Wikier

Håndtere utfordrende veiledningssituasjoner

Anbefalt rutine ved utfordrende og truende veiledningssituasjoner.

English version - Managing challenging counselling situations

Akutt hjelp - telefonnummer og beredskap

Vold og trusler om vold

 • Hvis du er alene, trekk deg ut av situasjonen
 • Meld alltid fra til nærmeste leder eller stedfortreder
 • Vurder behov for å stenge lokaler for å verne andre
 • Hvis truslene ikke gjelder en selv, må den/de som truslene gjelder varsles
 • Ved vold eller alvorlige trusler skal politiet alltid kontaktes

Kontakt politi: 112

Ved mindre alvorlige hendelser eller utagerende atferd anbefales det at du forlater kontoret, dersom student/ansatt ikke forlater kontoret. Kontakt din leder eller stedfortreder for å avklare videre håndtering.

Trusler på epost/telefon

 • Epost: Ikke svar. Kontakt leder eller stedfortreder for å avklare videre håndtering
 • Telefon: Opptre rolig, kontakt leder eller stedfortreder for å avklare videre håndtering
 • Hvis truslene ikke gjelder deg selv, må den/de som truslene gjelder varsles

Selvmordsfare eller alvorlig sykdom

Dersom student/ansatt sier hun/han skal ta eget liv, kontakt:

 • Fastlege, hvis kjent
  AAT (ambulant akutt team) ved St.Olavs hospital: 73 86 54 41
 • Legevakt: 116 117
 • Utenlandsk student uten ID-nummer: kontakt Gløshaugen legesenter: 73 59 32 80

Det skal gjøres avtale med relevant helsepersonell før student/ansatt forlater stedet. Dersom student/ansatt må følges til lege: Ikke kjør alene. Ta med kollega eller ta taxi sammen med student/ansatt. Student/ansatt skal overleveres lege.

Ved mistanke om annen alvorlig sykdom eller ulykker, kontakt:

 • Ambulanse/medisinsk nødtelefon: 113

Hjelpetjenester for studenter

Studentsamskipnaden har et bredt helstetilbud for studenter:

Hva gjør du som ansatt etter en utfordrende hendelse?

 • Snakk alltid med din nærmeste leder etter at du har vært utsatt for en utfordrende hendelse. Leder har ansvar for praktisk oppfølging av deg som ansatt
 • Sørg for at hendelsen blir registrert i avvikssystemet
 • I tillegg kan du kontakte HMS-avdelingen for en utdypende samtale

Folder

Last ned folder med innholdet på denne siden. Folderen er satt opp med markeringer slik at den enkelt kan produseres av et trykkeri.

Kontakt

Se også