Wikier

Brannvern

På denne siden finner du informasjon om brannvern ved NTNU.

Retningslinje for brannvern | Temaside Beredskap | Generell brannforebygging

Regelverk for bruk av NTNU sine arealer

English version: Fire safety

Generell branninstruks

Gjør deg kjent med

 • Rømningsveiene
 • Nærmeste brannmelder
 • Slokkeutstyrets plassering og virkemåte

Hvis brann oppstår

 • Prøv å slokke branntilløp
 • Utløs manuell brannmelder
 • Ring brannvesenet på telefon 110

Ved brannalarm

 • Lukk dører og vinduer
 • Steng gasskraner og flaskeventiler
 • Forlat bygningen
 • Gå til møteplass
 • Meld fra dersom du vet årsak til utløst alarm

Heis skal ikke benyttes ved brannalarm!

Røde og grønne bokser

Det er plassert røde og grønne bokser i fellesarealene. Disse er normalt plassert ved rømmingsutgangene.

De røde boksene bruker du for å utløse brannalarm:

 • Det gjør du ved å trykke inn glasset.
 • Enkelte bokser har et beskyttelsesdeksel som du må vippe opp før du kan trykke inn glasset.
 • Når du har trykket inn glasset, utløses en evakueringsalarm, og det går et varsel til brannvesenet.

De grønne boksene bruker du til å låse opp rømmingsdører med elektronisk lås:

 • Det gjør du ved å trykke inn glasset.
 • Enkelte bokser har et beskyttelsesdeksel som du må vippe opp før du kan trykke inn glasset.
 • Når du har trykket inn glasset, utløses en lokal alarm som høres fra den grønne boksen.

Hvem gjør hva ved brann?

 • Linjeleders ansvar - Linjeleder er dekan/avdelingsdirektør og Institutt/-seksjonsleder, altså den som har det overordnede ansvar ved enheten. For eksterne leietakere er leder for virksomheten linjeleder.
 • Områdeansvarliges ansvar - Områdeansvarlig er utpekt av linjeleder og har som oppgave å bidra til evakuering av personer i et tildelt område i bygget.
 • Evakueringsansvarliges ansvar- Evakueringsansvarlig er teamleder i bygget og møter nødetatene på stedet.

Branninstruks med møteplass for ditt bygg:

Behov for utstyr og innmelding av feil

Ved behov for brannslukkingsutstyr eller feil på brannslukkingsutstyr, meld fra til vaktmester.

Viktig kontaktinformasjon i en nødsituasjon

Kontakt

Child Pages (12)

 • Brannvern - bygg andre kommuner

  Brannverninformasjon for bygg andre kommuner Hovedside Brannvern | Temaside om beredskap In English: Fire safety building in other municipalities Innholdsfortegnelse [-] Branninstruks med...

 • Brannvern - Campus Øya

  Brannverninformasjon for bygg på Øya Hovedside Brannvern | Temaside om beredskap In English: Fire safety Øya Innholdsfortegnelse [-] Branninstruks med møteplassinformasjon Bygningsansvarlige Viktig...

 • Brannvern - Dragvoll

  Brannverninformasjon for bygg på Dragvoll Hovedside Brannvern | Temaside om beredskap In English: Fire safety Dragvoll Innholdsfortegnelse [-] Branninstruks med møteplassinformasjon Viktig...

 • Brannvern - Elgeseter

  Brannverninformasjon for NTNU Handelshøyskolen på Elgeseter. Hovedside Brannvern | Temaside om beredskap In English: Fire safety Elgeseter Innholdsfortegnelse [-] Branninstruks med...

 • Brannvern - Gjøvik

  Brannverninformasjon for bygg på Gjøvik In English: Fire safety Gjøvik Hovedside Brannvern | Temaside om beredskap Innholdsfortegnelse [-] Branninstruks med møteplassinformasjon Viktig informasjon...

 • Brannvern - Gløshaugen

  Brannverninformasjon for bygg på Gløshaugen Hovedside Brannvern | Temaside om beredskap In English: Fire safety Gløshaugen Innholdsfortegnelse [-] Branninstruks med møteplassinformasjon Viktig...

 • Brannvern - Kalvskinnet

  Brannverninformasjon for bygg på Kalvskinnet Hovedside Brannvern | Temaside om beredskap In English: Fire safety Kalvskinnet Innholdsfortegnelse [-] Branninstruks med møteplassinformasjon Viktig...

 • Brannvern - Sydområdet

  Brannverninformasjon for Sydområdet Hovedside Brannvern | Temaside om beredskap In English: Fire safety Sydområdet Innholdsfortegnelse [-] Branninstruks med møteplassinformasjon Viktig informasjon...

 • Brannvern - Tunga

  Brannverninformasjon for bygg på Tunga/Fire safety Tunga Hovedside Brannvern | Temaside om beredskap In English: Fire safety Tunga Innholdsfortegnelse [-] Branninstruks med møteplassinformasjon...

 • Brannvern - Tyholt

  Brannverninformasjon for Tyholt Hovedside Brannvern | Temaside om beredskap In English Fire safety Tyholt Innholdsfortegnelse [-] Branninstruks med møteplassinformasjon Viktig informasjon i en...

 • Brannvern - Øvrig Trondheim

  Brannverninformasjon - Øvrig Trondheim Hovedside Brannvern | Temaside om beredskap In English: Fire safety remaining NTNU buildings in Trondheim Innholdsfortegnelse [-] Branninstruks med...

 • Brannvern - Ålesund

  Tema: Beredskap Brannverninformasjon for bygg i Ålesund In English: Fire safety Ålesund Hovedside Brannvern | Temaside om beredskap  Innholdsfortegnelse [-] Branninstruks med møteplassinformasjon...