Wikier

Tilrettelegging på eksamen

Hvis du har et helseproblem eller en funksjonsnedsettelse som fører til ulemper ved gjennomføring av eksamen, kan du søke om individuelt tilrettelagt eksamen.

Frist for å søke tilrettelegging:

 • 15. september for høstsemesteret
 • 15. februar for vårsemesteret (gjelder også utsatt eksamen i august)

Har du ikke fått tak i dokumentasjon, kan du likevel søke og ettersende dokumentasjon. Dokumentasjonen må sendes innen 10. oktober/10. mars.

Eksempler på tilrettelagt eksamen

Vi prøver å finne tiltak som er tilpasset ditt behov, og vi har derfor ikke en komplett liste med tiltak. Noen eksempler på tilretteleggingstiltak:

 • Utvidet eksamenstid
 • PC når eksamen foregår på papir
 • Skrivestøtteprogram for dysleksi
 • Blodsukkermåling på mobil/klokke
 • Hev/senk-bord
 • Mindre rom
 • Tilgang til hvilerom

Søk om tilrettelegging

Du søker om tilrettelegging ved å fylle ut dette skjemaet (PDF) og sender det inn via eDialog. Her logger du inn med Bank-ID.

Steg-for-steg hvordan du søker om individuelt tilrettelagt eksamen finner du her.

Dokumentasjon sendes inn via eDialog på samme måte som søknadsskjema, helst benytt dette skjemaet.

Dersom du kun har fysisk kopi av dokumentasjon skal denne skannes og leveres på samme måte som søknadsskjema (helst sammen). Du kan eventuelt levere den via post/direkte:

Tittelen på søknaden i eDialog MÅ være i følgende format:

Studentnummer – studieprogramkode –  studieby – Søknad om tilrettelagt eksamen

OBS! Da legeattester og annen dokumentasjon ofte inneholder sensitive personopplysninger, kan vi dessverre ikke motta eller behandle disse søknadene per e-post.

Dersom du har eksamen før mai, ber vi deg sende hendvendelse til oss i NTNU hjelp, slik at vi får behandlet søknaden før eksamensdatoen.

Dokumentasjon

Dokumentasjon sendes inn via eDialog på samme måte som søknadsskjema, helst benytt dette skjemaet.

Godkjent dokumentasjon er for eksempel attest fra lege, psykolog, PP-tjeneste, fysioterapeut eller annet autorisert helsepersonell. 

 • I dokumentasjonen må det spesifiseres hvordan ditt helseproblem eller funksjonsnedsettelse går utover gjennomføringen av eksamen. For eksempel hvordan det går utover tiden.

Lese- og skrivevansker:

 • Dysleksi må dokumenteres med rapport fra utredning av lese- og skrivevansker, ikke en legeattest.

Dokumentasjon sendes inn via eDialog på samme måte som søknadsskjema - gjerne også sammen.

Etter- og videreutdanning (NTNU VIDERE)

Er du student ved NTNU VIDERE og har behov for tilrettelegging på eksamen? Ta kontakt:

 • E-post: videre@ntnu.no
 • Telefon: 73 59 66 43

Akuttsøknad

Dersom det oppstår et tilretteleggingsbehov etter at søknadsfristen har gått ut, må du sende inn en akuttsøknad så snart behovet for tilrettelegging oppstår. Det må framkomme i dokumentasjonen at behovet har oppstått etter søknadsfristen. Dokumentasjon må være vedlagt søknaden.

Tilrettelegging kan innvilges hvis det er praktisk gjennomførbart. Dersom det ikke er mulig å tilrettelegge for den aktuelle eksamenen kan du søke om gyldig forfall. Se syk på eksamen.

For å sende inn en akuttsøknad, se under fanen «Søk om tilrettelegging». Benytt det samme skjemaet.

OBS tittelen må vær i følgende format:

Studentnummer – studieprogramkode –  studieby – Akuttsøknad om tilrettelagt eksamen

Informasjon til deg med dysleksi/lese- og skrivevansker

 

Utredning og dokumentasjon:

Mistenker du at du har lese – og skrivevansker eller matematikkvansker av så stor grad at det kan dreie seg om dysleksi eller dyskalkuli? Ta i så fall kontakt med NTNU Tilrettelegging, så kan vi vurdere om det er aktuelt med utredning av vanskene. Dysleksi må dokumenteres med rapport fra utredning av lese- og skrivevansker, ikke en legeattest.

Skrivestøtte:

NTNU har for tiden lisens på Lingdys. Programmet er installert på våre eksamenspc-er. Dersom du har fått innvilget skrivestøtteprogram, er det denne programvaren som er tilgjengelig under eksamen.

NTNU Tilrettelegging tilbyr kurs i Lingdys. Se  Tilrettelegging - kurs og grupper

Det finnes videoer hvordan man bruker Lingdys på deres nettsider:   Videoer

På hjemmeeksamen må du ha egen lisens for Lingdys, se  Lingit sine sider

Dysleksiattest:

Tidligere har det vært mulig å få dysleksiattest som legges ved eksamensbesvarelsen. Denne ordningen er i gang med å utfases da den ble introdusert i en tid hvor skoleeksamen foregikk på papir uten videre tilretteleggingstiltak. I dagens situasjon er utvidet tid og skrivestøtte i bruk som tilretteleggingstiltak etter faglig vurdering, og derfor blir det ikke lenger lagt ved attest. Dersom du har et fortsatt gyldig vedtak som spesifikt gir deg krav på attest kan du ta kontakt med oss på eksamen@adm.ntnu.no og samtidig fylle ut følgende skjema: Dysleksiattest til sensor (NB: Forutsetter innvilget krav)

Pollenallergi

Allergi er ikke grunnlag for å si at du har en urimelig ulempe i gjennomføringen av eksamen. Ved alvorlige plager kan det likevel innvilges utvidet tid. Det må da fremgå tydelig av dokumentasjonen:

 • at du har alvorlige plager
 • hvilke plager det gjelder
 • hvilken type pollen du er allergisk mot
 • hvordan plagene går utover eksamenstiden

Svar på søknaden

Du vil få svar på søknaden din i god tid før eksamen. Når søknaden er ferdigbehandlet vil du motta et vedtaksbrev med informasjon om hva du har fått innvilget. I vedtaksbrevet står det ofte informasjon som er viktig at du får med deg, så les dette nøye, og ta kontakt dersom du har spørsmål.

Se hva du har fått innvilget

Du kan sjekke Studentweb for å se hva du har fått innvilget. Tilretteleggingen vil vises under aktive emner og under kommende hendelser.

 

Ta kontakt

Har du spørsmål om individuelt tilrettelagt eksamen, ta kontakt:

 • Trondheim: NTNU tilrettelegging (eksamen), skjema i NTNU hjelp 
 • Gjøvik: Seksjon for utdanning, studier@gjovik.ntnu.no, eller kom innom Studenttorget v/NTNU i Gjøvik - Tilretteleggingstjenesten
 • Ålesund: Seksjon for Utdanning, studier@alesund.ntnu.no, eller ta kontakt med veileder ved ditt institutt eller NTNU Tilrettelegging

   

Gjerne benytt deg av vårt kontaktskjema i NTNU hjelp.

Kontakskjema spørsmål tilrettelegging

Du logger deg på NTNU Hjelp med ditt NTNU-brukernavn og passord (Feide-pålogging).