Wikier

Ekstra leseplasser i eksamensperioden

Temaside om lesesal | Sider merket med lesesal

English version - Extra study halls during the exam period

 

Eksamensleseplasser høsten 2022

Her er en oversikt over undervisningsrom er satt av som ekstra leseplasser i eksamensperioden (uke 48-51). De brukes uten booking, og flere personer/grupper kan dele rommet.

Hvis det står "sjekk romtimeplan" kan det være tidspunkter rommet er bestilt til annet. Sjekk derfor først at det er bestilt til eksamenslesing tidpunktet du ønsker å bruk rommet.

 

Dragvoll

  • Rom er åpne mellom kl. 08-24.
Bygg Rom (lenke til kart) Uker

Merknad

Bygg 7-10 Sandkassa 48-51 Sjekk romtimeplan
Bygg 7-10

D11

48-51 Sjekk romtimeplan
Bygg 7-10 D110 48-51 Sjekk romtimeplan
Bygg 7-10 D112 48-51 Sjekk romtimeplan
Bygg 11-12 D15 48-51 Stille lesing
Låven DL140 48-51 Sjekk romtimeplan

 

Gløshaugen

  • Rom er åpne mellom kl. 08-24.
Bygg Rom (lenke til kart) Uker Merknad
Byggteknisk Landmålerhallen 48-51 Sjekk romtimeplan
Kjelhuset KJL4 48-51 Sjekk romtimeplan
Hovedbygningen 326 48-51 Sjekk romtimeplan
Realfagbygget R2 48-51 Sjekk romtimeplan
Realfagbygget R22 48-51 Sjekk romtimeplan
Realfagbygget R23 48-51  
Realfagbygget R52 48-51 Sjekk romtimeplan
Realfagbygget R73 48-51 Sjekk romtimeplan
Sentralbygg 2 S21 48-51 Sjekk romtimeplan
Sentralbygg 2 S5 48-51 Stille lesing
Sentralbygg 2 S6 48-51 Stille lesing
Sentralbygg 2 Lise 48-51 Sjekk romtimeplan
Sentralbygg 2 Smia 48-51 Sjekk romtimeplan
Verkstedteknisk VE20 48-51 Sjekk romtiemplan
Verkstedteknisk VE22 48-51  
Verkstedteknisk VE24 48-51  
  

 

Kalvskinnet

  • Rom er åpne mellom kl. 08-24.
Bygg Rom (lenke til kart) Uker Merknad
Akrinn L401 48-50 Sjekk romtimeplan
Akrinn L402 48-51 Sjekk rometimeplan
Akrinn L403 48-51 Sjekk rometimeplan
Akrinn L404 48-51 Sjekk rometimeplan
Akrinn L503 48-51 Sjekk romtimeplan
Akrinn L504 48-51 Sjekk romtimeplan
Akrinn U201 48-51 Sjekk romtimeplan
Akrinn U301

48-51

Sjekk romtimeplan
Akrinn Vest U353 48-51 Sjekk romtimeplan
Akrinn Øst A135 48-51 Sjekk romtimeplan
Akrinn Øst A136 48-51 Sjekk romtimeplan
Lysholmbygget LY41 48-51 Sjekk romtimeplan
Lysholmbygget LY52 48-51 Sjekk romtimeplan
Lysholmbygget LY54 48-51 Sjekk romtimeplan

 

Ålesund

  • Rom er åpne mellom kl. 08-22
Bygg Rom (lenke til kart) Uker Merknad
Kompasset Miljørommet 48-51  
NMK Hekken, 257 48-51 fra og med 30.11

 

Eksamenplasser våren 2023

Informasjon legges ut her rett før eksamensperioden starter.