Wikier

Tilrettelegging - kurs og grupper

Oversikt over kurs og grupper som NTNU Tilrettelegging tilbyr for studenter. Våre kurs og grupper arrangeres fortrinnsvis i Trondheim, men kan kjøres i Gjøvik og Ålesund ved etterspørsel.

Temaside om tilrettelegging | Sider merket med tilrettelegging

English version - Courses and groups for students with special needs

Infomøte for deg med dysleksi

Alle studenter som har spørsmål om dysleksi og om ulike tilretteleggingsmuligeter bes komme på et av nevnte informasjonsmøter under. På dette informasjonsmøtet får du vite det du trenger å vite når du har lese- og skrivevansker. Studenter med dysleksi henvises til disse informasjonsmøtene istedenfor én til én samtaler.

  • Søknad om tilrettelagt eksamen
  • Utredning av dysleksi
  • Kurstilbud
  • Hvordan søke om Lese- og skrivestøtteprogram (Lingdys/Lingpilot)
  • Pensum på lyd
  • Lånekassen

Det arrangeres digitale møter torsdag 26. januar kl.14-15, og onsdag 8. februar kl.16.30-17.30. For å få påloggingslenke til informasjonsmøtene, sender du en epost til Knut Meisingset Johansen/knut.m.johansen@ntnu.no. Åpent for studenter fra alle NTNUs bycampuser.

For de som gikk glipp av høstens informasjonsmøter ber vi om å kikke på denne presentasjonen med notater som gjennomgår det samme som ble tatt opp på informasjonsmøtene.

Mestringskurs for studenter med dysleksi

Hvis du ikke får med deg kurset, kan du klikke på lenken som gir deg en liten verktøykasse for deg med dysleksi, Verktøykasse med mye nyttig for deg med lese- og skrivevansker

I høst har vi leid inn kursholder Line Yri fra Dysleksi Norge til å holde et webinar torsdag 16. februar klokka 1800. Der vil deltakerne få tips om bruk av ulike hjelpemidler i studiene.

For å få påloggingslenke til webinaret, sendes epost til Knut Meisingset Johansen/knut.m.johansen@ntnu.no

Kurs i Lingdys

Kurset gir grundig innføring i hvordan programmene kan utnyttes i studiehverdagen. Det blir også lagt vekt på hvordan de kan innstilles for den enkelte brukers behov. Det er programmet Lingdys (windows) som kan brukes under eksamen hvis man har søkt om dette på forhånd.

Kurset er todelt, der alle deltar på del 1. Del 2 er for de som også vil lære om Lingdys på Mac.

Del 1: Lingdys for Windows (obligatorisk) klokka 16.00-18.00
Del 2: Lingdys for Mac (for de som ønsker) klokka 18.00-19.00

Det blir to kurs dette semesteret. Første kurs er 22. februar og det siste er 27. april. Påmeldingslenke 22. januar og påmeldingslenke 27. april.

Nye tråkk ut av gamle spor - et mestringskurs for studenter med ADHD

NTNU Tilrettelegging holder kurset våren 2023 med oppstart 1. februarog har plass til 12 deltakere. Vårens kurs er fulltegnet.

Kurset gir informasjon om ADHD, og hvordan man på ulike måter kan håndtere utfordringer forbundet med ADHD i studiehverdagen. Kurset baserer seg på kortere presentasjoner og gruppearbeid med erfaringsutveksling mellom deltakerne. Pauser vil bli lagt inn i kurskveldene.

Kurset vil bli gjennomført fysisk over 4 kurskvelder med temaene:

  • Introduksjon med bli kjent med deltakerne, ADHD hos voksne og erfaring fra student/tidligere student
  • Behandling - Medikamentell og psykologisk
  • Hva kan gjøre livet som student enklere?
  • Sosiale relasjoner og erfaring fra student/tidligere student

Mentorkurs

Dette er et kurs for deg som har fått jobb som mentor. Kurset gir innblikk i hva jobben kan innebære, rolleavklaringer og nyttige tips på veien i møte med studenter med psykiske og fysiske helseutfordringer. I tillegg får du mulighet til å drøfte aktuelle case med andre studentmentorer.
Når du har skrevet under arbeidskontrakt med oss, vil du få invitasjon til mentorkurs.

Aspergergruppe Trondheim

Studenter med Asperger syndrom kan i varierende grad erfare utfordringer i studiehverdagen. I gruppa som møtes hver fjortende dag er det anledning til å møtes med senkede skuldre og dele erfaringer, sorger og gleder hvis man ønsker det. Vi ordner med enkel bespisning og det blir rett og slett en mulighet til å treffe andre som er i samme situasjon.

Kontakt Gisle Marhaug/gisle.marhaug@ntnu.no for nærmere informasjon og påmelding. Første møte våren 2023 blir tirsdag 31. januar.

Ressursgruppe for studenter med Asperger Gjøvik

Studenter med Asperger syndrom kan i varierende grad erfare utfordringer i studiehverdagen. Dersom du har slike utfordringer og ønsker kontakt med andre i samme situasjon, kan du nå benytte deg av ressursgruppetilbudet. I regi av NTNU Tilrettelegging og SiT Gjøvik ønsker vi å skape rom for erfaringsutveksling, kunnskap om diagnose og hvordan du som student kan mestre studiehverdagen på en god måte. Dette er et tilbud til studenter ved Campus Gjøvik og det er planlagt oppstart 7. februar 2023.

Høres dette interessant ut for deg, kan du ta kontakt med Kari Solfrid Lauritzen/kari.lauritzen@ntnu.no for mer informasjon og påmelding.

Ressursgruppe for studenter med Asperger og ADHD Ålesund

Studenter med Asperger syndrom eller AD/HD kan i varierende grad erfare utfordringer i studiehverdagen. Dersom du har slike utfordringer og ønsker kontakt med andre i samme situasjon, kan du nå benytte deg av ressursgruppetilbudet. I regi av NTNU Tilrettelegging og SiT Ålesund ønsker vi å skape rom for erfaringsutveksling, kunnskap om diagnose og hvordan du som student kan mestre studiehverdagen på en god måte. Dette er et tilbud til studenter ved Campus Ålesund. Det er planlagt oppstart i vårsemesteret 2023 tirsdag 10. januar.

Høres dette interessant ut for deg, kan du ta kontakt med Linda Midtbust Hjelle/linda.m.hjelle@ntnu.no for mer informasjon og påmelding.