Wikier

English version – Altium

Programinformasjon

Altium Designer er en programvarepakken som primært brukes for design og utlegg av kretser og kretskort.

Se nærmere informasjon om Altium på NTNU.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Tilgjengelig for studenter og ansatte.

  • Studenter ved NTNU har gratis tilgang til fullversjon av programmet.
  • Ansatte kan gis rimelig tilgang til spleiselag på ansattlisenser.

Benyttes ved IE-fak (Institutt for elektroniske systemer). Ta kontakt med IT-ansvarlig ved instituttet for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Altium hos Altium LLC


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

4008 Visninger