Wikier

Leseplasser og grupperom ved biblioteket

På denne siden finner du informasjon om de ulike rommene du kan bruke ved NTNU Universitetsbiblioteket; regler for bruk og hvordan du reserverer rom. Biblioteket har et variert tilbud av lese- og studieplasser, med og uten PC. Alle studenter kan fritt benytte bibliotekets leseplasser.

English version - Reading rooms and group rooms in the library

Bibliotektjenester for studenter | Bibliotektjenester for ansatte


Reservere grupperom og studieceller

Grupperom og studieceller må i mange tilfeller reserveres. Den som booker er ansvarlig for at smittevernsregler følges ved bruk av rommet.

Problemer med rombestilling? Kontakt Studieavdelingen


Arkitektur- og byggbiblioteket

Studentarbeidsplasser

Det er 116 leseplasser på biblioteket, fordelt på lesesaler, grupperom og enkeltplasser.
Rommene kan reserveres for tre timer pr. dag i bibliotekets åpningstid.

Biblioteket har to lesesaler, den ene er universelt tilgjengelig.

Grupperom

Biblioteket har tre grupperom i 3. etasje, med adgang via biblioteket.

Reserver grupperom og studieceller

Rom og utstyr ved Arkitektur- og byggbiblioteket


Bibliotek for medisin og helse

Studentarbeidsplasser

Det er ca. 300 arbeids- og leseplasser på biblioteket. Se også oversikt over studentarbeidsplasser på Øya.

Grupperom

Det er 12 grupperom i biblioteket i 2. og 3. etasje i Kunnskapssenteret.

 • 7 grupperom for 12 personer og 5 grupperom for 6 personer
 • Alle rommene har veggskjerm og tilkoblingsmulighet for egen bærbar PC/Mac, bortsettt fra ett av rommene i 3. etasje som har projektor

Reserver grupperom

Regler for bruk av rommene

 • Rommene må reserveres.
 • Rommene er beregnet for gruppearbeid, minst to personer.
 • Reserver maks 4 timer om gangen, for å slippe til flere grupper
 • Oppmøte innen 15min, ellers kan rommet tas i bruk av andre.

Rom og utstyr ved Bibliotek for medisin og helse


Biblioteket Dragvoll

Studentarbeidsplasser

Det er ca. 400 arbeidsplasser i biblioteket. De fleste arbeidsplassene har strømuttak. Kart over leseplasser

Grupperom og studieceller

Biblioteket har 14 grupperom og fire studieceller.

 • Grupperommene har plass til inntil seks personer.
 • De fleste av grupperommene er utstyrt med whiteboard.
 • Studiecellene har plass til to personer.
 • Rommene kan reserveres for fire timer pr. dag i bibliotekets åpningstid.

Regler for bruk av rommene og studieceller

 • Grupperom kan reserveres for en gruppe - minimum to eller flere personer inntil fire timer pr. dag.
 • Studieceller kan reserveres for en eller to personer.
 • Samme gruppe kan bare reservere ett rom pr. dag.
 • Oppmøte innen 15min, ellers kan rommet tas i bruk av andre.
 • Rommene kan ikke holdes av med klær og bøker, uten at personer er tilstede.
 • Rommet skal ryddes etter bruk.
 • Benytt kun whiteboardtusjer til tavle.

Reserver grupperom og studieceller

Stille leseplasser

Disse finnes både i bygg 8 og 6B.

Rom og utstyr ved Biblioteket Dragvoll


Biblioteket Gjøvik

Studentarbeidsplasser

Biblioteket har 42 arbeidsplasser.

Grupperom og studieceller

Biblioteket har 6 grupperom. Du finner individuelle arbeidsplasser og gruppearbeidsplasser både i biblioteket og i M-bygget, der det også er en stille lesesal. Flere grupperom finnes ved atriet i A-bygget, med gjennomgang fra biblioteket via M-bygget.

Enkelte grupperom har storskjerm, andre har tavle.

Reserver grupperom

Rom og utstyr ved Biblioteket Gjøvik


Biblioteket Kunstakademiet

Studentarbeidsplasser

Biblioteket har fem ordinære leseplasser og fem arbeidsplasser med stasjonær PC/Mac.

Grupperom

Det er to gruppearbeidsplasser i biblioteket. Det er et grupperom (ROM613) med 10-14 plasser. Bærbar projektor og tavle finnes i rommet.

Reservere grupperom

Rom og utstyr ved Biblioteket Kunstakademiet


Biblioteket Tungasletta

Studentarbeidsplasser

Biblioteket har 22 leseplasser.

Grupperom

Biblioteket har ingen grupperom.

Rom og utstyr ved Biblioteket Tungasletta


Biblioteket Ålesund

Studentarbeidsplasser

Biblioteket har ca. 230 arbeidsplasser. I 3. etasje er to lesesaler med ca. 150 leseplasser, den ene er en stille lesesal. I 2. etasje er det 12 gruppebord med ca. 75 arbeidsplasser. I tillegg har biblioteket 6 sofaer og enkeltplasser.

