Wikier

Brannvernoppgaver for områdeansvarlig

(Videresendt fra Områdeansvarligs brannansvar)

Lover og forskrifter for HMS | HMS-politikk | HMS-retningslinjer | Tilbake til HMS temaside


Dette dokumentet er et vedlegg til retningslinje for brannvern.

Brannvern

Generelle brannvernoppgaver

Områdeansvarlig skal

  • være kjent med området man har ansvar for, og vite hvilke rom som skal kontrolleres ved evakueringsalarm
  • kjenne til rømningsveier og møteplasser
  • gjennomføre periodisk tilsyn i eget område minst en gang i måneden for å kontrollere at rømningsveier og rømningsdører er fri for hindringer
  • sørge for at oransje identifikasjonsvest er tilgjengelig. Varsle linjeleder hvis vest mangler, og meld inn behov i e-vaktmester
  • Skrive ut brannkort og bruk dette som veiledning ved brann

Oppgaver ved evakueringsalarm

  1. Ta på oransje brannvest
  2. Tøm området for folk
  3. Oppsøk evakueringsansvarlig (gul vest) for rapportering
  4. Sørge for at personer møter på møteplass slik at utrykningskjøretøy kommer fram
  5. Sørge for at ingen går inn i bygget før klarsignal er gitt

Oppgaver etter evakueringsalarm

Oppgaver ved evakueringsøvelser

Kontakt