Wikier

Eksamenslokaler

På denne siden finner du informasjon om eksamenslokalene som NTNU benytter til skriftlig skoleeksamen.

English version: Exam locations

Temaside om eksamen | Sider merket med eksamen

Trondheim

Sluppen

  • Eksamenshuset (Sluppenvegen 14)
    • Bussruter og busstider finner du på AtB sine sider. Det er begrenset med parkeringsplasser ved Eksamenshuset. Vi anbefaler derfor alle å reise kollektivt, sykle, eller gå.
    • Eksamenshuset har ulike størrelser på rommene og salene. Storsalene, som er i 1. og 3. etasje, er inndelt i ulike fargesoner. Dersom du er plassert i en storsal, vil det på Studentweb f.eks. stå ‘SL311 Grønn sone’. De ulike fargesonene er ikke synlig på mazemap, men i hver storsal er fargesonene tydelig markert.

Dragvoll

Ålesund

Gjøvik

28613 Visninger

Child Pages (1)