Språkvelger

English

Banner Studiekalender

Studiekalender

Viktige frister og datoer, ferier og eksamensperiode

Studiekalender for 2022/23

Studiekalender for 2022/23

Studiekalender for NTNU i Trondheim våren 2022 

Se også egne datoer for masterstudier i teknologi (siv.ing.)

Dato  
10.01 Undervisningsstart (normalt - sjekk ditt studieprogram)
01.02 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
01.02 Betale semesteravgift vårsemester
01.02 Hovedsøknadsfrist utveksling for høstsemesteret
01.02 Søke refusjon av semesteravgift
01.02 Melde opp til eksamen vårsemester
15.02 Søke om tilrettelegging til eksamen vårsemester
11.04–18.04 Påske (undervisningsfri)
06.05 Undervisningsslutt (normalt - sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
10.05 Start ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
  Det avvikles ikke eksamen pinseaften, lørdag 4. juni
10.06 Slutt ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
  Semesterslutt (sjekk ditt studieprogram for eksakt dato)
08.08 Start sommereksamen
20.08 Slutt sommereksamen

Studiekalender for NTNU i Trondheim høsten 2022

Se også egne datoer for masterstudier i teknologi (siv.ing.)

Dato  
Tidspunkt kommer Utsatt eksamen ("kont")
15.08 Immatrikulering 
Tidspunkt kommer Bli kjent med studielivet ved NTNU – Møt studentfrivilligheten ved NTNU
16.–17.08 Teknostart / Oppstartsmøter med fakulteter og institutter
22.08 Undervisningsstart (normalt – sjekk ditt studieprogram)
15.09 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
15.09 Betale semesteravgift høstsemester
15.09 Søke refusjon av semesteravgift
15.09 Melde opp til eksamen høstsemester
15.09 Søke om tilrettelegging til eksamen høstsemester
15.09 Hovedsøknadsfrist utveksling for vårsemesteret
25.11 Undervisningsslutt (normalt – sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen – trekk fra eksamen
28.11 Start ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
20.12

Slutt ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*

  Semesterslutt (sjekk ditt studieprogram for eksakt dato)

* Merk at andre eksamensformer kan komme utenfor denne perioden. Henvend deg til instituttet for nærmere informasjon. For detaljert informasjon om studiestart, se ditt studieprogram.

Studiekalender for NTNU i Trondheim våren 2023 

Dato  
09.01 Undervisningsstart (normalt - sjekk ditt studieprogram)
01.02 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
01.02 Betale semesteravgift vårsemester
01.02 Hovedsøknadsfrist utveksling for høstsemesteret
01.02 Søke refusjon av semesteravgift
01.02 Melde opp til eksamen vårsemester
15.02 Søke om tilrettelegging til eksamen vårsemester
03.04–10.04 Påske (undervisningsfri)
05.05 Undervisningsslutt (normalt - sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
09.05 Start ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
  Det avvikles ikke eksamen pinseaften, lørdag 4. juni
09.06 Slutt ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
  Semesterslutt (sjekk ditt studieprogram for eksakt dato)
Tidspunkt kommer Start sommereksamen
Tidspunkt kommer Slutt sommereksamen

Studiekalender for NTNU i Trondheim høsten 2022

Se også egne datoer for masterstudier i teknologi (siv.ing.)

Dato  
Tidspunkt kommer Utsatt eksamen ("kont")
15.08 Immatrikulering 
Tidspunkt kommer Bli kjent med studielivet ved NTNU – Møt studentfrivilligheten ved NTNU
Tidspunkt kommer Teknostart / Oppstartsmøter med fakulteter og institutter
22.08 Undervisningsstart (normalt – sjekk ditt studieprogram)
15.09 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
15.09 Betale semesteravgift høstsemester
15.09 Søke refusjon av semesteravgift
15.09 Melde opp til eksamen høstsemester
15.09 Søke om tilrettelegging til eksamen høstsemester
15.09 Hovedsøknadsfrist utveksling for vårsemesteret
25.11 Undervisningsslutt (normalt – sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen – trekk fra eksamen
28.11 Start ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
20.12

Slutt ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*

  Semesterslutt (sjekk ditt studieprogram for eksakt dato)

* Merk at andre eksamensformer kan komme utenfor denne perioden. Henvend deg til instituttet for nærmere informasjon. For detaljert informasjon om studiestart, se ditt studieprogram.

Studiekalender for NTNU i Trondheim våren 2023 

Dato  
09.01 Undervisningsstart (normalt - sjekk ditt studieprogram)
01.02 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
01.02 Betale semesteravgift vårsemester
01.02 Hovedsøknadsfrist utveksling for høstsemesteret
01.02 Søke refusjon av semesteravgift
01.02 Melde opp til eksamen vårsemester
15.02 Søke om tilrettelegging til eksamen vårsemester
03.04–10.04 Påske (undervisningsfri)
05.05 Undervisningsslutt (normalt - sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
09.05 Start ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
  Det avvikles ikke eksamen pinseaften, lørdag 4. juni
09.06 Slutt ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
  Semesterslutt (sjekk ditt studieprogram for eksakt dato)
Tidspunkt kommer Start sommereksamen
Tidspunkt kommer Slutt sommereksamen

