Wikier

Generell brannforebygging

Her finner du informasjon om generell brannforebygging ved NTNU

English version: Fire prevention

Temaside om HMS for ansatte | Temaside om HMS for studenter

Reduser risikoen

Hensikten med brannvern er åpenbar: Det er i alle sin interesse å redusere sjansen for brann, samt å sørge for at skadene blir små dersom det først skulle begynne å brenne.

For å oppnå dette er det viktig at alle fokuserer på å redusere sannsynligheten for at en brann skal oppstå. Identifisering av mulige brannkilder står derfor sentralt i arbeidet med brannvern. Vi må legge til grunn den samme tankegangen her som innen annen form for risikovurdering: Hva kan gå galt, hvor stor er sannsynligheten for at det skjer og hva kan bli konsekvensene dersom uhellet skulle være ute.

Med en bevisst holdning til hva som utgjør brannfare, kan vi alle bidra til å redusere sjansen for brann betydelig. Det er likevel viktig å være klar over at vi aldri kan redusere risikoen helt. Dette krever en kontinuerlig innsats av alle involverte parter, både ansatte og studenter.

Ansvar for brannvern

Det overordnede ansvaret for brannvern i Norge er det Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som har. Deretter har kommunene et ansvar for beredskap når det gjelder brannslukking og forebyggende aktiviteter rettet mot eiere og brukere av brannobjekter. Det daglige ansvaret for brannvernet er i dag delt mellom eiere av bygg og brukere av bygg.

NTNU som eier av byggverk skal blant annet sørge for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Hva kan du gjøre?

  • Gjør deg kjent med bygget ditt
  • Finn ut hvor brannmeldere og rømningsveier er og sørg for at det ikke er hindringer i korridorer og foran dører
  • Finn ut hvor det er ulike slukkemidler, som pulverapparater, brannslanger, branntepper og lignende
  • Hvis det finnes særoppgaver tilknyttet evakuering, må du gjøre deg kjent med disse
  • Skulle du komme over feil, mangler eller avvik, må du melde dette inn til e-vaktmester for utbedring

Lenker

Kontakt

  • Hvis du har spørsmål kan du kontakte din linjeleder som har det overordnede ansvaret. Linjeleder er dekan/avdelingsdirektør og institutt-/seksjonsleder.
  • For andre henvendelser, kontakt Seksjon for HMS