Språkvelger

English

Studiekalender

Studiekalender

Studiekalender

Viktige frister og datoer, ferier og eksamensperiode


Studiekalender for 2024

Studiekalender for 2024

 

Studiekalender for NTNU i Trondheim våren 2024

Dato  
08.01 Undervisningsstart (kan variere, sjekk ditt studieprogram)
01.02
15.02 Søke om tilrettelegging til eksamen vårsemester
25.03–01.04 Påske (undervisningsfri)
03.05 Undervisningsslutt (kan variere, sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
06.05–07.06

Ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*.
Det avvikles ikke eksamen pinseaften, lørdag 18. mai

05.–17.08 Utsatt eksamen ("kont")

* Merk at andre eksamensformer kan komme utenfor denne perioden. Henvend deg til instituttet for nærmere informasjon.

Studiekalender for NTNU i Trondheim høsten 2024
Dato  
05.–17.08 Utsatt eksamen ("kont")
12.08 Velkomstseremoni (immatrikulering). For detaljert informasjon om studiestart, se ditt studieprogram.
13.08 Orienteringsmøter/annen faglig aktivitet v/studieprogrammet. Møt studentfrivilligheten
13.-16.08 Teknostart / Oppstartsmøter med fakulteter og institutter
19.08 Undervisningsstart (kan variere, sjekk ditt studieprogram)
01.09 Frist for å søke tilrettelagt leseplass
12.09 Hovedsøknadsfrist utveksling for vårsemesteret
15.09
22.11 Undervisningsslutt (kan variere, sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen – trekk fra eksamen
20.11–20.12 Ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
  Semesterslutt: varierer, sjekk ditt studieprogram for eksakt dato.

* Merk at andre eksamensformer kan komme utenfor denne perioden. Henvend deg til instituttet for nærmere informasjon.

Studiekalender for NTNU i Trondheim våren 2025

Dato  
06.01 Undervisningsstart (kan variere, sjekk ditt studieprogram)
01.02
15.02 Søke om tilrettelegging til eksamen vårsemester
14.04–20.04 Påske (undervisningsfri)
02.05 Undervisningsslutt (kan variere, sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
05.05–06.06

Ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*.
Helligdager er 17. mai og 29. mai (Himmelfartdsdag)

04.–16.08 Utsatt eksamen ("kont")

* Merk at andre eksamensformer kan komme utenfor denne perioden. Henvend deg til instituttet for nærmere informasjon.

Studiekalender for NTNU i Gjøvik våren 2024

Dato  
08.01 Undervisningsstart (kan variere, sjekk ditt studieprogram)
01.02
15.02 Søke om tilrettelegging til eksamen vårsemester
25.03–01.04 Påske (undervisningsfri)
03.05 Undervisningsslutt (kan variere, sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
06.05–07.06

Ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*.
Det avvikles ikke eksamen pinseaften, lørdag 18. mai

05.–17.08 Utsatt eksamen ("kont")

* Merk at andre eksamensformer kan komme utenfor denne perioden. Henvend deg til instituttet for nærmere informasjon.

Studiekalender for NTNU i Gjøvik høsten 2024
Dato  
05.–17.08 Utsatt eksamen ("kont")
12.08 Velkomstseremoni (immatrikulering). For detaljert informasjon om studiestart, se ditt studieprogram.
13.08

Bli kjent med studielivet og studentfrivilligheten fra kl 11-13

14.–16.08 Program i regi av fagmiljøene, kl. 09 - 15 (ytre tidsramme) 
19.08 Undervisningsstart (kan variere, sjekk ditt studieprogram)
01.09 Frist for å søke tilrettelagt leseplass
12.09 Hovedsøknadsfrist utveksling for vårsemesteret
15.09
15.-16.10 Kvalitetsseminar
22.11 Undervisningsslutt (kan variere, sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen – trekk fra eksamen
20.11–20.12 Ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
  Semesterslutt: varierer, sjekk ditt studieprogram for eksakt dato.

* Merk at andre eksamensformer kan komme utenfor denne perioden. Henvend deg til instituttet for nærmere informasjon.

Studiekalender for NTNU i Gjøvik våren 2025

Dato  
06.01 Undervisningsstart (kan variere, sjekk ditt studieprogram)
01.02
15.02 Søke om tilrettelegging til eksamen vårsemester
14.04–20.04 Påske (undervisningsfri)
02.05 Undervisningsslutt (kan variere, sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
05.05–06.06

Ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*.
Helligdager er 17. mai og 29. mai (Himmelfartdsdag).

04.–16.08 Utsatt eksamen ("kont")

* Merk at andre eksamensformer kan komme utenfor denne perioden. Henvend deg til instituttet for nærmere informasjon.

Studiekalender for NTNU i Ålesund våren 2024

Dato  
08.01 Undervisningsstart (kan variere, sjekk ditt studieprogram)
01.02
15.02 Søke om tilrettelegging til eksamen vårsemester
25.03–01.04 Påske (undervisningsfri)
03.05 Undervisningsslutt (kan variere, sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
06.05–07.06

Ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*.
Det avvikles ikke eksamen pinseaften, lørdag 18. mai

05.–17.08 Utsatt eksamen ("kont")

* Merk at andre eksamensformer kan komme utenfor denne perioden. Henvend deg til instituttet for nærmere informasjon.

Studiekalender for NTNU i Ålesund høsten 2024
Dato  
05.–17.08 Utsatt eksamen ("kont")
12.08 Velkomstseremoni (immatrikulering). For detaljert informasjon om studiestart, se ditt studieprogram.
13.08 Bli kjent med studielivet og studentfrivilligheten ved NTNU
19.08 Undervisningsstart (kan variere, sjekk ditt studieprogram)
01.09 Frist for å søke tilrettelagt leseplass
12.09 Hovedsøknadsfrist utveksling for vårsemesteret
15.09
22.11 Undervisningsslutt (kan variere, sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen – trekk fra eksamen
20.11–20.12 Ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
  Semesterslutt: varierer, sjekk ditt studieprogram for eksakt dato.

* Merk at andre eksamensformer kan komme utenfor denne perioden. Henvend deg til instituttet for nærmere informasjon.

Studiekalender for NTNU i Ålesund våren 2025

Dato  
06.01 Undervisningsstart (kan variere, sjekk ditt studieprogram)
01.02
15.02 Søke om tilrettelegging til eksamen vårsemester
14.04–20.04 Påske (undervisningsfri)
02.05 Undervisningsslutt (kan variere, sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
05.05–06.06

Ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*.
Helligdager er 17. mai og 29. mai (Himmelfartdsdag)

04.–16.08 Utsatt eksamen ("kont")

* Merk at andre eksamensformer kan komme utenfor denne perioden. Henvend deg til instituttet for nærmere informasjon.

Temaside studiekalender - mer info

Bilde av kalender med datoer.

Se også

Informasjon for nye studenter: frister, hva du må gjøre – og i hvilken rekkefølge.

Egne datoer for masterstudier i teknologi (siv.ing.): Studieåret 2023-24 (pdf), Studieåret 2024-25 (pdf)