Wikier

English version – PitStop Pro

Programinformasjon

PitStop Pro er en løsning for PDF-redigerings og forhåndskontroll for grafikere. Produktet er designet for å spare tid i produksjon av PDF-dokumenter ved raskt å identifisere potensielle problemer, og la korreksjoner eller redigeringer gjøres uten å gå tilbake til den opprinnelige layout, kunst eller bildefil. I PitStop Pro er det en rekke verktøy tilgjengelig for å finne feil, korrigere feil eller redigere spesifikke elementer.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for NTNU Universitetsbiblioteket. Kun for ansatte.

Benyttes av NTNU Universitetsbiblioteket.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om PitStop Pro hos Enfocus.


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

2369 Visninger