Wikier

Brannvernoppgaver for linjeleder

(Videresendt fra Linjeleders brannansvar)

Lover og forskrifter for HMS | HMS-politikk | HMS-retningslinjer | Tilbake til HMS temaside


Dette dokumentet er et vedlegg til retningslinje for brannvern.

Brannvern

Generelle brannvernoppgaver

Linjeleder skal

 • Utarbeide en oppdeling av bygget som områdeansvarlige har ansvaret for.
 • Utpeke og sørge for nødvendig opplæring av områdeansvarlige og vararepresentanter.
 • Oppdatere lister med områdeansvarlige.
 • Sørge for at arbeidsplasser til medarbeidere med funksjonsnedsettelse tilrettelegges for rask evakuering (eventuelt ved bruk av hjelpemidler)
 • Sørge for at områdeansvarlig har oversikt over eventuelle personer med funksjonsnedsettelse og som trenger ekstra hjelp ved evakuering.
 • Sørge for at områdeansvarlige har brannvester (bestilles med behovsmelding i e-vaktmester).
 • Skrive ut brannkort og bruk som veiledning ved brann.

Oppgaver ved evakueringsalarm

 • Forholde seg til evakueringsansvarlig og områdeansvarlig.

Oppgaver etter evakueringsalarm (uten skader)

 • Svare på eventuelle spørsmål fra media.

Oppgaver etter evakueringsalarm (med skader)

 • Gjennomføre evalueringsmøte der hendelse, avvik og tiltak oppsummeres. Evakueringsansvarlig skal alltid delta. Hvem som videre skal delta på møtet avhenger av skaden.
 • Svare på eventuelle spørsmål fra media.

Oppgaver ved evakueringsøvelser

Kontakt