Wikier

Områdeansvarligs brannansvar

Lover og forskrifter for HMS | HMS-politikk | HMS-retningslinjer | Tilbake til HMS temaside


Dette dokumentet er et vedlegg til retningslinje for brannvern.

Brannvern

Før brannalarm

Områdeansvarlig skal

  • være kjent med området man har ansvar for, og vite hvilke rom som skal kontrolleres ved brannalarm
  • kjenne til rømningsveier og møteplasser
  • sørge for at oransje identifikasjonsvest er tilgjengelig. Varsle linjeleder hvis vest mangler

Ved brannalarm

  1. Ta på oransje brannvest
  2. Tøm området for folk
  3. Oppsøk evakueringsansvarlig (gul vest) for rapportering
  4. Sørg for at personer møter på møteplass slik at utrykningskjøretøy kommer fram
  5. Sørg for at ingen går inn i bygget før klarsignal er gitt

Etter brannalarm

Opplæring

  • Linjeleder skal sørge for at områdeansvarlige har nødvendig opplæring

Evakueringsøvelser

Brannkort

  • Skriv ut brannkort og bruk som veiledning ved brann

Kontakt