Wikier

Brannvern

Brannvern - Campus Øya

Brannverninformasjon for bygg på Øya

Hovedside Brannvern | Temaside om beredskap

In English: Fire safety Øya

Branninstruks med møteplassinformasjon

Bygningsansvarlige

 • Elgeseter gate 10 | 918 97 594
 • Fred Kavli-bygget - NTNU | 918 97 594
 • Øya helsehus Trondheim kommune | NTNU Vaktmester| 952 93 044
 • Laboratoriesenteret St. Olavs Hospital | Vegard Kleiven | 468 38 922
 • Kvinne-barn-senteret St. Olavs Hospital | Odd Inge Mjønes | 72 57 16 22 | 994 89 738
 • Forsyningssenteret St. Olavs Hospital | Odd Inge Mjønes | 72 57 16 22 | 994 89 738
 • Kunnskapssenteret St. Olavs Hospital | Anders Daaland | 900 88 002
 • AHL-senteret St. Olavs Hospital | Ragnar Reinkind | 72 57 12 93 | 419 21 775
 • Gastrosenteret St. Olavs Hospital | Ragnar Reinkind | 419 21 775
 • Bevegelsessenteret St. Olavs Hospital | Anders Daaland | 900 88 002
 • 1902-bygget St. Olavs Hospital | Vegard Kleiven | 468 38 922
 • Nevrosenteret St. Olavs Hospital | Otto Koch | 72 57 16 20 | 979 85 332
 • Klostergata 46/48 St. Olavs Hospital | Otto Koch | 72 57 16 20 | 979 85 332
 • PET-senteret St. Olavs Hospital | Ragnar Reinkind | 419 21 775

Viktig informasjon i en nødsituasjon

Kontakt