Wikier

Tilrettelegging - kurs og grupper

Oversikt over kurs og grupper som NTNU Tilrettelegging tilbyr for studenter. Våre kurs og grupper arrangeres fortrinnsvis i Trondheim, men kan kjøres i Gjøvik og Ålesund ved etterspørsel.

Temaside om tilrettelegging

English version - Courses and groups for students with special needs

Informasjonsmøte for deg med dysleksi

Alle studenter som har spørsmål om dysleksi og om ulike tilretteleggingsmuligeter bes komme på et av nevnte informasjonsmøter under. På dette informasjonsmøtet får du vite det du trenger å vite når du har lese- og skrivevansker. Studenter med dysleksi henvises til disse informasjonsmøtene istedenfor én til én samtaler.

  • Søknad om tilrettelagt eksamen
  • Utredning av dysleksi
  • Kurstilbud
  • Hvordan søke om Lese- og skrivestøtteprogram (Lingdys/Lingpilot)
  • Pensum på lyd
  • Lånekassen

Vi arrangerer tre informasjonsmøter og du klikker på lenken bak det tidspunkt som passer deg for å få påloggingslenke. 

Påloggingslenke til Infomøte for studenter med dysleksi 25. januar 2024 kl. 14.00 

Påloggingslenke til Infomøte for studenter med dysleksi 8. februar 2024 kl.16.30

 

Åpent for studenter fra alle NTNUs bycampuser.

Mestringskurs for studenter med dysleksi

Hvis du ikke får med deg kurset, kan du klikke på lenken fra vårkurset 2023.

Våren planlegger vi igjen å leie inn Line Yri fra Dysleksi Norge til å holde et webinar torsdag 15. februar klokka 1800. Der vil deltakerne få tips om bruk av ulike hjelpemidler i studiene.

Påloggingslenke mestringskurs 15. februar 2024

Kurs i Lingdys

Kurset gir grundig innføring i hvordan programmene kan utnyttes i studiehverdagen. Det blir også lagt vekt på hvordan de kan innstilles for den enkelte brukers behov. Det er programmet Lingdys (windows) som kan brukes under eksamen hvis man har søkt om dette på forhånd.

Kurset er todelt, der alle deltar på del 1. Del 2 er for de som også vil lære om Lingdys på Mac.

Del 1: Lingdys for Windows (obligatorisk) klokka 16.15-18.00
Del 2: Lingdys for Mac (for de som ønsker) klokka 18.00-19.00

Påpmeldingslenker til kursen i vår 21. februar og 25. april: påmeldingslenke LingDys 21.02 og påmeldingslenke LingDys 25.04

Nye tråkk ut av gamle spor - et mestringskurs for studenter med ADHD

NTNU Tilrettelegging planlegger en endring av mestringskurset våren 2024. Det er derfor ikke lagt ut noen datoer, men vi beholder kursinnholdet på denne wikisiden. Vi håper å få til et opplegg hvor så mange som mulig kan delta både fra Trondheim, Gjøvik og Ålesund og ikke bare 12 deltakere fra bycampus Trondheim.

Kursinnhold: Kurset gir informasjon om ADHD, og hvordan man på ulike måter kan håndtere utfordringer forbundet med ADHD i studiehverdagen. Kurset baserer seg på kortere presentasjoner og gruppearbeid med erfaringsutveksling mellom deltakerne. Pauser vil bli lagt inn i kurskveldene.

Kurset vil bli gjennomført fysisk på campus Gløshaugen i Trondheim over 4 kurskvelder med temaene:

  • Introduksjon med bli kjent med deltakerne, ADHD hos voksne og erfaring fra student/tidligere student
  • Behandling - Medikamentell og psykologisk
  • Hva kan gjøre livet som student enklere?
  • Erfaringsdeling og oppstart mestringsgruppe

Mentorkurs

Dette er et kurs for deg som har fått jobb som mentor. Kurset gir innblikk i hva jobben kan innebære, rolleavklaringer og nyttige tips på veien i møte med studenter med psykiske og fysiske helseutfordringer. I tillegg får du mulighet til å drøfte aktuelle case med andre studentmentorer.

Når du har skrevet under arbeidskontrakt med oss, vil du få invitasjon til mentorkurs.

Aspergergruppe Trondheim

Studenter med Asperger syndrom kan i varierende grad erfare utfordringer i studiehverdagen. I gruppa som møtes hver fjortende dag er det anledning til å møtes med senkede skuldre og dele erfaringer, sorger og gleder hvis man ønsker det. Vi ordner med enkel bespisning og det blir rett og slett en mulighet til å treffe andre som er i samme situasjon.

Kontakt Kari Voldhagen/kari.voldhagen@ntnu.no  for nærmere informasjon og påmelding. Første møte våren 2024 blir tirsdag 30. januar.

Ressursgruppe for studenter med Asperger Gjøvik

Studenter med Asperger syndrom kan i varierende grad erfare utfordringer i studiehverdagen. Dersom du har slike utfordringer og ønsker kontakt med andre i samme situasjon, kan du nå benytte deg av ressursgruppetilbudet. I regi av NTNU Tilrettelegging og SiT Gjøvik ønsker vi å skape rom for erfaringsutveksling, kunnskap om diagnose og hvordan du som student kan mestre studiehverdagen på en god måte. Dette er et tilbud til studenter ved Campus Gjøvik og det er planlagt oppstart tirsdag 23. januar 2024.

Høres dette interessant ut for deg, kan du ta kontakt med Kari Solfrid Lauritzen/kari.lauritzen@ntnu.no for mer informasjon og påmelding.

Ressursgruppe for studenter med Asperger og ADHD Ålesund

Studenter med Asperger syndrom eller AD/HD kan i varierende grad erfare utfordringer i studiehverdagen. Dersom du har slike utfordringer og ønsker kontakt med andre i samme situasjon, kan du nå benytte deg av ressursgruppetilbudet. I regi av NTNU Tilrettelegging og SiT Ålesund ønsker vi å skape rom for erfaringsutveksling, kunnskap om diagnose og hvordan du som student kan mestre studiehverdagen på en god måte. Dette er et tilbud til studenter ved Campus Ålesund. Det er planlagt oppstart vårsemesteret den 16. januar 2024..

Høres dette interessant ut for deg, kan du ta kontakt med Linda Midtbust Hjelle/linda.m.hjelle@ntnu.no for mer informasjon og påmelding.