Rom og utstyr ved Biblioteket Ålesund


Dorabiblioteket

Lesesalsplasser og grupperom

Dorabiblioteket ligger i Arkivsenteret Dora som har 60 arbeidsplasser fordelt på tre rom.

 • I det største rommet er det lov å snakke sammen. Her kan små og store grupper sitte, eller de som gjerne vil snakke med andre under arbeidets gang.
 • I det mindre rommet skal det være stille.
 • Det tredje rommet har DIS-Sør-Trøndelag innredet til et slektsverksted. På tirsdager er DIS-medlemmer tilstede og kan hjelpe deg med din slektsforskning!

Alle arbeidsplasser har strømuttak, uttak for nettverkskabel og tilgang til trådløst nettverk for bærbar PC. Du kan låne nettverkskabel i lesesalskranken.

Forskerceller finnes i tilknytning til lesesalen. Nøkkel til disse får du i skranken.

Rom og utstyr ved Dorabiblioteket


Gunnerusbiblioteket

Studentarbeidsplasser

Lesesalen i 2. etasje har 76 leseplasser og kan benyttes av alle som har behov for en studieplass. I tillegg er det 11 leseplasser i 1. etasje.

Grupperom

Biblioteket har to grupperom og et undervisningsrom i 1. etasje og fire grupperom i 2. etasje som kan reserveres av grupper av minimum 2 personer. Ved ledig kapasitet kan også andre bruke grupperommene.

Reserver grupperom

Forskerkontor

Forskerkontoret er et tilbud til forskere på PhD-nivå og undervisere som trenger et arbeidssted for en kort periode. Rommet kan reserveres for 1 uke om gangen. Henvend deg i skranken for mer informasjon.

Spesialsamlingenes lesesal

Ved Spesialsamlingene i 3. etasje finnes en lesesal med to plasser for de som vil bruke spesialsamlingsmateriale. Legg merke til spesielle vilkår for tilgang til og bruk av materialet.

Tilgang avtales med Spesialsamlingene

Rom og utstyr ved Gunnerusbiblioteket


Lysholmbiblioteket

Studentarbeidsplasser

Det er 350 leseplasser på biblioteket, fordelt på lesesaler, grupperom og enkeltplasser.

Grupperom

Biblioteket har 6 grupperom.

Reserver grupperom og studieceller

Rom og utstyr ved Lysholmbiblioteket


Marinbiblioteket

Studentarbeidsplasser

Det er 64 leseplasser, fordelt på lesesaler, grupperom og enkeltplasser. Biblioteket har to døgnåpne lesesaler og tilbyr en sittegruppe med sofaer og bord i publikumslokalet.

Grupperom

Biblioteket har et grupperom (A2.022) med plass til seks personer og med adgang via biblioteket.

Rom og utstyr ved Marinbiblioteket


Musikkbiblioteket

Studentarbeidsplasser

Biblioteket har en stille lesesal med seks leseplasser, og tilbyr sittegrupper i publikumslokalet.

Grupperom

Biblioteket har et kollokvierom med plass til fem-seks personer og et stort gruppe- og undervisningsrom med plass til ca. ti personer. Divarommet (stort grupperom) har TV-skjerm, DVD-spiller og PC. Divarommet må reserveres i skranken, kollokvierommet kan reserveres i romres.

Regler for bruk av rommene

 • Divarommet kan, etter avtale, brukes av instituttets ansatte og studenter utover normal åpningstid. (Gjelder Utøvende musikk og Musikkteknologi. Krever nøkkelkort til Olavskvartalet).
 • Lite grupperom kan brukes av instituttets ansatte og studenter utover normal åpningstid. (Egen avtale ikke nødvendig. Kun for Utøvende musikk og Musikkteknologi).
 • Andre rom og fasiliteter ved Musikkbiblioteket kan kun benyttes i bibliotekets åpningstid.

Bibliotekbøker som skal brukes på grupperommene etter stengetid må lånes.

Reserver grupperom

Rom og utstyr ved Musikkbiblioteket


Realfagbiblioteket

Studentarbeidsplasser

Det finnes ca. 400 arbeidsplasser i biblioteket.

Grupperom og studieceller

Biblioteket har åtte grupperom og 11 studieceller. Grupperommene har plass til åtte til ti personer, studiecellene er beregnet for en til to personer og finnes i 1. etasje og i U1.

Reserver grupperom

Rom og utstyr ved Realfagbiblioteket


Teknologibiblioteket

Studentarbeidsplasser

Biblioteket har 116 arbeidsplasser, hvorav 96 på lesesalen i biblioteket. Biblioteket har 14 PC-plasser, tre av disse er gjeste-PCer.

Grupperom

Det er fire grupperom på biblioteket (M68A, B, C og D) med plass til 6-8 personer. Alle er utstyrt med Whiteboard.

Reserver grupperom

Rom og utstyr ved Teknologibiblioteket


Økonomibiblioteket

Studentarbeidsplasser

Det er 50 arbeidsplasser i biblioteket.

Grupperom

Biblioteket har ingen grupperom for studenter, kun et møterom som kan reserveres av ansatte.

Rom og utstyr ved Økonomibiblioteket


Kontakt

Følg vår kanal på Innsida - Nytt fra Universitetsbiblioteket