Wikier

Ekstra leseplasser i eksamensperioden

Temaside om lesesal | Sider merket med lesesal

English version - Extra study halls during the exam period

 

Eksamensleseplasser våren 2023

Her er en oversikt over undervisningsrom er satt av som ekstra leseplasser i eksamensperioden (uke 19-23). De brukes uten booking, og flere personer/grupper kan dele rommet.

Hvis det står en merknad kan det være tidspunkter rommet er bestilt til annet. Sjekk derfor først at det er bestilt til eksamenslesing tidpunktet du ønsker å bruk rommet.

 

Dragvoll

  • Rom er åpne mellom kl. 08-24.
Bygg Rom (lenke til kart) Uker

Merknad

Bygg 7-10 Sandkassa 19-23 Ikke 8.5 eller 2.6
Bygg 7-10

D11

19-23  
Bygg 7-10 D110 19-23  
Bygg 7-10 D112 19-23  
Bygg 11-12 D15 19-23 Stille lesing

 

Gløshaugen

  • Rom er åpne mellom kl. 08-24.
Bygg Rom (lenke til kart) Uker Merknad
Byggteknisk Landmålerhallen 19-23 Ikke 8.5 eller 15.-16.5
Grønnbygget MA24 19-23  
Kjelhuset KJL4 19-23  
Kjemi 4 K26 19-23  
Hovedbygningen 326 19-23 Fra 9.5
Realfagbygget R2 20-23 Fra 13.5, ikke 25.5 før kl 12
Realfagbygget R22 20-23 Fra 13.5
Realfagbygget R23 20-23 Fra 13.5
Realfagbygget R52 20-23 Fra 13.5
Realfagbygget R73 19-23  
Realfagbygget D1-185 20-23 Fra 13.5
Sentralbygg 2 S21 19-23 Ikke 11.5
Sentralbygg 2 S5 19-23 Stille lesing
Sentralbygg 2 S6 19-23 Stille lesing
Sentralbygg 2 Lise 19-23 Ikke 7.6
Sentralbygg 2 Smia 19-23 Ikke 7.6
Verkstedteknisk VE20 19-23  
Verkstedteknisk VE22 19-23 Ikke 13.5
Verkstedteknisk VE24 20-23 Fra 13.5
  

 

Kalvskinnet

  • Rom er åpne mellom kl. 08-24.
Bygg Rom (lenke til kart) Uker Merknad
Akrinn L401 20-23  
Akrinn L402 19-23 Ikke 10.5, ikke 22.-25.5
Akrinn L403 20-23 Fra 13.5, ikke 16.5
Akrinn L404 19-23 Ikke 9.-11.5 eller 16.5
Akrinn L503 19-23 Ikke 9.-10.5 eller 16.5
Akrinn L504 19-23 Ikke 9.-10.5 eller 16.5
Akrinn U201 19-23 Ikke 12.5 eller 22.5
Akrinn U301 19-23 Ikke 22.5
Lysholmbygget LY53 19-23 Ikke 11.5 eller 24.5
Lysholmbygget LY55 19-23  
Akrinn vest U252 19-23 Fra 12.5

 

Ålesund

  • Rom er åpne mellom kl. 08-22
Bygg Rom (lenke til kart) Uker Merknad
Kompasset Miljørommet    
NMK Hekken, 257    

 

Eksamenplasser høsten 2023

Informasjon legges ut her rett før eksamensperioden starter.