Wikier

Regler for bruk av rom

Regler for bruk av rom.

Bruk av felles undervisningsrom og møterom

English version - Room regulations

Retningslinjer for tildeling av rom til bruk for annet enn timeplanfestet aktivitet.

 • Etter at timeplanen er lagt, kan alle studenter og ansatte booke undervisningsrom via NTNUs romreservasjonssystem. For å booke møterom, brukes enten Outlook eller webmail.
 • De rommene som til enhver tid er tilgjengelige i rombestilling kan bestilles. Avdeling for utdanning kan i perioder legge begrensninger på bruk av rommene. Det kan resultere i at bestillinger må avvises eller endres.
 • Rom som normalt benyttes til timeplanlagte aktiviteter kan ikke leies ut til private formål.
 • Bestiller eller navngitt bruker i bestillingen, er ansvarlig for at rommet benyttes i henhold til den tillatelsen som er gitt og skal alltid være til stede når rommet benyttes.
 • Maksimalt antall personer tillatt i et rom skal ikke overstiges.
 • Rommet skal forlates slik beskrevet ved oppslag på det enkelte rom. Forlat rommet i den stand du selv ønsker å finne det. Ved aktivitet som krever ekstra renhold skal dette avtales med vaktmester på forhånd.
 • Spising, drikking eller servering av mat og drikke er søknadspliktig i undervisningsrom. Ved alkoholservering må det foreligge skjenkebevilling fra Trondheim kommune (Regler for bruk av areal).
 • Rom som er leid ut skal være klargjort til låsing senest klokken 24.00.
 • Det er ikke tillat å gjøre endringer på AV-utstyr (audiovisuelt utstyr) eller datautstyr på rommet ut over normal bruk. Behov for annet utstyr enn det som fremgår i beskrivelsen av rommet, skal meldes til AV-tjenesten senest dagen før aktiviteten skal foregå.
 • Avbestilling av reservasjoner som ikke kommer til å benyttes kan gjøres via rombestilling eller ta kontakt via NTNU Hjelp.
 • For øvrig gjelder Regler for bruk av arealer og Regler for lån av arealer.

Bruk av felles lesesaler

Lesesal er stille rom med arbeidsplasser for lesing og arbeid med studier.

 • Felles lesesaler kan brukes av registrerte studenter ved NTNU
 • Lesesalene skal kun brukes til lesing og arbeid med studier
 • Lesesalene er døgnåpne med mindre bygning eller del av bygning låses uten studenttilgang
 • En lesesalplass kan kun holdes av inntil en time uten at du er tilstede. Legg en lapp med klokkeslett på plassen når du tar pause.
 • Det skal være stille på lesesalen. Ved bruk av PC skal lyder være avslått
 • Vannkokere, kaffetraktere og lignende skal ikke brukes inne på lesesalen. Tørrmat og medbrakt kald og varm drikke kan nytes
 • Ta med deg alle personlige eiendeler når du forlater plassen. Gjenglemte eiendeler vil bli fjernet
 • Ta vare på verdisakene dine
 • For øvrig gjelder Regler for bruk av arealer.

Ansvarlige for lesesalene er Avdeling for studieadministrasjon.

Brann i fellesrom

 • Faglærer eller den som disponerer rommet er ansvarlig for at rommet tømmes ved brann
 • Den som er ansvarlig ved bruk av rom, plikter å gjøre seg kjent med rømningsveier fra rommet før undervisningen/aktiviteten starter. Det finnes oppslag i rommet som viser hvor rømningsveiene er
 • Den som er ansvarlig ved bruk av rom, plikter å se til at det ikke er flere personer i rommet enn tillatt. Tillatt antall finnes på oppslag i rommet
 • Bruk av røyk, gass eller andre stoffer som kan forårsake brannfare eller fare for å utløse alarm, skal på forhånd være godkjent av teamleder i bygget
 • Ellers gjelder Regler for bruk av arealer.

Kontakt

Bruk av felles lesesaler, undervisningsrom og møterom. Ta kontakt via NTNU Hjelp