Wikier

Ekstra leseplasser i eksamensperioden

Temaside om lesesal | Sider merket med lesesal

English version - Extra study halls during the exam period

 

Eksamensleseplasser høsten 2023

Her er en oversikt over undervisningsrom er satt av som ekstra leseplasser i eksamensperioden (uke 48-51). De brukes uten booking, og flere personer/grupper kan dele rommet.

Hvis det står en merknad kan det være tidspunkter rommet er bestilt til annet. Sjekk derfor først at det er bestilt til eksamenslesing tidpunktet du ønsker å bruk rommet.

 

Dragvoll

  • Rom er åpne mellom kl. 08-24.
Bygg Rom (lenke til kart) Uker

Merknad

Bygg 1-6 D5 48-51 30.11 til kl 16
Bygg 7-10 Sandkassa 48-51 Sjekk romtimeplan 1.12 og 11.12
Bygg 7-10

D11

48-51  
Bygg 7-10 D110 48-51  
Bygg 7-10 D112 48-51  
Bygg 11-12 D15 48-51 Stille lesing

 

Gløshaugen

  • Rom er åpne mellom kl. 08-24.
Bygg Rom (lenke til kart) Uker Merknad
Byggteknisk Landmålerhallen 48-51  
Grønnbygget MA24 48-51  
Kjelhuset KJL4 48-51  
Hovedbygningen H2 48-51 Ikke 13-14.12
Hovedbygningen 314 48-51 Sjekk romtimeplan
Hovedbygningen 316 48-51 Sjekk romtimeplan
Hovedbygningen 326 48-51  
Realfagbygget R2 48-51 Sjekk romtimeplan
Realfagbygget R22 48-51  
Realfagbygget R23 48-51  
Realfagbygget R52 48-51  
Realfagbygget R54 48-51 Ikke 7.12
Realfagbygget R73 48-51  
Realfagbygget D1-185 48-51

Ikke 27.-29.11​​​​

Sentralbygg 2 S21 48-51 Ikke 29.11 eller 6.12
Sentralbygg 2 S5 48-51 Stille lesing
Sentralbygg 2 S6 48-51 Stille lesing
Sentralbygg 2 Lise 48-51  
Sentralbygg 2 Smia 48-51 Ikke 29.11, 5.12 eller 7.12
Verkstedteknisk VE20 48-51  
Verkstedteknisk VE22 48-51  
Verkstedteknisk VE24 48-51  
  

 

Kalvskinnet

  • Rom er åpne mellom kl. 08-24.
Bygg Rom (lenke til kart) Uker Merknad
Akrinn L401 48-51 Ikke 4.-6.12
Akrinn L403 48-51  
Akrinn L404 48-51  
Akrinn L503 48-51  
Akrinn L504 48-51  
Akrinn U201 48-51  
Akrinn U202 48-51 Sjekk romtimeplan
Anrinn U203 48-51 Sjekk romtimeplan
Akrinn øst A135 48-51  
Akrinn øst A136 48-51 Etter kl 11 8.12 og 15.12

 

Ålesund

  • Rom er åpne mellom kl. 08-22
Bygg Rom (lenke til kart) Uker Merknad
Kompasset Miljørommet 48-51 Sjekk romtimeplan
NMK Hekken, 257 48-51 Sjekk romtimeplan

 

Eksamenplasser våren 2024

Informasjon legges ut her rett før eksamensperioden starter.