Språkvelger

English

Lesesaler og datasaler

Lesesaler og datasaler

For studenter

Rom for å følge digital undervisning

Lesesalsplass - Biblioteket

Bibliotekenes leseplasser


Alle studenter kan fritt benytte bibliotekenes leseplasser

 

Se lese- og datasaler i kart

Se lese- og datasaler i kart

Lenkene under viser lesesaler og datasaler i kartløsningen.

Lesesalsplasser

Eksamensperioden, bachelorstudenter og masterstudenter


Eksamensperioden

Rett før eksamensperioden blir det kunngjort en rekke ekstra leseplasser til bruk i eksamensperioden

Bachelorstudenter

For bachelorstudenter har vi flere undervisningsrom som er satt av til skriving av bacheloroppgave.

Masterstudenter

Som masterstudent har vi i utgangspunktet god dekning for våre masterstudenter, men vi kan ikke tildele plasser til alle nå som vi har redusert kapasitet på grunn av korona.

Masterstudenter ved Det humanistiske fakultet (HF) eller Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) kan søke om leseplass.