Språkvelger

English

Studiekalender

Studiekalender

Studiekalender

Viktige frister og datoer, ferier og eksamensperiode


Studiekalender for 2023/24

Studiekalender for 2023/24

Studiekalender for NTNU i Trondheim høsten 2023
Dato  
08.–19.08 Utsatt eksamen ("kont")
14.08 Velkomstseremoni (immatrikulering). For detaljert informasjon om studiestart, se ditt studieprogram.
15.08 Bli kjent med studielivet og studentfrivilligheten ved NTNU
15.-18.08 Teknostart / Oppstartsmøter med fakulteter og institutter
21.08 Undervisningsstart (kan variere, sjekk ditt studieprogram)
01.09 Frist for å søke tilrettelagt leseplass
12.09 Hovedsøknadsfrist utveksling for vårsemesteret
15.09
24.11 Undervisningsslutt (kan variere, sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen – trekk fra eksamen
22.11–22.12 Ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
  Semesterslutt: varierer, sjekk ditt studieprogram for eksakt dato.

* Merk at andre eksamensformer kan komme utenfor denne perioden. Henvend deg til instituttet for nærmere informasjon.

Studiekalender for NTNU i Trondheim våren 2024

Dato  
08.01 Undervisningsstart (kan variere, sjekk ditt studieprogram)
01.02
15.02 Søke om tilrettelegging til eksamen vårsemester
25.03–01.04 Påske (undervisningsfri)
03.05 Undervisningsslutt (kan variere, sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
06.05–07.06

Ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*.
Det avvikles ikke eksamen pinseaften, lørdag 18. mai

05.–17.08 Utsatt eksamen ("kont")

* Merk at andre eksamensformer kan komme utenfor denne perioden. Henvend deg til instituttet for nærmere informasjon.

Studiekalender for NTNU i Gjøvik høsten 2023
Dato  
08.–19.08 Utsatt eksamen ("kont")
14.08 Velkomstseremoni (immatrikulering). For detaljert informasjon om studiestart, se ditt studieprogram.
15.08

Program i regi av fagmiljøene, kl. 09 - 15 (ytre tidsramme)
Bli kjent med studielivet og studentfrivilligheten fra kl 11-13

16.–19.08 Program i regi av fagmiljøene, kl. 09 - 15 (ytre tidsramme) 
14.–21.08

Oppstart nye masterstudenter. For detaljert informasjon om studiestart, se ditt studieprogram.

  • 14.08: Industriell innovasjon og digital sikkerhet.
  • 17.08: Bygg- og miljøteknikk
  • 18.08: Applied Computer Science (MACS), Information Security, erfaringsbasert masterprogram (MISEB), Information Security, heltid og deltid (MIS & MISD), Interaction Design (MIXD), Sustainable Manufacturing (MSUMA)
  • 21.08: Spesialsykepleie
21.08 Undervisningsstart (kan variere, sjekk ditt studieprogram)
01.09 Frist for å søke tilrettelagt leseplass
12.09 Hovedsøknadsfrist utveksling for vårsemesteret
15.09
18.-19.10 Kvalitetsseminar
24.11 Undervisningsslutt (kan variere, sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen – trekk fra eksamen
22.11–22.12 Ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
  Semesterslutt: varierer, sjekk ditt studieprogram for eksakt dato.

* Merk at andre eksamensformer kan komme utenfor denne perioden. Henvend deg til instituttet for nærmere informasjon.

Studiekalender for NTNU i Gjøvik våren 2024

Dato  
08.01 Undervisningsstart (kan variere, sjekk ditt studieprogram)
01.02
15.02 Søke om tilrettelegging til eksamen vårsemester
25.03–01.04 Påske (undervisningsfri)
03.05 Undervisningsslutt (kan variere, sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
06.05–07.06

Ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*.
Det avvikles ikke eksamen pinseaften, lørdag 18. mai

05.–17.08 Utsatt eksamen ("kont")

* Merk at andre eksamensformer kan komme utenfor denne perioden. Henvend deg til instituttet for nærmere informasjon.

Studiekalender for NTNU i Ålesund høsten 2023
Dato  
08.–19.08 Utsatt eksamen ("kont")
14.08 Velkomstseremoni (immatrikulering). For detaljert informasjon om studiestart, se ditt studieprogram.
15.08 Bli kjent med studielivet og studentfrivilligheten ved NTNU
21.08 Undervisningsstart (kan variere, sjekk ditt studieprogram)
01.09 Frist for å søke tilrettelagt leseplass
12.09 Hovedsøknadsfrist utveksling for vårsemesteret
15.09
24.11 Undervisningsslutt (kan variere, sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen – trekk fra eksamen
22.11–22.12 Ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
  Semesterslutt: varierer, sjekk ditt studieprogram for eksakt dato.

* Merk at andre eksamensformer kan komme utenfor denne perioden. Henvend deg til instituttet for nærmere informasjon.

Studiekalender for NTNU i Ålesund våren 2024

Dato  
08.01 Undervisningsstart (kan variere, sjekk ditt studieprogram)
01.02
15.02 Søke om tilrettelegging til eksamen vårsemester
25.03–01.04 Påske (undervisningsfri)
03.05 Undervisningsslutt (kan variere, sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
06.05–07.06

Ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*.
Det avvikles ikke eksamen pinseaften, lørdag 18. mai

05.–17.08 Utsatt eksamen ("kont")

* Merk at andre eksamensformer kan komme utenfor denne perioden. Henvend deg til instituttet for nærmere informasjon.

Temaside studiekalender - mer info

Bilde av kalender med datoer.

Se også

Informasjon for nye studenter: frister, hva du må gjøre – og i hvilken rekkefølge.