Wikier

English version – FME

Programinformasjon

Du kan bruke FME (Feature Manipulation Engine) til å flytte data mellom hundrevis av apper, webtjenester, databaser og filformater. FME Desktop støtter 450+ formater og applikasjoner for å hjelpe deg med å integrere og transformere dataene dine. Data kan leses fra alle formater og skrives til alle andre. FME Desktop støtter programmeringsspråk som Python og R for å gi deg fleksibilitet til å utvide arbeidsflyten din.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Via lisensserver.

Benyttes av SU-fak (Institutt for geografi).

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om FME hos Safe Software Inc.


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare


2897 Visninger