Wikier

Tilrettelegging på eksamen

Hvis du har et helseproblem eller en funksjonsnedsettelse som fører til ulemper ved gjennomføring av eksamen, kan du søke om individuelt tilrettelagt eksamen.

Frist for å søke tilrettelegging:

 • 15. september for høstsemesteret
 • 15. februar for vårsemesteret (gjelder også utsatt eksamen i august)

Har du ikke fått tak i dokumentasjon, kan du likevel søke og ettersende dokumentasjon. Dokumentasjonen må sendes eller leveres innen 15. oktober/15. mars.

Eksempler på tilrettelagt eksamen

Vi prøver å finne tiltak som er tilpasset ditt behov, og vi har derfor ikke en komplett liste med tiltak. Noen eksempler på tilretteleggingstiltak:

 • Utvidet eksamenstid
 • PC
 • Skrivestøtteprogram for dysleksi
 • Hev/senk-bord
 • Mindre rom
 • Tilgang til hvilerom

Søk om tilrettelegging

Du søker om tilrettelegging ved å fylle ut skjemaet (PDF) og sender det inn via posten eller ved å levere direkte. Informasjon om hvor søknaden skal sendes eller leveres finner du nedenfor.

Søknadsskjema (PDF)

OBS! Siden legeattester og annen dokumentasjon ofte inneholder sensitive personopplysninger, kan vi dessverre ikke motta eller behandle disse søknadene per e-post.

Lever eller send inn utfylt søknadskjema og dokumentasjon til:

 • Trondheim: Eksamenskontoret NTNU, Postboks 8900, 7491 Trondheim, eller lever direkte til Eksamenskontoret på G470 Kalvskinnet, Gunnerus gate 1, 4. etasje (Akrinn vest).

 • Gjøvik: Søknader sendes i posten til: NTNU i Gjøvik, Postboks 191, 2802 Gjøvik, eller leveres i Studenttorget merket Postmottak. 

 • Ålesund: Søknad om tilrettelegging skal du levere i resepsjonen merk. postmottak eller sende pr. brev til NTNU i Ålesund v/postmottak, postboks 1517, 6025 Ålesund.

Dokumentasjon

Godkjent dokumentasjon er for eksempel attest fra lege, psykolog, PP-tjeneste, fysioterapeut eller annet autorisert helsepersonell.

 • I dokumentasjonen må det spesifiseres hvordan ditt helseproblem eller funksjonsnedsettelse går utover gjennomføringen av eksamen. For eksempel hvordan det går utover tiden.
 • Sammen med søknadsskjemaet finner du en beskrivelse av krav til dokumentasjon samt attest fra lege/spesialist. Vi foretrekker at dette skjemaet benyttes, slik at vi får tilstrekkelig informasjon for å kunne behandle din søknad.

Lese- og skrivevansker:

 • Dysleksi må dokumenteres med rapport fra utredning av lese- og skrivevansker, ikke en legeattest.

Etter- og videreutdanning (NTNU VIDERE)

Er du student ved NTNU VIDERE og har behov for tilrettelegging på eksamen? Ta kontakt:

 • E-post: videre@ntnu.no
 • Telefon: 73 59 66 43

Akuttsøknad

Dersom det oppstår et tilretteleggingsbehov etter at søknadsfristen har gått ut, må du sende inn en akuttsøknad så snart behovet for tilrettelegging oppstår. Det må framkomme i dokumentasjonen at behovet har oppstått etter søknadsfristen.

Tilrettelegging kan innvilges hvis det er praktisk gjennomførbart. Dersom det ikke er mulig å tilrettelegge for den aktuelle eksamenen kan du søke om gyldig forfall. Se syk på eksamen

For å sende inn en akuttsøknad, se under fanen «Søk om tilrettelegging». Benytt det samme skjemaet.

Informasjon til deg med dysleksi/lese- og skrivevansker

Skrivestøtte: NTNU har for tiden lisens på LingIT. Programmet er installert på våre eksamenspc-er. Dersom du har fått innvilget skrivestøtteprogram, er det denne programvaren som er tilgjengelig under eksamen.

NTNU Tilrettelegging tilbyr kurs i LingIT. Se  Tilrettelegging - kurs og grupper

Det finnes videoer hvordan man bruker LingIT på deres nettsider:   Videoer

På hjemmeeksamen må du ha egen lisens for LingIT, se  Lingit sine sider

Dysleksiattest:

Ved digital skoleeksamen, kan vi laste opp en attest til din besvarelse. Hvis du ønsker dette, må du fylle ut vårt skjema. Du må fylle ut skjemaet for hvert emne du har eksamen i:

 Skjema for dysleksiattest

Pollenallergi

Allergi er ikke grunnlag for å si at du har en urimelig ulempe i gjennomføringen av eksamen. Ved alvorlige plager kan det likevel innvilges utvidet tid. Det må da fremgå tydelig av dokumentasjonen:

 • at du har alvorlige plager
 • hvilke plager det gjelder
 • hvilken type pollen du er allergisk mot
 • hvordan plagene går utover eksamenstiden

Svar på søknaden

Du vil få svar på søknaden din i god tid før eksamen. Når søknaden er ferdigbehandlet vil du motta et vedtaksbrev med informasjon om hva du har fått innvilget. I vedtaksbrevet står det ofte informasjon som er viktig at du får med deg, så les dette nøye, og ta kontakt dersom du har spørsmål.

Se hva du har fått innvilget

Du kan sjekke Studentweb for å se hva du har fått innvilget. Tilretteleggingen vil vises under aktive emner og under kommende hendelser.

 

Ta kontakt

Har du spørsmål om individuelt tilrettelagt eksamen, ta kontakt:

 • Trondheim: Eksamenskontoret NTNU, eksamen@adm.ntnu.no
 • Gjøvik: Seksjon for utdanning, studier@gjovik.ntnu.no, eller kom innom Studenttorget v/NTNU i Gjøvik - Tilretteleggingstjenesten
 • Ålesund: Seksjon for Utdanning, studier@alesund.ntnu.no, eller ta kontakt med veileder ved ditt institutt eller NTNU Tilrettelegging

   

Du kan også benytte deg av vårt kontaktskjema i NTNU hjelp.

Kontakskjema spørsmål tilrettelegging

Du logger deg på NTNU Hjelp med ditt NTNU-brukernavn og passord (Feide-pålogging).