakten kvitterer på omslaget og påfører totalt antall innleverte ark.

NB! Du har 15 minutter etter at eksamenstiden har utløpt til å organisere papirene dine. Dersom du fyller ut oppgavekodene etter at prøven din i Inspera har stengt, må du klikke "Vis besvarelse" for å finne tilbake til kodene.

Etter eksamen

De innleverte arkene skannes av Eksamenskontoret, og blir tilgjengelig i arkivet ditt i Inspera senest et par virkedager etter eksamensdato.

Dersom du mener det er feil eller mangler i besvarelsen din, må du så snart som mulig ta kontakt med Eksamenskontoret.

Kontakt

E-post: digitaleksamen@sa.ntnu.no

Telefon: 73 59 66 00