Studiekalender for NTNU i Gjøvik våren 2022 

Dato  
10.01 Undervisningsstart (normalt - sjekk ditt studieprogram)
01.02 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
01.02 Betale semesteravgift vårsemester
01.02 Hovedsøknadsfrist utveksling for høstsemesteret
01.02 Søke refusjon av semesteravgift
01.02 Melde opp til eksamen vårsemester
15.02 Søke om tilrettelegging til eksamen vårsemester
11.04–18.04 Påske (undervisningsfri)
06.05 Undervisningsslutt (normalt - sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
10.05 Start ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
  Det avvikles ikke eksamen pinseaften, lørdag 4. juni
10.06 Slutt ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
  Semesterslutt (sjekk ditt studieprogram for eksakt dato)
08.08 Start sommereksamen
20.08 Slutt sommereksamen

Studiekalender for NTNU i Gjøvik høsten 2022

Dato  
Tidspunkt kommer Utsatt eksamen ("kont")
15.08 Immatrikulering 
Tidspunkt kommer Bli kjent med studielivet ved NTNU – Møt studentfrivilligheten ved NTNU
19.08 Oppstart nye masterstudenter – 

- Information Security, erfaringsbasert masterprogram (MISEB) 

- Information Security, heltid og deltid (MIS & MISD) 

22.08 Undervisningsstart (normalt – sjekk ditt studieprogram)
15.09 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
15.09 Betale semesteravgift høstsemester
15.09 Søke refusjon av semesteravgift
15.09 Melde opp til eksamen høstsemester
15.09 Søke om tilrettelegging til eksamen høstsemester
15.09 Hovedsøknadsfrist utveksling for vårsemesteret
19.-20.10 Kvalitetsseminar 
25.11 Undervisningsslutt (normalt – sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen – trekk fra eksamen
28.11 Start ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
20.12

Slutt ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*

  Semesterslutt (sjekk ditt studieprogram for eksakt dato)

* Merk at andre eksamensformer kan komme utenfor denne perioden. Henvend deg til instituttet for nærmere informasjon. For detaljert informasjon om studiestart, se ditt studieprogram.

Studiekalender for NTNU i Gjøvik våren 2023 

Dato  
09.01 Undervisningsstart (normalt - sjekk ditt studieprogram)
01.02 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
01.02 Betale semesteravgift vårsemester
01.02 Hovedsøknadsfrist utveksling for høstsemesteret
01.02 Søke refusjon av semesteravgift
01.02 Melde opp til eksamen vårsemester
15.02 Søke om tilrettelegging til eksamen vårsemester
03.04–10.04 Påske (undervisningsfri)
05.05 Undervisningsslutt (normalt - sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
09.05 Start ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
  Det avvikles ikke eksamen pinseaften, lørdag 4. juni
09.06 Slutt ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
  Semesterslutt (sjekk ditt studieprogram for eksakt dato)
Tidspunkt kommer Start sommereksamen
Tidspunkt kommer Slutt sommereksamen

Studiekalender for NTNU i Ålesund våren 2022 

Dato  
10.01 Undervisningsstart (normalt - sjekk ditt studieprogram)
01.02 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
01.02 Betale semesteravgift vårsemester
01.02 Hovedsøknadsfrist utveksling for høstsemesteret
01.02 Søke refusjon av semesteravgift
01.02 Melde opp til eksamen vårsemester
15.02 Søke om tilrettelegging til eksamen vårsemester
11.04–18.04 Påske (undervisningsfri)
06.05 Undervisningsslutt (normalt - sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen – trekk fra eksamen
10.05 Start ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
  Det avvikles ikke eksamen pinseaften, lørdag 4. juni
10.06 Slutt ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
  Semesterslutt (sjekk ditt studieprogram for eksakt dato)
08.08 Start sommereksamen
20.08 Slutt sommereksamen

Studiekalender for NTNU i Ålesund høsten 2022

Dato  
Tidspunkt kommer Utsatt eksamen ("kont")
15.08 Immatrikulering 
Tidspunkt kommer Bli kjent med studielivet ved NTNU – Møt studentfrivilligheten ved NTNU
22.08 Undervisningsstart (normalt – sjekk ditt studieprogram)
15.09 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
15.09 Betale semesteravgift høstsemester
15.09 Søke refusjon av semesteravgift
15.09 Melde opp til eksamen høstsemester
15.09 Søke om tilrettelegging til eksamen høstsemester
15.09 Hovedsøknadsfrist utveksling for vårsemesteret
25.11 Undervisningsslutt (normalt – sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen – trekk fra eksamen
28.11 Start ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
20.12

Slutt ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*

  Semesterslutt (sjekk ditt studieprogram for eksakt dato)

* Merk at andre eksamensformer kan komme utenfor denne perioden. Henvend deg til instituttet for nærmere informasjon. For detaljert informasjon om studiestart, se ditt studieprogram.

Studiekalender for NTNU i Ålesund våren 2023 

Dato  
09.01 Undervisningsstart (normalt - sjekk ditt studieprogram)
01.02 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
01.02 Betale semesteravgift vårsemester
01.02 Hovedsøknadsfrist utveksling for høstsemesteret
01.02 Søke refusjon av semesteravgift
01.02 Melde opp til eksamen vårsemester
15.02 Søke om tilrettelegging til eksamen vårsemester
03.04–10.04 Påske (undervisningsfri)
05.05 Undervisningsslutt (normalt - sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
09.05 Start ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
  Det avvikles ikke eksamen pinseaften, lørdag 4. juni
09.06 Slutt ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
  Semesterslutt (sjekk ditt studieprogram for eksakt dato)
Tidspunkt kommer Start sommereksamen
Tidspunkt kommer Slutt sommereksamen

Temaside studiekalender - mer info

Se også

Informasjon for nye studenter: frister, hva du må gjøre – og i hvilken rekkefølge; og NTNUs hovedkalender.