Språkvelger

English

Banner Studiekalender

Studiekalender

Viktige frister og datoer, ferier og eksamensperiode

Studiekalender for 2022/23

Studiekalender for 2022/23

Se egne datoer for masterstudier i teknologi (siv.ing.)

Studiekalender for NTNU i Trondheim høsten 2022
Dato  
08.–19.08 Utsatt eksamen ("kont")
15.08 Velkomstseremoni (immatrikulering). For detaljert informasjon om studiestart, se ditt studieprogram.
16.–17.08 Teknostart / Oppstartsmøter med fakulteter og institutter
18.08 Bli kjent med studielivet og studentfrivilligheten ved NTNU
22.08 Undervisningsstart (kan variere, sjekk ditt studieprogram)
01.09 Frist for å søke tilrettelagt leseplass
12.09 Hovedsøknadsfrist utveksling for vårsemesteret
15.09 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
15.09 Betale semesteravgift høstsemester
15.09 Søke refusjon av semesteravgift
15.09 Melde opp til eksamen høstsemester
15.09 Søke om tilrettelegging til eksamen høstsemester
25.11 Undervisningsslutt (kan variere, sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen – trekk fra eksamen
28.11–22.12 Ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
  Semesterslutt: varierer, sjekk ditt studieprogram for eksakt dato.

* Merk at andre eksamensformer kan komme utenfor denne perioden. Henvend deg til instituttet for nærmere informasjon.

Studiekalender for NTNU i Trondheim våren 2023

Dato  
09.01 Undervisningsstart (kan variere, sjekk ditt studieprogram)
01.02 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
01.02 Betale semesteravgift vårsemester
01.02 Hovedsøknadsfrist utveksling for høstsemesteret
01.02 Søke refusjon av semesteravgift
01.02 Melde opp til eksamen vårsemester
15.02 Søke om tilrettelegging til eksamen vårsemester
03.04–10.04 Påske (undervisningsfri)
05.05 Undervisningsslutt (kan variere, sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
09.05–09.06

Ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*.
Det avvikles ikke eksamen pinseaften, lørdag 27. mai

07.–19.08 Utsatt eksamen ("kont")

* Merk at andre eksamensformer kan komme utenfor denne perioden. Henvend deg til instituttet for nærmere informasjon.

Studiekalender for NTNU i Gjøvik høsten 2022

Dato  
08.–20.08 Utsatt eksamen ("kont")
15.08 Velkomstseremoni / immatrikulering. For detaljert informasjon om studiestart, se ditt studieprogram.
Tidspunkt kommer Bli kjent med studielivet og studentfrivilligheten ved NTNU
19.08

Oppstart nye masterstudenter

  • Information Security, erfaringsbasert masterprogram (MISEB) 
  • Information Security, heltid og deltid (MIS & MISD) 
22.08 Undervisningsstart (kan variere, sjekk ditt studieprogram)
01.09 Frist for å søke tilrettelagt leseplass
12.09 Hovedsøknadsfrist utveksling for vårsemesteret
15.09 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
15.09 Betale semesteravgift høstsemester
15.09 Søke refusjon av semesteravgift
15.09 Melde opp til eksamen høstsemester
15.09 Søke om tilrettelegging til eksamen høstsemester
19.–20.10 Kvalitetsseminar 
25.11 Undervisningsslutt (kan variere, sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen – trekk fra eksamen
28.11–22.12 Ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
  Semesterslutt (sjekk ditt studieprogram for eksakt dato)

* Merk at andre eksamensformer kan komme utenfor denne perioden. Henvend deg til instituttet for nærmere informasjon.

Studiekalender for NTNU i Gjøvik våren 2023 

Dato  
09.01 Undervisningsstart (kan variere, sjekk ditt studieprogram)
01.02 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
01.02 Betale semesteravgift vårsemester
01.02 Hovedsøknadsfrist utveksling for høstsemesteret
01.02 Søke refusjon av semesteravgift
01.02 Melde opp til eksamen vårsemester
15.02 Søke om tilrettelegging til eksamen vårsemester
03.04–10.04 Påske (undervisningsfri)
05.05 Undervisningsslutt (kan variere, sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
09.05–09.06 Ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)* Det avvikles ikke eksamen pinseaften, lørdag 27. mai
  Semesterslutt (sjekk ditt studieprogram for eksakt dato)
Tidspunkt kommer Utsatt eksamen ("kont")

Studiekalender for NTNU i Ålesund høsten 2022

Dato  
  Utsatt eksamen ("kont") - se egne tidspunkter for Ålesund
15.08 Velkomstseremoni / immatrikulering. For detaljert informasjon om studiestart, se ditt studieprogram.
18.08 Bli kjent med studielivet og studentfrivilligheten ved NTNU
22.08 Undervisningsstart (kan variere, sjekk ditt studieprogram)
01.09 Frist for å søke tilrettelagt leseplass
12.09 Hovedsøknadsfrist utveksling for vårsemesteret
15.09 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
15.09 Betale semesteravgift høstsemester
15.09 Søke refusjon av semesteravgift
15.09 Melde opp til eksamen høstsemester
15.09 Søke om tilrettelegging til eksamen høstsemester
25.11 Undervisningsslutt (kan variere, sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen – trekk fra eksamen
28.11–22.12 Ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
  Semesterslutt (sjekk ditt studieprogram for eksakt dato)

* Merk at andre eksamensformer kan komme utenfor denne perioden. Henvend deg til instituttet for nærmere informasjon.

Studiekalender for NTNU i Ålesund våren 2023 

Dato  
09.01 Undervisningsstart (kan variere, sjekk ditt studieprogram)
01.02 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
01.02 Betale semesteravgift vårsemester
01.02 Hovedsøknadsfrist utveksling for høstsemesteret
01.02 Søke refusjon av semesteravgift
01.02 Melde opp til eksamen vårsemester
15.02 Søke om tilrettelegging til eksamen vårsemester
03.04–10.04 Påske (undervisningsfri)
05.05 Undervisningsslutt (kan variere, sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
09.05–09.06 Ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
Det avvikles ikke eksamen pinseaften, lørdag 27. mai
  Semesterslutt (sjekk ditt studieprogram for eksakt dato)
  Utsatt eksamen ("kont") - se egne tidspunkter for Ålesund

Temaside studiekalender - mer info

Se også

Informasjon for nye studenter: frister, hva du må gjøre – og i hvilken rekkefølge.