Wikier

Linjeleders brannansvar

Lover og forskrifter for HMS | HMS-politikk | HMS-retningslinjer | Tilbake til HMS temaside


Dette dokumentet er et vedlegg til retningslinje for brannvern.

Brannvern

Ansvar før brannalarm

  • Utarbeide en oppdeling av bygget som områdeansvarlige har ansvaret for
  • Utpeke og sørge for nødvendig opplæring av områdeansvarlige
  • Oppdatere lister med områdeansvarlige
  • Arbeidsplasser til medarbeidere med funksjonsnedsettelse skal tilrettelegges for rask evakuering (eventuelt ved bruk av hjelpemidler).
  • Sørge for at områdeansvarlig har oversikt over eventuelle personer med funksjonsnedsettelse og som dermed trenger ekstra hjelp ved evakuering.
  • Sørge for at områdeansvarlige har brannvester

Ansvar under brannalarm

  • Forholde seg til evakueringsansvarlig og områdeansvarlig
  • Svare på eventuelle spørsmål fra media

Etter brannalarm (uten skader)

Etter brannalarm (med skader)

  • Gjennomføre evalueringsmøte der hendelse, avvik og tiltak oppsummeres. Evakueringsansvarlig skal alltid delta. Hvem som videre skal delta på møtet avhenger av skaden

Evakueringsøvelse

Brannkort

Skriv ut brannkort og bruk som veiledning ved brann.

Kontakt