Wikier

English version – FlexSim

Programinformasjon

FlexSim er programvare for 3D-simuleringer som modellerer, simulerer, forutsier og visualiserer systemer i produksjon, materialhåndtering, helsevesen, lager, gruvedrift, logistikk, osv. Det er både kraftig og brukervennlig. FlexSim hjelper deg med å optimalisere nåværende og planlagte prosesser, identifisere og redusere avfall, redusere kostnader og øke inntektene.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Via lisensserver.

Benyttes av ØK-fak (Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse). Ta kontakt med IT-ansvarlig ved instituttet for nærmere informasjon.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om FlexSim hos FlexSim Software Products, Inc.


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare


2159 Visninger